TEOS Manage

Zaawansowane oprogramowanie do zarządzania miejscem pracy

Gdzie kupić

Omówienie

Platforma do zarządzania bardziej inteligentnym miejscem pracy
Nasza platforma TEOS Manage służy do zarządzania miejscem pracy i zwiększania jego efektywności. Jest przeznaczona dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie systemami AV/IT, obiektami i komunikacją. Zapewnia pełną kontrolę nad urządzeniami, treściami i systemami signage, od sal spotkań po recepcję. Wraz ze wzrostem potrzeb można dodawać do niej kolejne rozwiązania: TEOS Book, TEOS Reception i TEOS Mobile.

Rezultat to prosta, ale zorganizowana praca, ściślejsza współpraca z zespołach i intuicyjne narzędzia do zarządzania obiektem i zasobami.

TEOS Manage umożliwia przedsiębiorstwom i instytucjom przekształcanie miejsc pracy: bardziej efektywne zarządzanie urządzeniami, optymalizację wykorzystania przestrzeni, zmniejszenie zużycia energii, lepsze ukierunkowanie przekazu i zwiększenie wydajności pracy.

Funkcje

Pełna kontrola nad urządzeniami
Dzięki eleganckiemu, intuicyjnemu interfejsowi użytkownika system TEOS Manage pozwala sterować urządzeniami w sieci, a także sprawdzać ich stan i wyświetlane materiały signage. Możliwe jest grupowanie urządzeń z poszczególnych lokalizacji oraz łatwe dodawanie nowych urządzeń przy użyciu funkcji automatycznego wykrywania.
Planowanie pracy urządzeń i wyświetlania materiałów
Tworząc harmonogramy wyświetlania materiałów signage na poszczególnych urządzeniach, można zagwarantować, że właściwy materiał pojawi się we właściwym momencie na właściwym ekranie. Aby zaoszczędzić energię, można zdefiniować godziny włączenia i wyłączenia poszczególnych urządzeń.
Pełne dane o miejscu pracy
System pozwala gromadzić dane, a następnie poddawać je zaawansowanej analizie i prezentować w formie „pulpitu kontrolnego”. Do wspomagania podejmowania decyzji można wykorzystać filtrację treści.
Szybka identyfikacja problemów i przesyłanie ostrzeżeń
W przypadku nieprawidłowego działania jakiegoś urządzenia system generuje ostrzeżenie, pozwalając szybko reagować na problemy. Możliwe jest również przesyłanie do podłączonych urządzeń pilnych komunikatów alarmowych, na przykład informacji o pożarze i sposobie ewakuacji.
Skalowalność i opłacalność
Możliwość wdrożenia w chmurze lub w siedzibie klienta oraz współpraca z wieloma urządzeniami oznaczają łatwość instalacji i konserwacji. System jest również przystosowany do zdalnej konfiguracji. Oferta obejmuje ponadto skalowalne licencje na rozwiązania.
Zintegrowane rozwiązania
Aby osiągnąć jeszcze większą efektywność, można skorzystać z pełnej oferty naszych rozwiązań, w tym TEOS Book, TEOS Reception i TEOS Mobile. Służą one do zarządzania miejscem pracy w biurach i doskonale współpracują z systemem TEOS Manage.

Dane techniczne

Wymagania techniczne
W siedzibie klienta / W chmurze
Tak / tak
W siedzibie klienta (min. wymagania)
  • Co najmniej Windows 2012 / 16 GB
  • IIS
  • .NET Framework 4.5
  • Serwer MS SQL
  • 40 GB wolnej przestrzeni
Użytkownicy
Liczba użytkowników
Bez ograniczeń
Zgodność z bazą danych
Active Directory
Zarządzanie uprawnieniami
W pełni konfigurowany dostęp z kryteriami rozmiaru, urządzenia i treści
Zgodność z usługami Active Directory
Tak
Zarządzanie obiektami
Liczba obiektów/pomieszczeń
Bez ograniczeń
Zaawansowana analityka
Tak
Ostrzeżenia
Tak
Zarządzanie urządzeniami
Zdalne sterowanie i monitorowanie
Tak (sterowanie przez IP)
Zdalne planowanie
Tak
Zdalna aktualizacja wewnętrznego oprogramowania
Tak*
Zdalna instalacja/aktualizacja aplikacji Android
Tak*
Współpraca z urządzeniami Sony
Monitory profesjonalne BRAVIA, projektory, tablety**
Współpraca z innymi monitorami
Tak (Samsung SSSP2 lub nowsze, LG (SNMP), Philips (sterowanie przez IP))***
Współpraca z projektorami
Tak (protokół IP PJLink: Epson, NEC, Panasonic, Optoma itd.)***
Współpraca z innymi urządzeniami
Tak (drukarki, Barco Clickshare itp.)***
Recepcja
Rozwiązanie do wirtualnej recepcji
Tak (TEOS Reception)
Powiadomienia
Tak (SMS i e-mail)
Drukowanie identyfikatorów
Tak****
Narzędzia analityczne
Tak
Sala spotkań
Rozwiązanie do rezerwacji pomieszczeń
Tak (TEOS Book)
Rozwiązanie do sterowania sprzętem w pomieszczeniu
Tak (TEOS Room Control)
Rozwiązanie do bezprzewodowego wyświetlania kopii ekranu
Tak (TEOS Connect)
Zgodność z kalendarzami
Tak (Google Calendar, Microsoft Exchange, Office 365, TEOS Calendar, Scientia, Celcat)
Współpraca z telefonami komórkowymi
Tak (iOS, Android)
Zgodność z identyfikatorami RFID/NFC
Tak
Personalizacja tła
Tak
Bezpieczny interfejs z możliwością ograniczenia dostępu
Tak
Oznakowanie
Rozwiązanie signage
Tak (TEOS Signage)
Rozwiązanie do prowadzenia ankiet
Tak (TEOS Survey)
Tworzenie treści
Tak (tryb prosty i zaawansowany)
Harmonogramy treści
Tak*****
Główne funkcje
Projektowanie szablonów, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, strony internetowe, materiały interaktywne, PowerPoint, strumieniowa transmisja, informacje o pogodzie, kanały RSS
Tworzenie zrzutów ekranu na żywo / Dowód odtworzenia
Tak / tak
Powiadomienia ostrzegawcze
Tak
Integracja danych zewnętrznych
Tak
Zgodność z funkcjami interaktywnymi/dotykowymi
Tak
Licencje
TEM-SRV250
Oprogramowanie serwera
TEM-CO10
Licencja na użycie do prostego sterowania (wymagana 1 na urządzenie)
TEM-MR10
Licencja na użycie w sali spotkań (wymagana 1 na urządzenie)
TEM-TA10
Licencja na użycie tabletu (wymagana 1 na urządzenie)
TEM-DS10
Licencja na zastosowania Signage (wymagana 1 na urządzenie)
TEM-UL10
Licencja na rezerwację pomieszczeń z telefonu komórkowego (przenośna licencja dla jednego użytkownika)
Gwarancja
Standardowa gwarancja
1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji z nowymi funkcjami
Rozszerzenia
PSP.TEM100.1X — dodatkowy 1 rok wsparcia technicznego i aktualizacji z nowymi funkcjami. Wymagane 1 na urządzenie
PSP.TEM100.2X — dodatkowe 2 lata wsparcia technicznego i aktualizacji z nowymi funkcjami. Wymagane 1 na urządzenie
PSP.TEM100.4X — dodatkowe 4 lata wsparcia technicznego i aktualizacji z nowymi funkcjami. Wymagane 1 na urządzenie
Uwagi
*
Tylko urządzenia Sony z systemem Android
**
Tablety TEOS: TEB-7DSQPM, TEB-10DSQPL, TEB-10SLb, TEB-15DSKP, TEB-22D
***
Szczegółowe informacje o współpracujących urządzeniach można uzyskać, kontaktując się ze swoim opiekunem.
****
Na życzenie udostępniamy listę współpracujących drukarek
*****
W przypadku urządzeń innych niż urządzenia Sony z systemem Android wymagany jest odtwarzacz TEP-TX5
Tylko rynek rosyjski
To oprogramowanie (TEM-SRV100) dostarczane jest na pamięciach USB