REA-L0300 (REAL0300)

Licencja na wykonywanie zbliżenia pod wpływem gestu do urządzeń Edge Analytics Appliance

Omówienie

Opcjonalna licencja REA-L0300 aktywuje funkcję wykonywania zbliżenia pod wpływem gestu (Close-up by Gesture) w urządzeniu do analizy brzegowej REA-C1000.

Po podłączeniu kamery PTZ urządzenie REA-C1000 może wykrywać zachowania uczestników prezentacji i na nie reagować. Przykładowo, jeśli jedna z osób wstanie, urządzenie REA-C1000 może uaktywnić kamerę, by pokazać w zbliżeniu wypowiadającego się uczestnika. Jest to szczególnie użyteczne przy utrwalaniu pytań studentów na wykładach oraz wypowiedzi słuchaczy w trakcie pytań do prowadzącego prezentację w biurze.
Uwaga: Jest to klucz aktywujący preinstalowane oprogramowanie