Wireless Studio 4.5

Omówienie

Oprogramowanie do sterowania cyfrowym systemem bezprzewodowym DWX
Wireless Studio 4.5 to pełny pakiet programowy służący do sterowania odbiornikami i nadajnikami bezprzewodowymi z serii DWX. Można go używać do nadzorowania i obsługi cyfrowego systemu bezprzewodowego DWX za pośrednictwem sieci. Dostęp do cyfrowego systemu bezprzewodowego można uzyskiwać z maksymalnie sześciu komputerów. Użytkownicy mają możliwość skonfigurowania i przygotowania do pracy instalacji obejmującej maksymalnie 82 kanały.
Funkcje ułatwiające przygotowanie do pracy i kontrolowanie sygnału radiowego
W skład pakietu Wireless Studio 4.5 wchodzi narzędzie do planowania wykorzystania kanałów. Przeszukuje poszczególne kanały w celu ustalenia, które z nich są zajęte przez systemy bezprzewodowe innych producentów. Ułatwia to przygotowanie planu wykorzystania kanałów. Rejestrator stanu rejestruje poziomy sygnału radiowego i poziomy jakości. Informacje te są wyświetlane w postaci graficznej, co pozwala na sprawdzenie i analizę siły sygnału oraz poziomu jakości w dłuższym okresie. Dzięki udoskonaleniom funkcjonalnym oprogramowanie sterujące umożliwia teraz użycie dodatkowych funkcji grupowego sterowania i wprowadzania ustawień, jak również funkcji wyciszania, którą można zastosować do wszystkich nadajników objętych planem.
Aplikacje na urządzenia mobilne
Aplikacja Wireless Studio Mobile umożliwia monitorowanie stanu urządzeń z serii DWX* oraz sterowanie nimi za pośrednictwem routera Wi-Fi w smartfonie albo tablecie. Aplikacja jest dostępna w wersjach urządzenia z systemem iOS lub Android.**

*Kompatybilne modele: DWR-R01D, DWR-R02D i DWR-R02DN
**Systemy operacyjne obsługiwane przez aplikację Wireless Studio Mobile: iOS 8.0 lub nowszy i Android 4.1 lub nowszy. Nie gwarantuje się działania na wszystkich smartfonach.

Funkcje

Nadzór nad sprzętem
W skład oprogramowania wchodzi przeglądarka stanu służąca do nadzorowania stanu wszystkich odbiorników i nadajników. Przeglądarka stanu pozwala na wyświetlenie i nadzorowanie informacji identycznych z pojawiającymi się na ekranie początkowym odbiornika.
Narzędzie do planowania wykorzystania kanałów — łatwiejsze przygotowywanie do pracy w systemach mieszanych
Narzędzie Channel Plan Adviser umożliwia wybór planu wykorzystania kanałów z uwzględnieniem takich czynników, jak zakresy fal wykorzystywane przez inne stacje telewizyjne (ustalone wcześniej), częstotliwości zajmowane przez inne działające w pobliżu urządzenia bezprzewodowe oraz częstotliwości wykryte w wyniku przeszukania kanałów.
Rejestrator stanu kontrolujący poziom sygnału radiowego
Rejestrator stanu rejestruje poziomy sygnału radiowego i poziomy jakości. Informacje te są wyświetlane w postaci graficznej, co pozwala na sprawdzenie i analizę siły sygnału oraz poziomu jakości w dłuższym okresie.
Funkcja rejestracji błędów
Oprogramowanie automatycznie tworzy rejestr problemów, które wystąpiły w czasie pracy. Historię błędów zawartą w rejestrze można później przeglądać w edytorze tekstowym.
Funkcja sterowania sprzętem
Oprogramowanie umożliwia sterowanie wzajemnie sparowanymi odbiornikami i nadajnikami. Do sterowania wykorzystuje się okno Property i kartę Property List. Okno Property pozwala sterować jednym odbiornikiem i sparowanym z nim nadajnikiem oraz kontrolować stan roboczy obu urządzeń. Karta Property List umożliwia wyświetlenie ustawień wielu odbiorników i nadajników widocznych na liście oraz szybkie użycie takich funkcji, jak równoczesne stosowanie tych samych ustawień we wszystkich urządzeniach.
Wczytywanie zapisanych ustawień i informacji potrzebnych do nadzorowania
Program Wireless Studio pozwala na zapis pliku zawierającego takie informacje, jak ustawienia urządzeń czy ich kolejność w przeglądarce stanu. Umożliwia to przywracanie poprzedniej konfiguracji przez proste wczytanie pliku. Wczytane do programu Wireless Studio ustawienia można zastosować we wszystkich urządzeniach.
Funkcja wspomagania parowania
W skład oprogramowania wchodzi kreator wspomagający parowanie: operację niezbędną do zdalnego, bezprzewodowego sterowania nadajnikami.
Funkcje zapisu i analizy osi czasu środowiska sygnałowego
Funkcja RF Chart Grapher pozwala na kontrolowanie i rejestrowanie środowiska sygnałowego oraz informacji ostrzegawczych na osi czasu. Funkcja RF Chart Analyzer pozwala przetwarzać pliki zapisane przy użyciu funkcji RF Chart Grapher.
Analizator widma
Karta Spectrum Analyser pozwala użyć odbiorników do przeskanowania widma określonego pasma częstotliwości. Umożliwia to wizualną weryfikację istnienia zakłóceń w używanych pasmach częstotliwości.

Dodatkowo, w przypadku wcześniejszego użycia narzędzia Channel Plan Adviser do optymalnej konfiguracji grup i kanałów, istnieje możliwość zastosowania ustawień z tego narzędzia w analizatorze widma. Umożliwia to wizualną weryfikację istnienia zakłóceń w grupach i kanałach zalecanych przez narzędzie Channel Plan Adviser.
Funkcja ustawień grupowych
Ustawienia w tym oknie pozwalają też wyświetlić albo ukryć w przeglądarce stanu przyciski służące do zmieniania ustawień nadajnik-kanał-odbiornik w grupach lub przycisków skrótu do takich funkcji, jak wyciszenie wszystkich źródeł, wyłączenie wyciszenia wszystkich źródeł czy wyłączenie wskaźnika szczytowego poziomu sygnału audio.