SOW-E Series (SOWE Series)Wycofane ze sprzedaży

Oprogramowanie do zarządzania materiałami wideo przez sieć — wersja Enterprise

KontaktGdzie kupićKontakt z nami

Omówienie

Wyposażone w bogaty zestaw funkcji, skalowalne oprogramowanie służące do zarządzania przez sieć materiałami wideo w systemach do monitoringu zawierających do 4096 kamer
To uniwersalne, skalowalne oprogramowanie do zarządzania materiałami wideo przez sieć obsługuje systemy do monitoringu zawierające do 4096 kamer. Doskonale nadaje się do monitoringu i rejestracji na dużą skalę — w okręgach szkolnych, miastach czy transporcie. Seria SOW-E to pierwsza aplikacja VMS firmy Sony, która obsługuje standard 4K i umożliwia nagrywanie oraz odtwarzanie materiałów w jakości 4K. Idealnie nadaje się do użytku z kamerami 4K firmy Sony, ponieważ obsługuje ich unikatowe funkcje reprodukcji obrazu, takie jak inteligentne kadrowanie. Dzięki zapisowi obrazu 4K, w rozdzielczości czterokrotnie wyższej niż Full HD, seria SOW-E daje znakomite możliwości oceny sytuacji i zwiększa efektywność monitoringu. Pozwala też rozpoznawać detale sceny oraz szybko i dokładnie wyszukiwać potrzebne informacje. Bezpieczny dostęp do nagrań oraz obrazu rejestrowanego przez kamery jest możliwy z dowolnego miejsca i dla wielu użytkowników równocześnie, przy użyciu smartfona lub tabletu. Za pomocą zdalnego komputera-klienta z przeglądarką internetową można ponadto uzyskać bezpieczny dostęp do funkcji systemowych. Nie jest do tego konieczna instalacja żadnych dodatkowych programów. Produkt obsługuje kamery i dodatkowe urządzenia wielu innych producentów. Pozwala w łatwy sposób dodawać nowy sprzęt i stworzyć rozbudowany, uniwersalny system do monitoringu. Regularnie publikowane aktualizacje oprogramowania gwarantują optymalne działanie oraz możliwość użycia nowych funkcji. Do usprawnienia organizacji pracy w systemie monitoringu można wykorzystać różne inteligentne funkcje analityczne i automatyzujące. To programowe rozwiązanie daje projektantom i integratorom systemów swobodę w wyborze dostępnych na rynku serwerów i doborze procesora oraz innych parametrów roboczych do indywidualnych potrzeb klienta. Uwaga: oprogramowanie do zarządzania materiałami wideo przez sieć z serii SOW-S / SOW-E oraz sieciowe rejestratory wideo z serii HAW-S / HAW-E nie współpracują ze sobą i nie mogą być wykorzystywane w jednym systemie.

Funkcje

Zgodność z kamerami 4K firmy Sony
Kamery 4K firmy Sony dają nowe możliwości uzyskiwania pełnego obrazu. Pozwalają na szczegółową analizę określonych fragmentów przy równoczesnym szerokokątnym podglądzie sytuacyjnym całej sceny. Ich użytkownicy mogą korzystać z szeregu funkcji reprodukcji obrazu, takich jak inteligentne kadrowanie, śledzenie wielu obiektów czy zdjęcia dowodowe, czyli fotografie w wysokiej rozdzielczości mogące pełnić rolę materiału dowodowego. Seria SOW-E obsługuje unikatowe funkcje reprodukcji obrazu kamer 4K firmy Sony: transmisję w czasie rzeczywistym pojedynczego strumienia 4K / 30 kl./s czy inteligentne kadrowanie, które zapewnia poglądowy obraz w rozdzielczości Full HD oraz maksymalnie cztery zbliżenia o rozdzielczości VGA.
Obsługa równoczesnego dostępu z wielu smartfonów i komputerów
Bezpieczny dostęp do nagrań oraz obrazu rejestrowanego przez kamery jest możliwy z dowolnego miejsca i dla wielu użytkowników równocześnie, przy użyciu smartfona lub tabletu. Za pomocą zdalnego komputera-klienta z przeglądarką internetową* można ponadto uzyskać bezpieczny dostęp do funkcji systemowych. Nie jest do tego konieczna instalacja żadnych dodatkowych programów. Do systemu można też przesyłać obraz rejestrowany na żywo smartfonem lub tabletem przez pracownika przebywającego w terenie, udostępniając go operatorom w dyspozytorni i zapisując na centralnym serwerze. Pozwala to monitorować zdarzenia w ekstremalnych warunkach, w których trudno byłoby zainstalować kamery. * Przeglądarka internetowa obsługuje ograniczony zestaw funkcji; wszystkie funkcje systemowe są dostępne po zainstalowaniu na komputerze oprogramowania klienckiego.
Lepszy punkt widzenia
Funkcja Smart Wall integruje dużą liczbę monitorów zainstalowanych na ścianie wideo. Ten zaawansowany, opcjonalny produkt jest przeznaczony do wykorzystania w ścianach wideo. Skraca czas reakcji operatorów w dużych centrach monitoringu poprzez wyświetlenie wszystkich danych wideo i zapewnienie pełnego obrazu sytuacji. Wyświetlanie jednakowego obrazu dla wielu użytkowników pozwala operatorom skupić się na najważniejszych kwestiach i koordynować podejmowane działania.
Wszechstronna ocena sytuacji
Interaktywne, wielowarstwowe mapy zapewniają pogląd na sytuację i pozwalają sterować kamerami oraz innymi zintegrowanymi systemami. Miejsca instalacji poszczególnych kamer oznaczone są na mapie ikonami: aby wyświetlić obraz z żądanej kamery, wystarczy kliknąć jej ikonę. W razie wystąpienia alarmu system wyraźnie wskazuje ikonę powiązanej kamery, ułatwiając operatorowi zrozumienie sytuacji i podjęcie odpowiednich działań.
System Edge Storage: możliwość zdecentralizowanego przechowywania danych
Do nagrywania obrazu i dźwięku można użyć zainstalowanej w kamerze karty pamięci SD/microSD. Umożliwia to stworzenie zapasowej kopii danych w razie utraty połączenia z siecią. Rejestrowane dane mogą być przesyłane do sieciowego rejestratora wideo (NVR) lub oprogramowania do zarządzania materiałami wideo (VMS) i scalane z przechowywanymi tam nagraniami.

Dane techniczne

Komponenty systemu (moduły oprogramowania)
Serwer nagrywający
Tak
Liczba kamer podłączonych do systemu
4096
Maksymalna liczba kamer na serwer nagrywający
zależnie od specyfikacji urządzenia
Menedżer serwera nagrywającego
Tak
Serwer do zarządzania
Tak
Serwer do zarządzania awariami (nadmiarowy klaster)
Tak
Klient do zarządzania(2) (dedykowana aplikacja kliencka do zarządzania lokalnego lub zdalnego)
Tak
Serwer zdarzeń (do obsługi zdarzeń i alarmów)
Tak
Serwer zdarzeń awaryjnych (nadmiarowy klaster)
Tak
Klient mobilny NVMS
Tak
Narzędzie Smart Client do systemu do zarządzania materiałami wideo przez sieć (NVMS)
Tak
Klient www systemu do zarządzania materiałami wideo przez sieć (NVMS)
Tak
Narzędzie Smart Client do systemu do zarządzania materiałami wideo przez sieć — odtwarzacz (lokalne odtwarzanie/eksport)
Tak
Obsługa urządzeń
Obsługa urządzeń zgodnych z ONVIF™
Tak
Obsługa urządzeń rodzajowych przez uniwersalny sterownik
Tak
Wbudowana analityka metadanych z kamery
Tak
Liczba marek urządzeń IP obsługiwanych poprzez dedykowany system integracji urządzeń
134
Liczba obsługiwanych modeli kamer IP
4844
Liczba obsługiwanych modeli koderów wideo
313
Liczba modeli dedykowanych wejść/wyjść IP
14
Liczba obsługiwanych rejestratorów obrazu cyfrowego (DVR)
72
Liczba obsługiwanych urządzeń audio IP
10
Liczba obsługiwanych czujników obwodowych
18
Bezpieczne połączenie HTTPS z kamerą (dla obsługiwanych urządzeń)
Tak
Przetwarzanie wideo
Obsługa kodowania H.264, MJPEG, MPEG-4, MPEG-4 ASP i MxPEG
Tak
Obsługa kodowania H.265
Tak
Obsługa metadanych
Tak
Dwa strumienie (obraz na żywo i nagrywanie) na kamerę
Tak
Strumieniowa transmisja na żywo wielu strumieni
Tak
Możliwość próbkowania w dół strumienia wideo klienta (rozdzielczość i liczba klatek na sekundę)
Tak
Regulowany rozmiar GOP (MPEG4/H.264)
Tak
Obsługa zdecentralizowanego przechowywania danych z możliwością elastycznego wczytywania
Tak
Przesyłanie do serwera nagrywającego obrazu z kamery sprzed alarmu (buforowanie obrazu)
Tak
Zwiększanie szybkości rejestracji obrazu pod wpływem ruchu, wydarzenia lub zaplanowanego harmonogramu
Tak
Wbudowana funkcja wykrywania ruchu (VMD — Video Motion Detection)
Tak
Automatycznie regulowana czułość funkcji VMD
Tak
Strefy nieobjęte działaniem funkcji VMD
Tak
Wykrywanie ruchu na pojedynczy serwer
Wszystkie podłączone kamery
Dźwięk
Obsługa dźwięku jednokierunkowego
Tak
Obsługa dźwięku dwukierunkowego
Tak
Nagrywanie dźwięku jednokierunkowego
Tak
Nagrywanie dźwięku dwukierunkowego
Tak
Maksymalna liczba obsługiwanych kanałów audio
Nieograniczona
Obracanie/pochylanie/zoom (PTZ)
Liczba programowanych pozycji na kamerę
Nieograniczona
Programowanie pozycji wybieranej pod wpływem zdarzenia
Tak
Zaprogramowane patrolowanie
Tak
Łączenie patrolowania z pozycją wybieraną pod wpływem zdarzenia
Tak
Prędkość skanowania/przejścia
Tak
Liczba poziomów priorytetów PTZ w przypadku sterowania PTZ z priorytetami
3
Wejścia/wyjścia i zdarzenia
Konfigurowalne zdarzenia sprzętowe (np. sygnał we/wy, ruch, manipulacja, temperatura, utrata łączności)
Tak
Zdarzenia wykrycia ruchu (funkcja VMD w serwerze nagrywającym)
Tak
Zdarzenia błędu systemowego (np. brak miejsca na dysku)
Tak
Zdarzenia ręczne / definiowane przez użytkownika
Tak
Zdarzenia rodzajowe z zewnętrznych systemów
Tak
Konfigurowanie urządzenia zależnie od zdarzenia
Tak
Powiadomienia zależne od zdarzenia
Tak
Sterowanie wyjściem zależne od zdarzenia
Tak
Włączanie/wyłączanie urządzenia zależnie od zdarzenia
Tak
Sterowanie matrycowe zależnie od zdarzenia
Tak
Elastyczny mechanizm reguł zdarzeń do definiowania działań pod wpływem zdarzeń
Tak
Menedżer alarmów
Opis alarmu i instrukcje pracy
Tak
Możliwość przypisania początkowego właściciela alarmu
Tak
Profile czasowe alarmów
Tak
Widok wywołanych alarmów
Tak
Zarządzanie alarmami (zmiana przypisania, zmiana stanu, komentarz)
Tak
Maksymalna liczba powiązanych kamer w oknie podglądu alarmu
15
Liczba poziomów priorytetów alarmów
32 000
Personalizacja poziomów priorytetów alarmów
Tak
Personalizacja powiadomienia dźwiękowego
Tak
Personalizacja kategorii alarmów
Tak
Personalizacja stanów alarmów
Tak
Personalizacja kodów wyników alarmów
Tak
Raportowanie obsługi alarmu
Tak
Dziennik alarmów
Tak
Opcja nadmiarowości zapewniająca wysoką dostępność
Tak
Przechowywanie i archiwizacja
Buforowanie nagrywanego obrazu w pamięci RAM
Tak
Czas przechowywania filmu
Nieograniczona
Pojemność na urządzenie/dzień
Nieograniczona
Archiwizacja nagrań
Tak
Archiwizacja na napędy sieciowe
Tak
Dostęp on-line do archiwów
Tak
Harmonogramy archiwizacji
Godzinowe
Definicja pamięci masowej i czas przechowywania na urządzenie
Tak
Definicja pamięci masowej i czas przechowywania określane indywidualnie dla poszczególnych kamer
Tak
Wspólne dla wielu urządzeń
Tak
Przegląd dostępnych napędów pamięci masowych (wykorzystana i wolna przestrzeń)
Tak
Obsługa zdecentralizowanego przechowywania danych z możliwością elastycznego wczytywania
Tak
System Scalable Video Quality Storage™ (scalający nagrania wideo przechowywane centralnie i lokalnie)
Tak
Integracja
Integracja modułów rozszerzających, protokołów i komponentów za pomocą pakietu SDK MIP
Tak
Konfiguracja systemu za pomocą pakietu SDK MIP
Tak
Integracja metadanych
Tak
Integracja zdarzeń
Tak
Integracja mechanizmu reguł zdarzeń i działań za pomocą pakietu SDK MIP
Tak
Obsługa dodatkowych produktów
Obsługa Smart Wall
Opcjonalnie
Obsługa nagrywania z ekranu
będzie zapewniona obsługa
Obsługa ONVIF Bridge
Tak
Zarządzanie
Kreatory konfiguracji wspomagające przygotowanie systemu do pracy
Tak
Skan urządzenia z rozpoznawaniem modelu urządzenia
Tak
Automatyczna synchronizacja godziny w kamerze
Tak
Kreator wymiany urządzenia
Tak
Kreator przenoszenia urządzenia służący do przenoszenia urządzeń (np. kamer) między pracującymi serwerami zapisu
Tak
Scentralizowane zarządzanie urządzeniami
Tak
Obsługa grup urządzeń
Tak
Scentralizowane zarządzanie serwerem nagrywającym
Tak
Scentralizowane zarządzanie funkcjami aplikacji Smart Client (liczba obsługiwanych profili Smart Client)
3
Zmiany konfiguracji na bieżąco
Tak
Uruchamianie serwerów jako usług Windows
Tak
Włączanie/wyłączanie urządzeń zgodnie z harmonogramem
Tak
Raportowanie konfiguracji
Tak
Wbudowana obsługa kopii zapasowych i przywracania
Tak
Aktywacja licencji w trybie off-line
Tak
Monitorowanie systemu
Personalizowany pulpit do monitorowania na żywo określonych zadań lub komponentów
Tak
Personalizowane progi wyzwalania zdarzeń dla poziomu normalnego, ostrzeżenia i krytycznego
Tak
Dostęp do bieżących i historycznych informacji o stanie serwera do zarządzania
Tak
Dostęp do bieżących i historycznych informacji o stanie serwerów nagrywających
Tak
Dostęp do bieżących i historycznych informacji o stanie innych serwerów NVMS
Tak
Dostęp do bieżących i historycznych informacji o stanie poszczególnych kamer
Tak
Dedykowana karta Monitora systemu z możliwością wyświetlenia w pływającym oknie
Tak
Klienty podglądu
Maksymalna liczba klientów
Nieograniczona
Personalizowany port dostępowy z obsługą translacji NAT
Tak
Obsługa strumieni Multicast
Tak
Jednoetapowa instalacja (instalacja narzędzia Smart Client wraz z serwerem)
Tak
Smart Wall
Obsługa dodatku „ściana wideo Smart Wall”
Opcjonalnie
Liczba grup Smart Wall i wyświetlaczy Smart Wall
Nieograniczona
Liczba współbieżnych strumieni wideo
Nieograniczona
Maksymalna liczba pozycji treści na wyświetlacz
100
Wstępne ustawienia układów wyświetlania i obrazu z kamery
Tak
Materiał wideo w transmisji strumieniowej na żywo
Tak
Sterowanie odtwarzaniem wideo z narzędzia Smart Client
Tak
Obsługa na ścianie wideo multimediów, takich jak:
Mapy, fotografie, strony http, alarmy, teksty, zakładki, monitor systemu itd. — Tak
Wybór układu i treści (w tym komunikatów tekstowych) na podstawie reguł
Tak
Alarmy i powiadomienia
Powiadamianie mailem
Tak
Wiele profili powiadomień
Tak
Komunikat o zdarzeniu SNMP
Tak
Uwierzytelnianie użytkownika i zarządzanie uprawieniami
Scentralizowane zarządzanie użytkownikami
Tak
Prosty użytkownik (konta aplikacji XProtect)
Tak
Użytkownik Windows (lokalne konta Windows)
Tak
Użytkownik usługi Microsoft Active Directory (centralne konta Active Directory)
Tak
Dwustopniowa autoryzacja (użytkownicy narzędzia Smart Client)
Tak
Dwustopniowa autoryzacja (użytkownicy klienta do zarządzania)
Tak
Uwierzytelnianie Windows NTML (NT LAN Manager)
Tak
Uwierzytelnianie Kerberos
Tak
Logowanie
Dziennik systemowy
Tak
Dziennik rewizyjny
Tak
Dziennik wykonania reguł
Tak
Języki (system zarządzania)
Angielski
Tak
francuski
Tak
niemiecki
Tak
japoński
Tak
hiszpański
Tak
Obsługa widoku ogólnego (klient)
Liczba układów widoku
2 (klient mobilny/www), 41 (Smart Client)
Maksymalna liczba elementów w widoku
100 (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Układy widoku dostosowane do współczynników wyświetlania 4:3 i 16:9
Tak (Smart Client)
Układy widoku dostosowane do trybu korytarzowego
Tak (Smart Client)
Układy widoku dostosowane do wyświetlania w układzie poziomym i pionowym
Tak (Smart Client / klient mobilny)
Kamery z wielu serwerów
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Obsługa widoków współdzielonych i widoków prywatnych
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Widoki Smart Wall
Tak (Smart Client)
Obrazy w widokach
Tak (Smart Client)
Aktywne strony HTML w widokach
Tak (Smart Client)
Punkty aktywne w widokach
Tak (Smart Client)
Karuzela w widokach (sterowana)
Tak (Smart Client)
Wirtualna matryca w widokach
Tak (Smart Client)
Wyświetlanie obwiedni na podstawie metadanych
Tak (Smart Client)
Tryb pełnoekranowy
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Wyświetlanie widoków jako okna pływającego
Tak (Smart Client)
Wyświetlanie widoków na wielu monitorach
Tak (Smart Client)
Zaawansowana obsługa wielu okien z synchronizowanym lub niezależnym działaniem
Tak (Smart Client)
Przełączanie widoku przez wybór numeru
Tak (Smart Client)
Domyślny widok początkowy
Tak (klient mobilny/www)
Funkcja Camera Navigator
Tak (klient mobilny)
Wyszukiwanie kamery
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Automatyczne przywracanie widoków i okien przy logowaniu
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Podgląd na żywo (klient)
Aktualizacja tylko pod wpływem ruchu
Tak (Smart Client)
Obsługa dźwięku jednokierunkowego
Tak (Smart Client)
Obsługa dźwięku dwukierunkowego
Tak (Smart Client)
Niezależne odtwarzanie w trybie podglądu na żywo
Tak (Smart Client)
Zmiana kamer w widoku bez zmieniania konfiguracji widoku
Tak (Smart Client)
Przesyłanie kamery do wirtualnej matrycy
Tak (Smart Client)
Udostępnianie obrazu wideo
Tak (Smart Client / klient mobilny)
Przełączanie kamery przez wybór numeru
Tak (Smart Client)
Obsługa PTZ (klient)
Wyświetlanie, kto może sterować funkcjami PTZ i po jakim czasie nastąpi automatyczne odłączenie
Tak (Smart Client)
Przejście do zaprogramowanej pozycji
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Włączanie pauzy w patrolowaniu w trybie ręcznym
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Widok poczwórny z kamery Grandeye 360°
Tak (Smart Client)
Obsługa obiektywu panomorficznego Immervision Enables®
Tak (Smart Client)
Obsługa joysticka
Tak (Smart Client)
Przypisywanie poleceń do skrótów klawiaturowych i przycisków joysticka
Tak (Smart Client)
Polecenia pomocnicze (mycie i wycieranie)
Tak (Smart Client)
Sterowanie wejściami/wyjściami i zdarzeniami (klient)
Przyciski nakładania kamery
Tak (Smart Client)
Ręczne aktywowanie zdarzeń i wyzwalanie wyjść
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Odtwarzanie (klient)
Maksymalna liczba elementów w widoku
1 (klient mobilny/www), 100 (Smart Client)
Tryb odtwarzania
Wiele kamer (Smart Client / klient www), jedna kamera (klient mobilny)
Wyszukiwanie nagrania
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Historia ostatnich sekwencji nagrań z poszczególnych kamer
Tak (klient mobilny)
Wyszukiwanie daty/godziny
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Niezależne odtwarzanie w trybie odtwarzania
Tak (Smart Client)
Lista zdarzeń/ostrzeżeń w nagraniu
Tak (Smart Client)
Graficzna oś czasu
Tak (Smart Client)
Regulacja prędkości odtwarzania
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Odtwarzanie poklatkowe (w przód / w tył)
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Obsługa dźwięku jednokierunkowego
Tak (Smart Client)
Obsługa dźwięku dwukierunkowego
Tak (Smart Client)
Zoom cyfrowy
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Udostępnianie obrazu wideo
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Drukowanie raportu z komentarzami
Tak (Smart Client)
Maskowanie stref prywatnych
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Inteligentne wyszukiwanie (klient)
Inteligentne wyszukiwanie oparte na metadanych VMD
Tak (Smart Client)
Funkcja Sequence Explorer (klient)
Lista sekwencji
Tak (Smart Client)
Lista odstępów czasowych
Tak (Smart Client)
Inteligentne wyszukiwanie zintegrowane z funkcją Sequence Explorer
Tak (Smart Client)
Dedykowana karta Sequence Explorer z możliwością wyświetlenia w pływającym oknie
Tak (Smart Client)
Menedżer alarmów (klient)
Lista alarmów i elementy widoku podglądu alarmu w normalnych widokach kamery
Tak (Smart Client)
Funkcje sortowania i filtrowania
Tak (Smart Client / klient mobilny)
Natychmiastowy podgląd głównych i powiązanych kamer
Tak (Smart Client)
Zarządzanie alarmami (zmiana przypisania, zmiana stanu, komentarz)
Tak (Smart Client / klient mobilny)
Integracja z funkcją mapy
Tak (Smart Client)
Opis alarmu/instrukcje pracy
Tak (Smart Client / klient mobilny)
Obsługa eskalacji i przekazywania
Tak (Smart Client)
Drukowanie raportu o alarmach
Tak (Smart Client)
Mapy miejsc alarmu na liście alarmów
Tak (Smart Client)
Połączony dostęp do materiałów wideo przesyłanych na żywo i odtwarzanych
Tak (Smart Client)
Dźwiękowe powiadomienie o nowym alarmie (konfigurowalne z zależności od poziomu priorytetu)
Tak (Smart Client)
Raportowanie obsługi alarmu
Tak (Smart Client)
Dedykowana karta Menedżera alarmów z możliwością wyświetlenia w pływającym oknie
Tak (Smart Client)
Funkcja mapy (klient)
Obsługa map w formacie standardowego pliku graficznego
Tak (Smart Client)
Liczba obsługiwanych powiązanych warstw mapy
Bez ograniczeń (Smart Client)
Podgląd wideo
Tak (Smart Client)
Zintegrowane sterowanie głośnikami, mikrofonami i urządzeniami we/wy
Tak (Smart Client)
Definiowanie elementów mapy techniką „przeciągnij i upuść” oraz „wskaż i kliknij”
Tak (Smart Client)
Zintegrowane sterowanie PTZ
Tak (Smart Client)
Nadzorowanie w czasie rzeczywistym spójności i wydajności działania systemu
Tak (Smart Client)
Obsługa Smart Wall (klient)
Wybór układu i treści przez użytkownika
Tak (Smart Client)
Sterowanie przez użytkownika odtwarzaniem materiałów wideo na Smart Wall
Tak (Smart Client)
Lokalne łączenie z widokami Smart Wall w celu wyświetlania lokalnego
Tak (Smart Client)
Przesyłanie na Smart Wall multimediów: map, fotografii, stron http, alarmów, zakładek
Tak (Smart Client)
Eksport (klient)
Eksport w formacie fotografii (JPEG)
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Eksport w formacie odtwarzacza multimedialnego (AVI)
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Eksport z dźwiękiem w formacie odtwarzacza multimedialnego (AVI)
Tak (Smart Client)
Eksport z dźwiękiem w formacie odtwarzacza multimedialnego (MKV)
Tak (Smart Client)
Eksport w formacie systemu do zarządzania materiałami wideo przez sieć
Tak (Smart Client)
Eksport w oryginalnym formacie
Tak (Smart Client / klient www)
Eksport po stronie serwera
Tak (Smart Client / klient www)
Eksport z szyfrowaniem i ochroną hasłem
Tak (Smart Client)
Cyfrowe podpisywanie wyeksportowanego materiału wideo
Tak (Smart Client)
Ochrona przed dalszym eksportowaniem
Tak (Smart Client)
Automatyczne eksportowanie w narzędziu Smart Client — odtwarzacz
Tak (Smart Client)
Zachowywanie zdefiniowanych w systemie masek prywatności
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Dodawanie masek prywatności na potrzeby konkretnej operacji eksportowania
Tak (Smart Client)
Bezpośrednie eksportowanie na nośnik optyczny
Tak (Smart Client)
Elastyczność wyboru kamer przy eksporcie
Tak (Smart Client)
Eksport zbiorczy w różnych formatach
Tak (Smart Client)
Komentarze do eksportu: ogólne i związane z określoną kamerą
Tak (Smart Client)
Slajdy z komentarzem „przed”/„po” (tylko format odtwarzacza multimedialnego)
Tak (Smart Client)
Weryfikacja cyfrowych podpisów materiału wideo w narzędziu Smart Client — odtwarzacz
Tak (Smart Client)
Tryb Push Video (klient)
Tryb Push Video
Tak (klient mobilny)
Dołączanie metadanych o lokalizacji w trybie Video Push
Tak (klient mobilny)
Monitorowanie systemu (klient)
Dostęp do bieżących i historycznych informacji o działaniu systemu (szczegóły w części „Monitor systemu”)
Tak (Smart Client)
Instalacja (klient)
Uruchamianie bez instalacji
Tak (klient www)
Opcjonalne moduły rozszerzające do przeglądarki poprawiające działanie wyświetlania
Tak (klient www)
Jednoetapowa instalacja (instalacja klienta wraz z serwerem)
Tak (Smart Client)
Początkowa instalacja i aktualizacje z serwera do zarządzania
Tak (Smart Client)
Dostęp do systemu (klient)
Automatyczne logowanie
Tak (Smart Client / klient mobilny)
Dwustopniowa autoryzacja
Tak (Smart Client)
Bezpieczne połączenie klient-serwer (HTTPS)
Tak (Smart Client / klient www)
Dynamiczna adaptacja przepustowości
Tak (Smart Client / klient www)
Próg przepustowości
Tak (Smart Client / klient www)
Autoryzacja (klient)
Ograniczanie dostępu użytkownika do określonych urządzeń (kamer, mikrofonów, urządzeń wejścia/wyjścia itd.)
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Ograniczanie dostępu do funkcji podglądu na żywo
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Ograniczanie dostępu do funkcji PTZ
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Ograniczanie dostępu do funkcji odtwarzania
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Ograniczanie dostępu do funkcji eksportowania
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Ograniczanie dostępu do funkcji konfigurowania
Tak (Smart Client)
Personalizacja (klient)
Rozszerzenia aplikacji
Tak (Smart Client / klient mobilny)
Scentralizowane zarządzanie rozszerzeniami aplikacji
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Obsługa motywów aplikacji
Tak (Smart Client)
Karty ukierunkowane na zadania
Tak (Smart Client)
Przełączanie między trybem zaawansowanym a uproszczonym.
Domyślny tryb: A – zaawansowany, S – uproszczony
S
System (klient)
Sprzętowe przyspieszanie dekodowania obrazu wideo (Intel Quick Sync video)
Tak (Smart Client)
Języki (instalacja, system obsługi i pomoc) (klient)
arabski
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Angielski
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
francuski
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
niemiecki
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
japoński
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
hiszpański
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
turecki
Tak (Smart Client / klient www / klient mobilny)
Komputer używany z serwerem do zarządzania (wymagania systemowe)
Procesor
Intel® Core™2 Duo
Pamięć RAM
Co najmniej 2 GB
Sieć
Ethernet 100 Mb/s
Karta graficzna
Grafika zintegrowana, AGP lub PCI-Express, co najmniej 1024 x 768, kolor 16-bitowy
Miejsce na dysku twardym
Co najmniej 50 GB wolnej przestrzeni (zależnie od liczby serwerów, kamer, reguł i ustawień dziennika)
System operacyjny
Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (64-bitowy): Standard, Web, High Performance Computing (HPC), Enterprise i Datacenter
System operacyjny (cd.)
Microsoft® Windows® Server 2012 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2016 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Do uruchomienia serwerów zarządzających klastrami/awariami potrzebny jest system Microsoft® Windows® Server 2008 R2 Enterprise lub Datacenter, Microsoft® Windows® Server 2012/2012 R2 Standard lub Datacenter bądź Microsoft® Windows® Server 2016 Standard lub Datacenter
Wersje SQL
Microsoft SQL Server® 2008 SP3
Microsoft SQL Server® 2008 R2 SP2
Microsoft SQL Server® 2012 SP1
Microsoft SQL Server® 2014
Microsoft SQL Server® 2016
Oprogramowanie
Microsoft® .NET 3.5 SP1 i .NET 4.5.1 Framework
Komputer używany z serwerem zapisu, serwerem zdarzeń, serwerem dziennika lub kanałem serwisowym (wymagania systemowe)
Procesor
Intel® Core™2 Duo
Pamięć RAM
Co najmniej 2 GB
Sieć
Ethernet 100 Mb/s
Karta graficzna
Grafika zintegrowana, AGP lub PCI-Express, co najmniej 1024 x 768, kolor 16-bitowy
Miejsce na dysku twardym
Co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni (zależnie od liczby kamer i ustawień nagrywania)
System operacyjny
Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 7 Enterprise SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Enterprise (64-bitowy)
System operacyjny (cd.)
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (64-bitowy): Standard, Web, High Performance Computing (HPC), Enterprise i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2016 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Oprogramowanie
Microsoft® .NET 4.5.1 Framework
Komputer używany z klientem do zarządzania (wymagania systemowe)
Procesor
Intel® Core™2 Duo
Pamięć RAM
Co najmniej 2 GB
Sieć
Ethernet 100 Mb/s
Karta graficzna
Grafika zintegrowana, AGP lub PCI-Express, co najmniej 1024 x 768 (zaleca się 1280 x 1024), kolor 16-bitowy
Miejsce na dysku twardym
Wolny co najmniej 1 GB
System operacyjny
Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 7 Enterprise SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (64-bitowy): Standard, Web, High Performance Computing (HPC), Enterprise i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Oprogramowanie
Microsoft® .NET 4.5.1 Framework, DirectX 9 lub nowszy
Komputer używany z serwerem urządzeń mobilnych — przekodowywanie programowe (wymagania systemowe)
Procesor
Intel® Core™2 Duo
Pamięć RAM
Co najmniej 2 GB
Sieć
Ethernet 100 Mb/s
Karta graficzna
Grafika zintegrowana, AGP lub PCI-Express, co najmniej 1024 x 768, kolor 16-bitowy
Miejsce na dysku twardym
Co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni (zależnie od liczby kamer i ustawień nagrywania)
System operacyjny
Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 7 Enterprise SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (64-bitowy): Standard, Web, High Performance Computing (HPC), Enterprise i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Oprogramowanie
Microsoft® .NET 4.5.1 Framework
Uwaga
Do użycia formatu H.265 wymagany jest komputer obsługujący dekodowanie sprzętowe lub 64-bitowa wersja aplikacji XProtect Smart Client, XProtect Smart Wall i XProtect Smart Client — odtwarzacz.
Komputer używany z serwerem urządzeń mobilnych — przekodowywanie sprzętowe (wymagania systemowe)
Procesor
Procesor Intel obsługujący technologię Intel QuickSync, procesor graficzny Intel włączony w systemie BIOS
Pamięć RAM
Co najmniej 2 GB
Sieć
Ethernet 100 Mb/s
Karta graficzna
Grafika zintegrowana, AGP lub PCI-Express, co najmniej 1024 x 768, kolor 16-bitowy
Miejsce na dysku twardym
Co najmniej 10 GB wolnej przestrzeni (zależnie od liczby kamer i ustawień nagrywania)
System operacyjny
Microsoft® Windows® 8.1 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Pro (64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Enterprise (64-bitowy)
Microsoft® Windows® Server 2012 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (64-bitowy): Standard i Datacenter
Oprogramowanie
Microsoft® .NET 4.5.1 Framework, DirectX 11 lub nowszy
Komputer używany z narzędziem Smart Client, Smart Client — odtwarzacz oraz Smart Wall — z użyciem dekodowania programowego (wymagania systemowe)
Procesor
Intel® Core™2 Duo
Pamięć RAM
Co najmniej 1 GB
Sieć
Ethernet 100 Mb/s
Karta graficzna
Grafika zintegrowana, AGP lub PCI-Express, co najmniej 1280 x 1024, kolor 16-bitowy, DirectX 9.0 lub nowszy
Miejsce na dysku twardym
Wolny 1 GB
System operacyjny
Microsoft® Windows® 7 Professional SP1 (32- lub 64-bitowy)*
Microsoft® Windows® 7 Enterprise SP1 (32- lub 64-bitowy)*
Microsoft® Windows® 7 Ultimate SP1 (32- lub 64-bitowy)*
Microsoft® Windows® 8 Pro (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8 Enterprise (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Pro (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Pro (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Enterprise (32- lub 64-bitowy)
System operacyjny (cd.)
Microsoft® Windows® Server 2008 R2 (32- lub 64-bitowy): Standard, Web, High Performance Computing (HPC), Enterprise i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 (32- lub 64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (32- lub 64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® 7 i Server 2008 R2 są obsługiwane wyłącznie na maszynach fizycznych, a nie wirtualnych
Oprogramowanie
Microsoft® .Net 4.5.1 Framework
Wymagana jest obsługa zestawu funkcji DirectX 9.0 lub nowszego przez system operacyjny i kartę graficzną
Komputer używany z narzędziem Smart Client, Smart Client — odtwarzacz oraz Smart Wall — z użyciem dekodowania sprzętowego (wymagania systemowe)
Procesor
Procesor Intel obsługujący technologię Intel QuickSync, procesor graficzny Intel włączony w systemie BIOS
Pamięć RAM
Co najmniej 1 GB
Sieć
Ethernet 100 Mb/s
Karta graficzna
AGP lub PCI-Express, co najmniej 1280 x 1024, kolor 32-bitowy, DirectX 11.0 lub nowszy
Miejsce na dysku twardym
Wolny 1 GB
System operacyjny
Microsoft® Windows® 8.1 Pro (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 8.1 Enterprise (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Pro (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® 10 Enterprise (32- lub 64-bitowy)
Microsoft® Windows® Server 2012 (32- lub 64-bitowy): Standard i Datacenter
Microsoft® Windows® Server 2012 R2 (32- lub 64-bitowy): Standard i Datacenter
Oprogramowanie
Microsoft® .Net 4.5.1 Framework
Wymagana jest obsługa zestawu funkcji DirectX 11.0 lub nowszego przez system operacyjny i kartę graficzną
Komputer używany z klientem www (wymagania systemowe)
Procesor
Intel Core2 Duo, 2,0 GHz
Intel Core i3-5010U 2,1 GHz*
Pamięć RAM
1 GB
4 GB*
Sieć
Ethernet 100 Mb/s / Wi-Fi 2 Mb/s
Karta graficzna
AGP lub PCI-Express, co najmniej 1280 x 1024, kolor 16-bitowy
Miejsce na dysku twardym
Wolne 500 MB
System operacyjny
Dowolny pozwalający na uruchomienie poniższych przeglądarek
Przeglądarka
Microsoft Internet Explorer® 9 lub nowsza**
Safari® 5 lub nowsza**
Google Chrome™ 16 lub nowsza
Google Chrome™ 48 lub nowsza (zalecana)*
Mozilla® Firefox® 11 lub nowsza
Mozilla® Firefox® 43 lub nowsza (zalecana)*
Urządzenie używane z klientem mobilnym (wymagania systemowe)
Pamięć RAM
2 GB*
System operacyjny
Android 5.0 lub nowszy
iOS 9.2 lub nowszy
Sieć
2G/3G
(4G lub Wi-Fi)*
Uwagi
*
Wymagany do użycia funkcji bezpośredniej transmisji strumieniowej 
**
Nieobsługiwany przy korzystaniu z funkcji bezpośredniej transmisji strumieniowej