CBK-55PD (CBK55PD)Wycofane ze sprzedaży

Karta kodeków ProRes i DNxHD do kamer CineAlta PMW-F55 i PMW-F5

Omówienie

Obsługa formatów Apple ProRes 4444, 422 (HQ), 422 oraz DNxHD 220x i 145 przy różnych szybkościach klatek
Karta kodeków CBK-55PD zapewnia dodatkową obsługę formatu Apple ProRes i DNxHD przez kamery CineAlta PMW-F55 oraz PMW-F5. Obejmuje to obsługę 12–bitowego formatu ProRes 4444 Full HD przy szybkości 23,98p, 24p, 25p oraz 29,97p. Obsługiwane są również formaty ProRes 422 (HQ), ProRes 422, DNxHD 220x oraz DNxHD 145 przy różnej szybkości klatek.

Instalację karty CBK-55PD musi przeprowadzić centrum serwisowe Sony (może być pobierana opłata za instalację). Wymagana jest również aktualizacja oprogramowania układowego V5.0.
ProRes 4444
Obsługa 12-bitowego formatu ProRes 4444 Full HD przy 23,98p, 24p, 25p oraz 29,97p;
ProRes 422 (HQ) i ProRes 422
Obsługa 10-bitowego formatu ProRes 422 (HQ) Full HD oraz 10-bitowego ProRes 422 Full HD przy 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i, 50p oraz 59,94p.
DNxHD 220x i DNxHD 145
Obsługuje 10–bitowy format DNxHD 220x Full HD oraz 8-bitowy format DNxHD 145 Full HD przy szybkości 23,98p, 25p, 29,97p, 50i oraz 59,94i.

Funkcje

Karta kodeków zapewnia obsługę formatów Apple ProRes 4444, ProRes 422 (HQ), ProRes 422, DNxHD 220x i DNxHD 145 przy różnych szybkościach klatek
Karta kodeków CBK-55PD obsługuje następujące formaty zapisu przy użyciu kamer PMW-F55 oraz PMW-F5: 12-bitowy ProRes 4444 Full HD przy 23,98p, 24p, 25p oraz 29,97p; 10-bitowy ProRes 422 (HQ) Full HD oraz 10-bitowy ProRes 422 Full HD przy 23,98p, 24p, 25p, 29,97p, 50i, 59,94i, 50p oraz 59,94p; 10-bitowy DNxHD 220x Full HD oraz 8-bitowy DNxHD 145 Full HD przy 23,98p, 25p, 29,97p, 50i oraz 59,94i.

UWAGA: Instalację karty CBK-55PD musi przeprowadzić centrum serwisowe Sony (może być pobierana opłata za instalację). Wymagana jest również aktualizacja oprogramowania układowego V5.0.

Zasoby i materiały do pobrania

Broszury

Pomoc techniczna