Serwisy Intelligent Media Services

Oferta otwartych technologii i usług umożliwiających rejestrowanie, przetwarzanie i dostarczanie materiału — ze zwiększaniem wartości na każdym etapie procesu

Nieograniczony potencjał

Nasze serwisy i mikroserwisy z rodziny Intelligent Media Services pozwalają zmieniać tradycyjne łańcuchy produkcji mediów i nadawać materiałom dodatkową wartość. Wykorzystanie rozwiązań działających w chmurze, technologii AI i modeli abonamentowych PaaS/SaaS pozwala tworzyć, kontrolować, łączyć i przekazywać materiały w dowolnym momencie, w dowolne miejsce i na niespotykaną wcześniej ilość platform dystrybucji.

Sony Intelligent Media Services to synonim nieograniczonych możliwości.

Loading video...

Jak produkować i dostarczać materiały na wiele platform?

Media szukają sposobów na zwiększenie zainteresowania widzów przy równoczesnej poprawie własnej efektywności.

Więcej informacji >

Jak usprawniać i automatyzować pracę w celu obniżenia kosztów?

Firmy dążą do zmniejszenia ilości zadań wykonywanych ręcznie, obniżenia kosztów i przyspieszenia pracy w wybranych obszarach działalności.

Więcej informacji >

Jak zagwarantować szybki i bezpieczny dostęp do wszystkich posiadanych zasobów cyfrowych?

Media starają się podnosić wartość swoich materiałów: zwiększać ich trwałość, umożliwiać błyskawiczny dostęp do archiwów i zapewniać lepszą integrację z systemami produkcji. Aby stworzyć sobie nowe potencjalne źródła dochodu, przekształcają te materiały na postać cyfrową.

Więcej informacji >

Czy firma jest gotowa do pracy z materiałami 4K UHD?

Twórcy treści chcą przyciągnąć widzów materiałami o lepszej jakości oraz produkcjami lub koprodukcjami, które można sprzedawać w większej liczbie krajów. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie lepszej organizacji pracy z materiałami oraz zdolność do aktywnej archiwizacji, gotowej do współpracy z technologiami przyszłości.

Więcej informacji >

Jak zintegrować wiele niezależnych systemów MAM?

Podmioty korzystające z wielu systemów MAM potrzebują lepszej współpracy i ograniczenia powielania między obszarami produkcji.

Więcej informacji >

Jak przenieść procesy do chmury?

Firmy pragną korzystać z zalet, jakie daje przeniesienie działań do chmury, ale chcą także zachować niezawodny dostęp do materiałów i zasobów komputerowych, gdziekolwiek się one znajdują.

Więcej informacji >

Jak osiągać dochody przy wykorzystaniu rozwiązań eCommerce OTT?

Rozwiązania dla podmiotów, które chcą zacieśnić relacje z widzami poprzez umożliwianie im kontaktowania się między sobą i wprowadzenie bezpiecznych mechanizmów strumieniowania.

Więcej informacji >

Nasze usługi i rozwiązania

Hive

Wielokrotnie nagradzany system do produkcji wiadomości, który pomaga usprawnić pracę, zmniejszyć koszty działalności i zapewnić elastyczność, dzięki której nowo pojawiające się możliwości staną się źródłem zysków.

Więcej informacji>

NavigatorX

System do zarządzania systematycznie zwiększającą się ilością materiałów bez systematycznego wzrostu kosztów.

Więcej informacji>

System Optical Disc Archive

Szybkość, niezawodność i bezpieczeństwo: system Sony ODA chroni dane dziś i w odległej perspektywie.

Więcej informacji>

XDCAM air

Chmurowy system produkcji wiadomości stworzony z myślą o dzisiejszych widzach, którzy w pierwszej kolejności zaglądają do Internetu.

Więcej informacji>

Wirtualna produkcja

Do przetransmitowania wydarzenia na dowolną platformę i do każdej widowni potrzebne są tylko kamery, laptop i łącze internetowe.

Więcej informacji>

Ci

Nasza oparta na przeglądarce internetowej aplikacja Workspace upraszcza proces tworzenia łącząc ludzi, treści i urządzenia. Jej użytkownikami są zarówno studia filmowe z Hollywood, jak i filmowcy, stacje informacyjne i firmy obsługujące wydarzenia sportowe.

Więcej informacji>  

Memnon

Cyfryzacja, restauracja i utrwalanie cennych zasobów.

Więcej informacji>

Crispin

Rozwiązania do automatyzacji głównej reżyserki i zarządzania multimediami dla telewizji.

Więcej informacji>

Ven.ue

Rozwiązania z zakresu łańcucha dostarczania mediów i serwisów OTT na nową erę wykorzystania mediów.

Więcej informacji>

Sport

Nasze rozwiązania dla stacji telewizyjnych, stadionów i federacji sportowych są owocem wieloletniego rozwoju i doskonalenia. Dzięki nim zmagania sportowe nie tylko wywołują więcej emocji, lecz także lepiej wcielają w życie ideę fair play.

Więcej informacji>