XMPilot

Obsługa metadanych w systemie XDCAM

Gdzie kupić

Omówienie

Lepsza, szybsza i bardziej wydajna organizacja pracy w systemie XDCAM
XMPilot to przeznaczone dla nadawców, firm produkcyjnych i mediów zaawansowane rozwiązanie do obsługi przepływu metadanych, którego zadaniem jest znaczne usprawnienie i przyspieszenie organizacji produkcji w systemie XDCAM. Stanowi ono połączenie oprogramowania oraz sprzętu do zastosowania w firmie i w terenie, zapewniając także możliwość łączności za pośrednictwem urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety.

Rozwiązanie XMPilot jest kompatybilne z większością kamer XDCAM EX i XDCAM HD 422, w tym z cieszącym się ogromną popularnością modelem PMW-500. Rozwiązanie XMPilot pozwala użytkownikom z wyprzedzeniem tworzyć metadane planowania i przesyłać je do kamery za pośrednictwem poczty e-mail lub Wi-Fi, a także bezpośrednio za pomocą złącza USB lub poprzez skopiowanie pliku na nośnik do nagrywania.

Możliwość rejestrowania na żywo oraz po zakończeniu zdjęć za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak smartfony i tablety, pozwala dodatkowo wzbogacić metadane o oznaczenia EssenceMark™ i komentarze. Eliminuje to konieczność rejestrowania na papierze i zwiększa wydajność pracy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji. Rozwiązanie XMPilot oferuje ponadto funkcję autopozyskiwania, dzięki której typowe, 2-dniowe zadanie rejestrowania dla klipu może zostać zrealizowane w zaledwie 2 godziny, co zapewnia dalszą oszczędność czasu oraz zasobów na etapie pozyskiwania i edycji.

Funkcje

Metadane planowania jako niezależna aplikacja lub wtyczka do systemu newsroomu
Rozwiązanie XMPilot może działać jako autonomiczna aplikacja lub jako wtyczka programu Outlook. Program do planowania XMPilot Planner jeszcze przed rozpoczęciem kręcenia zdjęć umożliwia reżyserom, producentom, asystentom produkcji i operatorom kamer tworzenie metadanych planowania ze skrótami fabuły, a także predefiniowanymi oznakowaniami EssenceMark™.
Przesyłanie szczegółów dotyczących fabuły lub programu z biura produkcji lub newsroomu do kamkordera w terenie
Metadane dotyczące elementów wiadomości informacyjnych lub zadań produkcji utworzone za pomocą rozwiązania XMPilot w centrali lub newsroomie można przesłać pocztą e-mail do zespołów produkcji przebywających w terenie. Można je również udostępniać za pomocą narzędzia XMPilot Tool na urządzeniach mobilnych, takich jak smartfon lub tablet. Odebrane metadane planowania można następnie przesyłać do kamer poprzez sieć Wi-Fi, złącze USB lub kopiując je bezpośrednio na nośnik do nagrywania.
Szablon metadanych wyświetlany w aplikacji na urządzeniu mobilnym
Każdą kategorię metadanych oraz oznaczenia EssenceMark™, w tym dobry/zły/zachować/odrzucić, można ustawić z wyprzedzeniem w szablonie metadanych planowania lub zdefiniować w inny sposób w terenie. W interfejsie aplikacji mobilnej są wyświetlane duże przyciski reprezentujące kategorie i rankingi metadanych.
Zdalne wyświetlanie w urządzeniu mobilnym filmowanego materiału w trakcie nagrywania
Reżyser, producent, asystent produkcji i operator kamery mogą z kilkusekundowym opóźnieniem zobaczyć na ekranie swojego urządzenia mobilnego dokładnie ten sam obraz, który jest widoczny w wizjerze kamery XDCAM. Opóźnienie daje dodatkowy czas na reakcję, pozwalając w odpowiedniej chwili rozpocząć wprowadzanie metadanych, nawet jeśli dotyczą one nieoczekiwanego zdarzenia.
Dokładne i niezawodne zdalne rejestrowanie
Przed rozpoczęciem zdjęć zegary wewnętrzne urządzenia mobilnego do rejestrowania oraz kamery są synchronizowane za pośrednictwem sieci Wi-Fi. Podczas nagrywania wprowadzanie metadanych odbywa się w oparciu o kod czasu, co zapewnia bezpieczeństwo i dokładność rejestrowania nawet w przypadku zaniku połączenia z siecią Wi-Fi. Możliwość zsynchronizowania kamery i urządzenia mobilnego w dowolnym momencie nagrywania zdjęć lub po jego zakończeniu zapobiega utracie metadanych rejestrowania.
Proste udoskonalenie metadanych jednym przyciskiem
Duże, jasne, definiowane przez użytkownika przyciski oznaczeń EssenceMark™ w aplikacji na urządzenia mobilne XMPilot Tool umożliwiają łatwe oznaczanie nagrań właściwymi kategoriami treści.
Metadane wygenerowane na podstawie lokalizacji wbudowane w plik wideo MXF
Metadane generowane w miejscu zdjęć i przesyłane bezprzewodowo do kamery z aplikacji w urządzeniu mobilnym zostają wbudowane w plik wideo MXF przechowywany na dysku Professional Disc w kamerze lub na karcie pamięci. Z danych tych można korzystać w cyklu produkcji z wykorzystaniem plików MXF.
Funkcje autopozyskiwania
Funkcja pozyskiwania po nakręceniu zdjęć narzędzia XMPilot Import Utility pozwala na automatyczne nazywanie i przesyłanie klipów do właściwych lokalizacji w pamięci edytora nieliniowego. To znacznie przyspiesza etapy pozyskiwania i edycji cyklu pracy w systemie XDCAM.

Przeglądarka XDCAM V2.0 oferuje udoskonaloną obsługę na żywo oraz możliwość tworzenia, edytowania i przesyłania metadanych planowania. Zawiera także opcjonalny zaawansowany pakiet do przeglądarki XDCAM. Pakiet ten oferuje funkcje wyświetlania pozyskanych metadanych i drukowania informacji o klipie.