CFV-E30D (CFVE30D)

Osłona oczu 3D

Omówienie

Zestaw zawiera 15 jednorazowych osłon oczu. Są one wyposażone w polaryzator 3D. Osłony te są przeznaczone do użytku w oprawce na osłonę CFV-B100 (oprawkę należy nabyć oddzielnie).

Osłony oczu, będące produktami jednorazowego użytku, są przeznaczone dla chirurgów i personelu pomocniczego, którzy podczas zabiegu na sali operacyjnej wyświetlają obraz na monitorze medycznym Sony.

Jednorazową osłonę oczu z kołowym filtrem polaryzacyjnym 3D montuje się w oprawce na osłonę, która jest lekka i wygodna nawet przy długotrwałym noszeniu. Założenie oprawki z osłoną oczu chroni personel medyczny przed ochlapaniem krwią lub płynami ustrojowymi, co zdarza się podczas wykonywania zabiegów na sali operacyjnej.

Osłona oczu 3D jest zgodna z okularami BKM-30GM i BKM-31GM (można jej użyć zamiast okularów 30/31GM).

Dane techniczne

Parametry techniczne
Temperatura w środowisku pracy
Od 0 do 40°C
Wilgotność w środowisku pracy
Od 30% do 85%
Temperatura w warunkach przechowywania/transportu
Od -20°C do 60°C
Wilgotność w warunkach przechowywania/transportu
Od 20% do 90%
Ciśnienie podczas pracy/przechowywania/transportu
Od 700 do 1060 hPa
Wymiary (szer. x wys. x dł.) *1
235 x 77 mm (osłona 3D) (15 szt.)
9 3/8 × 3 1/8 cala (osłona 3D) (15 szt.)
Waga
Około 7 g (osłona 3D) (15 szt.)
Około 0,25 oz (osłona 3D) (15 szt.)
Dostarczane wyposażenie
Instrukcja obsługi (1 szt.)
Procedura zakładania (1 szt.)
Przepisy bezpieczeństwa
Ten produkt spełnia wymagania określone w Załączniku II do Dyrektywy 89/686/EWG w sprawie środków ochrony indywidualnej (ŚOI).
Uwagi
*1
Wymiary są przybliżone.

Pomoc techniczna