REA-L0400 (REAL0400)

Licencja na nakładanie grafiki komputerowej bez klucza chrominancyjnego do urządzeń Edge Analytics Appliance

Omówienie

Opcjonalna licencja REA-L0400 aktywuje funkcję nakładania grafiki komputerowej bez klucza chrominancyjnego w urządzeniu do analizy brzegowej REA-C1000.

Zastosowanie zaawansowanej technologii wykrywania ruchu firmy Sony umożliwia wyodrębnianie obrazu prelegenta i nakładanie go w czasie rzeczywistym na różnego rodzaju tła, takie jak zdjęcia, animacje czy filmy. Oznacza to, że do uzyskania obrazu o wysokiej jakości nie jest potrzebny specjalistyczny sprzęt studyjny ani operator systemu graficznego.
Uwaga: Jest to klucz aktywujący preinstalowane oprogramowanie