UbiCast: tak tworzy się przekaz wizualny

UbiCast to łatwe w użyciu, zautomatyzowane rozwiązanie, które pozwala tworzyć bogate, multimedialne materiały wideo na potrzeby nauczania, szkolenia i transmisji internetowych.

Końcowy obraz do nagłówka strony UbiCast

Łatwe tworzenie i udostępnianie dopracowanych materiałów wideo

Materiały wideo tworzone przez użytkowników stały się najpopularniejszym i najskuteczniejszym sposobem wymiany informacji. UbiCast umożliwia uniwersytetom i innym placówkom oświatowym, instytucjom oraz firmom tworzenie i udostępnianie bogatych, multimedialnych materiałów wideo — transmitowanych na żywo lub, w zależności od potrzeb odbiorców, na życzenie. Łatwy w użyciu, skalowalny i opłacalny system UbiCast zapewnia optymalną organizację wszystkich faz produkcji i dostarczania materiałów wideo o profesjonalnej jakości: od nagrywania i edycji po publikację, zarządzanie i analizy wykorzystania.

Studenci w sali wykładowej patrzący na wyświetlany obraz
Kobieta na laptopie w sali wykładowej

UbiCast: mnóstwo zastosowań

Rozwiązanie UbiCast otwiera nowe możliwości interaktywnego kształcenia, uczenia się, zdobywania praktyki i propagowania wiedzy:

  • Utrwalanie wykładów — zapis wykładów w postaci cyfrowej i ich automatyczne dostarczanie w formie przeszukiwalnych, wciągających materiałów wideo
  • Przygotowywanie MOOC (masowych otwartych kursów on-line) — tworzenie interaktywnych, instruktażowych materiałów wideo do wykorzystania w kursach MOOC
  • Szkolenia on-line — opracowywanie wciągających, modułowych wideoszkoleń dla pracowników, klientów i partnerów
  • Transmisje internetowe — strumieniowe transmisje konferencji i wydarzeń do odbiorców z całego świata, na żywo lub na życzenie

Rozwiązania w dowolnej skali

UbiCast to system skalowalny, który spełni potrzeby każdego podmiotu. Może z niego korzystać zarówno jedna osoba, jak i cały kampus czy wydział:

  • UbiCast Studio to łatwy w użyciu, zintegrowany system zapisu, przeznaczony do samodzielnej produkcji bogatych multimediów audiowizualnych o profesjonalnej jakości. Jest dostępny w formie jednostki stacjonarnej, obsługiwanej przy użyciu ekranu dotykowego, lub wytrzymałej, mobilnej stacji roboczej.
  • UbiCast Campus to skalowalne rozwiązanie do rejestracji przeznaczone dla uniwersytetów i innych placówek oświatowych. W jego skład wchodzi rejestrator, oprogramowanie do zdalnego zarządzania oraz opcjonalna stacja robocza do edycji nagrań.
  • UbiCast MediaServer to uniwersalna, funkcjonalna platforma dostarczająca materiały. Zawiera wszystko, co jest potrzebne do nagrywania, przechowywania i strumieniowania wykładów, modułów szkoleniowych oraz samouczków do nauczania mieszanego.
Wykładowca przed zadowolonymi studentami
Mężczyzna na scenie prowadzący prezentację

Szybsze i tańsze tworzenie materiałów

Tradycyjna produkcja materiałów wideo do użytku on-line wymagała użycia specjalistycznych narzędzi do produkcji i edycji. System UbiCast zmniejsza koszty i złożoność tworzenia materiałów wideo bez uszczerbku dla ich wysokiej jakości. Umożliwiają to funkcja automatycznego śledzenia prelegenta, utrzymująca w kadrze jego ciasno wykadrowany obraz, jak również narzędzia do dynamicznej produkcji i zautomatyzowanego brandingu.

Możliwość dodania funkcji interaktywnych

Platforma UbiCast MediaServer pozwala zwiększać atrakcyjność multimediów przez dodawanie do nich interaktywnych elementów dla osób uczących się na odległość: komentarzy zależnych od czasu, łączy, quizów itp. Dostępna jest nawet wyszukiwarka informacji, która wykorzystuje zaawansowaną technologię OCR (rozpoznawania tekstu w postaci rastrowej). Takie elementy doskonale sprawdzają się w nauczaniu i podczas praktyk, gdy ważne jest, by studenci przyswoili i zrozumieli materiał kursu.

Duża sala wykładowa wypełniona studentami uczestniczącymi w prezentacji
Mężczyzna wykorzystujący wykresy kołowe w prezentacji dla studentów

Udostępnianie materiałów w wybrany sposób

Gotowe materiały wideo można rozpowszechniać różnymi kanałami: na dyskach USB, w strumieniowej transmisji na żywo bądź za pośrednictwem serwera FTP. Materiał można także przesłać bezpośrednio na MediaServer: inteligentną, bezpieczną i skalowalną platformę do strumieniowej transmisji filmów, którą można wdrożyć w obiekcie klienta lub chmurze.

Zaawansowana analityka

We wszystkich materiałach wideo można wykorzystywać takie funkcje, jak automatyczne indeksowanie slajdów, automatyczna normalizacja poziomu dźwięku, OCR czy statystyki wykorzystania.

Mężczyzna prowadzący prezentację na dużym ekranie

Aby kampus tętnił życiem

Zachęcamy do poznania rozwiązań i technologii, dzięki którym nauka staje się bogatszym, inspirującym i bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem. Więcej informacji >