Służba zdrowia

Nasze rozwiązania usprawniają działanie współczesnych szpitali — od wstępnej konsultacji po opiekę pooperacyjną

Pusta sala operacyjna z kilkoma monitorami

Jak możemy Ci pomóc?

Aby zmienić sposób pracy z obrazem, wykorzystujemy potencjał najnowszych technologii 4K, 4K 3D oraz IP. Nasze innowacyjne rozwiązania dla sektora opieki zdrowotnej znajdują zastosowanie zarówno na inteligentnych, cyfrowych salach operacyjnych, jak i w gabinetach lekarskich i salach wykładowych. Doskonale współpracują z sieciami szpitalnymi i obecnymi systemami organizacji pracy. 

Rozwiązania dla służby zdrowia

Lekarze na sali operacyjnej korzystający z monitorów medycznych Sony i platformy nucleus

Inteligentne obrazowanie

Zaawansowana platforma video-over-IP NUCLeUS™ zmienianie organizację pracy z obrazami w chirurgii. Elastyczna, skalowalna platforma NUCLeUS umożliwia planowanie, przesyłanie, zapisywanie i udostępnianie danych medycznych — na sali operacyjnej i poza nią.

Więcej informacji > 

Chirurdzy oglądający materiał filmowy z zabiegu endoskopowego na dużym monitorze chirurgicznym na sali operacyjnej

Obrazowanie w chirurgii

Nasze rozwiązania obrazujące są pomyślane tak, by zwiększyć efektywność organizacji pracy na sali operacyjnej. Możemy zapewnić rejestrację, wyświetlanie i nagrywanie obrazu w różnych systemach organizacji pracy — od Full HD po 4K, 4K 3D, a nawet HDR.

Więcej informacji >

Studenci w auli oglądający przebieg operacji na obrazie wyświetlanym z projektora

Kształcenie i praktyki

Pomagamy kształcić i inspirować nowe pokolenie personelu szpitalnego pełniącego różne funkcje. Dzięki naszym rozwiązaniom zabiegi chirurgiczne mogą w jeszcze większym stopniu opierać się na interakcji zespołu. 

Więcej informacji >

Lekarze i pielęgniarki patrzący na monitor i rejestrator

Dokumentacja

Nasze rozwiązania do organizacji pracy z dokumentami medycznymi umożliwiają pracownikom służby zdrowia rejestrowanie, wyświetlanie i drukowanie obrazów medycznych w wysokiej jakości podczas badania pacjenta lub na szkoleniu. 

Więcej informacji >