Specjalna oferta dla użytkowników systemu NUCLeUS™: licencja Broadcast Pro+ na strumieniową transmisję i pomoc techniczna bez dodatkowych opłat

Szpitale użytkujące platformę NUCLeUS mogą skorzystać z naszej bezpłatnej, 6-miesięcznej licencji, by uaktywnić dodatkową funkcję transmisji. Pozwala ona na strumieniową transmisję obrazu w obrębie całego szpitala, przez co rozszerza możliwości zdalnego monitorowania stanu pacjentów na salach operacyjnych i oddziałach intensywnej terapii.

Z naszego wsparcia skorzystało już wiele szpitali. A co możemy zrobić dla Państwa? Zapraszamy do kontaktu

Dodatkowe możliwości zdalnego monitorowania pacjentów dzięki platformie NUCLeUS

Brak miejsca na istniejących oddziałach intensywnej terapii (OIT) zmusza szpitale do prowizorycznego tworzenia takich oddziałów na salach operacyjnych i wykorzystania tamtejszych respiratorów i monitorów parametrów życiowych. W tym niezwykle trudnym okresie pragniemy zaoferować szpitalom, które korzystają już z naszej platformy video-over-IP NUCLeUS, licencję Broadcast Pro+ bez dodatkowych opłat. Jest ona ważna przez 6 miesięcy i pozwala na strumieniową transmisję obrazu z oddziału intensywnej terapii lub sali operacyjnej, dzięki czemu personel medyczny może monitorować stan pacjenta zdalnie, bez bezpośredniego kontaktu fizycznego.

Oto dwa powody, dla których nasza oferta może pomóc szpitalom w lepszym monitorowaniu pacjentów, zmniejszeniu ryzyka zarażeń i sprawowaniu nadzoru nad większą liczbą chorych:

Przekształcanie sal operacyjnych w prowizoryczne, bezpieczne oddziały intensywnej terapii

Platforma NUCLeUS zarządza dystrybucją i wyświetlaniem obrazów, w tym parametrów życiowych, na sali operacyjnej.

Wzbogacenie platformy NUCLeUS o funkcję transmisji umożliwi przekształcenie sali operacyjnej w bezpieczny oddział OIT, z którego obrazy będą transmitowane do lekarzy i pielęgniarek znajdujących się na zewnątrz sali.

Pozwoli to zespołom medycznym zwiększyć liczbę monitorowanych pacjentów bez każdorazowej potrzeby fizycznej obecności, a w rezultacie zmniejszyć długość i częstość bliskich kontaktów.

Dodawanie zdalnego monitorowania pacjentów na istniejących oddziałach OIT

Rutynowe zabiegi chirurgiczne zostały w większości anulowane, przez co wiele systemów NUCLeUS na salach operacyjnych pozostaje nieużywanych. Elementy tych systemów — takie jak nadajniki IP podłączone do kamer endoskopowych — można przenieść z sali operacyjnej i podłączyć do systemów monitorujących parametry życiowe pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

Włączenie funkcji transmisji pozwoli wówczas transmitować dane wideo o pacjencie do lekarzy i pielęgniarek poza OIT, a tym samym ograniczy bliski kontakt z pacjentami i ryzyko infekcji.

Zalety zdalnego monitorowania pacjentów

• Lekarze i pielęgniarki mogą częściej kontrolować stan pacjentów, nie stosując środków ochrony indywidualnej

• Lekarze i pielęgniarki mogą częściej kontrolować stan pacjentów, nie stosując środków ochrony indywidualnej

• Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pacjentem zmniejsza ryzyko zarażenia zespołu medycznego

• Zespoły medyczne monitorujące pacjentów potrzebują mniej środków ochrony indywidualnej, które można dzięki temu wykorzystać w innych częściach szpitala

• Personel medyczny może monitorować i leczyć większą liczbę pacjentów

Czas na kolejny krok — jak możemy pomóc?

Szpitale zainteresowane skorzystaniem z oferty na licencję Broadcast Pro+ i pomoc techniczną powinny skontaktować się z Sony Healthcare lub integratorem swojego systemu.

Na życzenie zapewnimy bezpłatnie 6-miesięczną licencję na oprogramowanie Broadcast Pro+, by pomóc szpitalowi w lepszym wykorzystaniu systemu NUCLeUS. Dodatkowo skonfigurujemy platformę NUCLeUS do transmisji danych i obrazów z sal operacyjnych i oddziałów intensywnej terapii. Odpowiednie zmiany wprowadzimy zdalnie, bez żadnych działań na miejscu. Będziemy ponadto świadczyć pomoc techniczną, by ułatwić szpitalom korzystanie z funkcji transmisji.

Jesteśmy także otwarci na rozmowy o innych potrzebach, takich jak wypożyczenie sprzętu NUCLeUS, który posłuży do monitorowania pacjentów. Zainteresowanych dalszymi informacjami gorąco zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.

Produkty pokrewne

NUCLeUS

Do inteligentnej, cyfrowej sali operacyjnej.

Więcej informacji >

NU-IP3T

Konwerter/nadajnik IP do platformy NUCLeUS

Więcej informacji >

NU-IP3R

Konwerter/nadajnik IP do platformy NUCLeUS

Więcej informacji >

Profesjonalne wyświetlacze

Do prezentowania materiałów o wysokiej jakości.

Więcej informacji >