REA-L0100 (REAL0100)

Licencja na wydobywanie pisma odręcznego do urządzeń Edge Analytics Appliance

Omówienie

Opcjonalna licencja REA-L0100 aktywuje funkcję wydobywania pisma odręcznego w urządzeniu do analizy brzegowej REA-C1000.

Wydobywanie pisma odręcznego odbywa się z użyciem technik rozszerzonej rzeczywistości (AR) i zapewnia stałą widoczność tekstów lub diagramów z tablicy — tradycyjnej lub elektronicznej. Odręczne napisy, szkice i diagramy są automatycznie rozpoznawane, wyodrębniane i wyświetlane w czasie rzeczywistym w postaci nakładki „unoszącej się” przed prelegentem. W rezultacie, nawet jeśli wykładowca stanie przed samą tablicą, jego tok rozumowania pozostaje stale widoczny dla publiczności. Ułatwia to przyswajanie materiału zdalnym uczestnikom i osobom oglądającym prezentację w późniejszym terminie. Wyodrębniony tekst można pobrać w pliku JPEG na laptop.
Uwaga: Jest to klucz aktywujący preinstalowane oprogramowanie