Kamery do wideomonitoringu firmy Sony zapewniają bezpieczeństwo mieszkańcom dzielnicy Ate w Limie

Bezpieczeństwo mieszkańców to obecnie jeden z głównych priorytetów władz dzielnicy Ate w Limie, na czele których stoi burmistrz Oscar Benavides. Z tego względu zainstalowano tam 132 zestawów kamer do wideomonitoringu SNC-RS86N firmy Sony, które umożliwiają monitorowanie dzielnicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w tej jurysdykcji.

Background

Ate — jedna z największych dzielnic o powierzchni 77,72 km² i liczbie mieszkańców przekraczającej 470 000 — mieści się w okręgu administracyjnym stolicy Peru, Limie. Ate to dzielnica mieszkalna Limy, w której swoje domy mają przedstawiciele klasy średniej i niższej klasy średniej. Nocne służby patrolujące dzielnicę Ate nie były w stanie całkowicie wyeliminować przestępstw i wykroczeń.

Wyzwania

W celu zwiększenia skuteczności działań pracowników ochrony zamówiono kamery do wideomonitoringu. Aby zapewnić skuteczne rozwiązanie, konieczne było zastosowanie odpowiedniej technologii, umożliwiającej monitorowanie dużych obszarów miasta. Ponadto należało zadbać o skuteczne rozmieszczenie odpowiednich służb miejskich (nocnych służb patrolowych i policji) wzdłuż głównej ulicy.

Rozwiązanie firmy Sony

Kamery do wideomonitoringu 132 SNC-RS86N PTZ wykorzystują światłowody i są zainstalowane na betonowych słupach o wysokości co najmniej 13 metrów, a każda z nich jest zasilana przez osobne źródło prądu. Obraz z kamer trafia do stacji roboczych, które monitorują i klasyfikują każde zdarzenie. System sprawdza się w trudnych lokalnych warunkach pogodowych, nawet przy wilgotności względnej wynoszącej najwyżej 80% (bez kondensacji).

Efekt

Instalacja okazała się sukcesem. Dzięki systemom skrócono czas reakcji w przypadku mniejszych lub większych zdarzeń oraz udoskonalono monitorowanie ruchu. Zoptymalizowano ponadto wykorzystanie dostępnych zasobów. W rezultacie przestępczość w tej okolicy zmalała, a coraz więcej osób czuje się tam bezpiecznie.

Dlaczego wybrano rozwiązanie firmy Sony

Główną cechą wyróżniającą produkty firmy Sony jest jakość obrazu. Widać to wyraźnie po wdrożeniu tego projektu, który umożliwia odpowiednią ochronę i nadzór w okolicach najważniejszych ulic miasta, a także skuteczne odstraszanie przestępców. Kolejną zaletą systemów wideomonitoringu firmy Sony jest zastosowana w nich technologia zaawansowanej analizy danych wideo DEPA™, która umożliwia skuteczniejsze monitorowanie i analizowanie danych, dzięki czemu system może samoistnie wysyłać natychmiastowe ostrzeżenia.

With this project, Ate aims to become the safest district in Lima.

Oscar Benavides
Mayor of the District Municipality of Ate

Informacje dodatkowe

Lista produktówIntegrator systemówDostawca aplikacji
SNC-RS86N: 132 sztukiSociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas S.A. (SICE)Intelligent Security Systems (ISS)

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w zakupie produktów profesjonalnych