Lepsza praca dzięki systemowi TEOS 2.2

Przedstawiamy najnowszą wersję rozwiązań Sony do zarządzania miejscem pracy: TEOS 2.2. Wprowadza ona nowe możliwości dostosowywania i automatyzacji, dzięki którym wizja efektywnego, inteligentnego miejsca pracy staje się rzeczywistością.

Pusta sala spotkań w biurze z zainstalowanym na ścianie monitorem profesjonalnym BRAVIA

Inteligentna automatyzacja

Łatwe do przygotowania schematy automatyzujące pracę biura zwiększą wydajność pracowników i zoptymalizują przestrzeń do pracy. W konfiguracji tych schematów będzie można uwzględniać warunki i zdarzenia, łącząc urządzenia Internetu rzeczy, czujniki, bramki w budynku, zewnętrzne kalendarze itp.

Diagram przedstawiający laptop zintegrowany z różnymi funkcjami (kalendarzami itp.)
Monitor profesjonalny BRAVIA z wyświetlonym obrazem dostosowanym do spotkania

Dostosowywanie informacji wyświetlanych w sali spotkań

Rozwiązanie TEOS Meeting Display zwiększa efektywność spotkań i otwiera przed pracownikami nowe możliwości. Zamiast pustego ekranu lub statycznego obrazu uczestnicy spotkania mogą oglądać odpowiednio dostosowane informacje, takie jak plany wykorzystania sal spotkań, odczyty z czujników, powiadomienia o upływie czasu czy wygaszacze ekranu.

Integracja z systemem Outlook

Dodatek Outlook wprowadza szereg funkcji, dzięki którym użytkownicy systemu TEOS mogą wydajniej pracować. Pozwalają one między innymi:

  • Zapraszać gości do biura z poziomu systemu Outlook i przekazywać im kod do rejestracji przybycia w rozwiązaniu TEOS Reception
  • Wyszukiwać i rezerwować pomieszczenia z użyciem takich kryteriów, jak lokalizacja, liczba miejsc czy wyposażenie
  • Generować link, który umożliwi oglądanie ekranu gospodarza osobom zaproszonym z użyciem systemu Outlook
  • Wyświetlać dane o liczbie i czasie trwania spotkań w celu optymalizacji dnia pracy
Laptop z wyświetlonym graficznym interfejsem użytkownika programu Microsoft Outlook zintegrowanego z monitorem BRAVIA
Tablet TEOS z wyświetlonym obrazem z sali spotkań

Tablety, czujniki i odtwarzacze

Rozwiązania biurowe można ulepszać, dodając nowe urządzenia Internetu rzeczy przeznaczone do systemu TEOS. Oferujemy cztery nowe tablety z systemem Android, trzy nowe, inteligentne czujniki do sal spotkań i modułów typu hot desk oraz odtwarzacz Android 4K do rozwiązań signage i kopiowania zawartości monitora.

Room Status

W usprawnieniu organizacji spotkań pomoże wyświetlanie rezerwacji i planów wykorzystania pomieszczeń. Rozwiązanie TEOS Room Status przekazuje łatwe do zrozumienia informacje poglądowe, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Ekran z graficznym interfejsem użytkownika naszego programu room status
Tablet i laptop z wyświetlonym graficznym interfejsem użytkownika naszego modułu TEOS do zarządzania najemcami

Zarządzanie najmem

Firmy wynajmujące współużytkowane miejsca pracy mogą z łatwością zarządzać salami spotkań udostępnionymi czasowo najemcy. Z kolei najemcy mogą używać rozwiązania TEOS Book do bezpośredniego rezerwowania sal spotkań. Właściciele mają natomiast możliwość pomiaru aktywności w pomieszczeniach i zarządzania udziałami.

Wygaszacze ekranu

Jeśli tablet lub monitor jest nieaktywny przez określony czas, można na niego automatycznie przesłać „wygaszacz ekranu” z materiałami signage. Umożliwia to organizacjom wewnętrzny przekaz wiadomości, informacji o działaniach oraz danych o salach spotkań.

Wygaszacze ekranu na tabletach TEOS i monitorze profesjonalnym BRAVIA zamontowanym na specjalnym totemie
Integrator pracujący na laptopie z wyświetlonym graficznym interfejsem użytkownika systemu TEOS Manage. Trzyma on w ręku dokumenty i pisze na klawiaturze.

I wiele więcej...

Do najważniejszych ulepszeń w wersji TEOS 2.2 należą ponadto:

  • Ulepszony moduł analityczny do prowadzenia szczegółowych analiz
  • Dodatkowe informacje w przeglądowych danych o obiekcie, takie jak aktualizowane na bieżąco dane o liczbie osób
  • System rezerwacji pomieszczeń przetłumaczony na 12 języków
  • Oś czasu rezerwacji pomieszczeń do elastycznego rezerwowania
  • Interfejs API do rozwiązania TEOS Connect umożliwiający integrację z rozwiązaniami innych producentów
  • Interfejs API do konfigurowania urządzeń TEOS (wstępny)

Więcej o systemie TEOS

Polecamy pełną ofertę rozwiązań TEOS do zarządzania miejscem pracy, które pomogą zmienić sposób pracy także w Państwa firmie

Dowiedz się więcej >

Diagram 3D przedstawiający tętniące życiem biuro zintegrowane z użyciem systemu TEOS