REA-L0500 (REAL0500)

Licencja na kadrowanie ważnych fragmentów do urządzeń Edge Analytics Appliance

Omówienie

Opcjonalna licencja REA-L0500 aktywuje funkcję kadrowania ważnych fragmentów (Focus Area Cropping) w urządzeniu do analizy brzegowej REA-C1000.

Dzięki funkcji kadrowania ważnych fragmentów (Focus Area Cropping) obraz z jednej kamery może służyć do równoczesnego generowania dwóch różnych obrazów wyjściowych. Użytkownik może wybrać z głównego, szerokokątnego obrazu 4K wycinek o rozdzielczości Full HD, by pokazać na nim na przykład zbliżenie prelegenta. Kadrowany obszar można zdefiniować jako statyczny lub dynamiczny. W tym drugim przypadku system będzie śledzić ruchy prelegenta.
Uwaga: Jest to klucz aktywujący preinstalowane oprogramowanie