Serwisy Intelligent Media Services

Oferta otwartych technologii i usług umożliwiających rejestrowanie, przetwarzanie i dostarczanie materiału — ze zwiększaniem wartości na każdym etapie procesu

Nieograniczony potencjał

Nasze serwisy i mikroserwisy z rodziny Intelligent Media Services pozwalają zmieniać tradycyjne łańcuchy produkcji mediów i nadawać materiałom dodatkową wartość. Wykorzystanie rozwiązań działających w chmurze, technologii AI i modeli abonamentowych PaaS/SaaS pozwala tworzyć, kontrolować, łączyć i przekazywać materiały w dowolnym momencie, w dowolne miejsce i na niespotykaną wcześniej ilość platform dystrybucji.

Sony Intelligent Media Services to synonim nieograniczonych możliwości.

Loading video...

Jak produkować i dostarczać materiały na wiele platform?

Media szukają sposobów na zwiększenie zainteresowania widzów przy równoczesnej poprawie własnej efektywności.

Więcej informacji >

Jak usprawniać i automatyzować pracę w celu obniżenia kosztów?

Firmy dążą do zmniejszenia ilości zadań wykonywanych ręcznie, obniżenia kosztów i przyspieszenia pracy w wybranych obszarach działalności.

Więcej informacji >

Jak zagwarantować szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich posiadanych zasobów cyfrowych?

Media starają się podnosić wartość swoich materiałów: zwiększać ich trwałość, umożliwiać błyskawiczny dostęp do archiwów i zapewniać lepszą integrację z systemami produkcji. Aby stworzyć sobie nowe potencjalne źródła dochodu, przekształcają te materiały na postać cyfrową.

Więcej informacji >

Czy firma jest gotowa do pracy z materiałami 4K UHD?

Twórcy treści chcą przyciągnąć widzów materiałami o lepszej jakości oraz produkcjami lub koprodukcjami, które można sprzedawać w większej liczbie krajów. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie lepszej organizacji pracy z materiałami oraz zdolność do aktywnej archiwizacji, gotowej do współpracy z technologiami przyszłości.

Więcej informacji >

Jak zintegrować wiele niezależnych systemów MAM?

Podmioty korzystające z wielu systemów MAM potrzebują lepszej współpracy i ograniczenia powielania między obszarami produkcji.

Więcej informacji >

Jak przenieść procesy do chmury?

Dla podmiotów, które chcą skorzystać z zalet przeniesienia działań do chmury i zachować niezawodny dostęp do materiałów oraz zasobów komputerowych, gdziekolwiek się one znajdują.

Więcej informacji >

Jak osiągać dochody przy wykorzystaniu rozwiązań eCommerce OTT?

Rozwiązania dla podmiotów, które chcą zacieśnić relacje z widzami poprzez umożliwianie im kontaktowania się między sobą i wprowadzenie bezpiecznych mechanizmów strumieniowania.

Więcej informacji >