Sony Profesyonel Çözümler Avrupa standart ürün garantisi

Bu belge, Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki ve şu ülkelerdeki müşterilere satılan yayın ürünlerine ve profesyonel ürünlere (Sony tarafından zaman zaman tanımlandığı şekliyle) (“Ekipman”) ilişkin standart Sony Garanti politikasını tanımlar: Arnavutluk, Bosna-Hersek, İsrail, Makedonya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, İsviçre, Türkiye, Vatikan.

Standart sınırlı garanti

Sony, Ekipman’ın Garanti Dönemi boyunca (aşağıda tanımlanmıştır) malzeme veya işçilik açılarından hatasız olacağını garanti eder. Aşağıda ayrıntılı olarak belirtilen istisnalara göre, Ekipman bu Garanti için uygun değilse ve alıcı, Sony’yi yazılı olarak Garanti Dönemi içinde bilgilendirirse Sony, işçilik veya parçalar için herhangi bir ücret almadan (kendi iradesi dahilinde) Ekipman’ı aşağıda düzenlenen şartlar ve koşullara uygun bir şekilde onaracak veya değiştirecektir. Sony’nin Ekipmanı değiştirmeyi seçmesi ve ilgili modelde yeni Ekipman bulunmaması durumunda, Sony, Ekipmanı bu modelin yenilenmiş bir sürümüyle değiştirebilir. Yeni veya yenilenmiş bir modelin bulunmaması halinde, Sony, kendi takdirine göre benzer nitelikte bir ürün sağlamak için makul adımları atacaktır ve bu benzer nitelikte ürünün bulunmaması halinde, Sony, uygun bir alternatif ürün sağlayacaktır. Sony’nin Ekipman’ı onarmayı seçtiği durumlarda Sony, alıcının ürünü masraflarını kendi karşılayarak Sony’ye geri göndermesini gerektirir.

Garanti dönemi

Garanti dönemi, aşağıdaki durumlar haricinde, asıl son kullanıcı müşterinin ürünü satın aldığı tarihten itibaren bir (1) yıldır:

 1.  Ekipman veya bir bileşen parçası için geçerli istisnai bir garanti dönemi Sony’nin web sitesinde yayınlanmamışsa
 2. Ekipman, garanti kapsamında onarılmamış veya değiştirilmemişse; bu durumda, garanti orijinal garanti döneminin sonuna veya söz konusu onarımın veya değişimin gerçekleştirildiği tarihten itibaren altı (6) ay sonrasına kadar (hangisi uzunsa) geçerlidir veya
 3. Ekipman yazılım değilse; bu durumda Sony, yazılımın sağlandığı ortamı, bir son kullanıcı müşterinin* ürünü ilk olarak satın alındığı tarihten itibaren doksan (90) gün için garanti eder
 4. Ekipman, B Sınıfında bir ürünse garanti süresi, son kullanıcı müşterinin ilk satın aldığı tarihten itibaren doksan (90) gündür

*Tüm yazılımlar, tamamlayıcı belgelerde açık bir şekilde belirtilmedikçe “olduğu gibi” esasında sağlanır. Müşterilerin, Sony’ye gönderilen tüm yazılımların ve/veya verilerin veya tamamlayıcı ürünlerin yedek kopyalarını oluşturması tavsiye edilir. Sony, bu garanti kapsamında servis için geri gönderilmiş olabilecek herhangi bir ortamda veya Ekipman parçasında depolanmış hiçbir programın, verinin veya başka bilgilerin zarar görmesinden veya kaybolmasından sorumlu değildir.

Garanti talepleri ve doğrulama

 • Alıcı, Sony’ye (ürünün satın alındığı yetkili Sony bayisi aracılığıyla veya aşağıda belirtilen adresten doğrudan Sony ile irtibata geçerek) orijinal satış faturasını (asıl son kullanıcı müşterinin ürünü satın aldığı tarihi, seri numarasını ve asıl satıcının adını belirterek) ve hatalı Ekipmanı Garanti Dönemi içinde sunacaktır ve
 • Sony (veya yetkili servis temsilcisi) tarafından yapılacak inceleme Sony’yi tatmin edecek şekilde şunları ortaya çıkarmalıdır:
 1. Ekipman’daki hatanın Garanti Dönemi içinde işçilik veya malzemedeki hatalardan ortaya çıktığı
 2. Hiçbir istisnanın geçerli olmadığı

İstisnalar

Aşağıdakiler garanti haricinde tutulmuştur:

 • Şunlardan kaynaklanan hasar:
 1. Doğal afetler veya Sony’nin makul kontrolü dışındaki herhangi bir neden
 2. Ekipmanın uygun kullanım ve bakımıyla ilgili Sony’nin talimatlarına uygun, normal amacı için kullanılamamasını içeren (ancak bununla sınırlı olmayan) yanlış kullanım
 3. Ekipmanın yanlış bir şekilde çalıştırılması veya bakımı
 4. Yanlış güç kaynağına bağlama
 5. Sony’nin uygun yetkili servis merkezi temsilcisi dışında bir kişi tarafından onarım girişimi
 6. Ekipmanın üçüncü taraf aksesuarlar, ürünler veya yardımcı çevre ekipmanıyla birlikte kullanımı
 • Üreticinin seri numarasının değiştirildiği, silindiği, çıkarıldığı veya okunamaz hale getirildiği ekipman
 • Aşağıdakiler dahil olmak (ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) üzere, Sony’nin önceden yazılı izni olmadan ayarlanan veya uyarlanan ekipman: ekipmanın kullanım kılavuzunda belirtilen teknik özellikler ya da hususlar dışında yükseltilmesi veya ekipmanın özel olarak tasarlanmadığı ve üretilmediği ülkeler dışındaki ülkelerde ekipmanın ulusal veya yerel teknik ya da güvenlik standartlarına uyum sağlaması için değiştirilmesi
 • Tüketilebilir parçalar
 • Üretim hatası kanıtı yoksa parçaların, örneğin servis kılavuzlarında Sony tarafından tanımlandığı şekliyle, normal bir şekilde aşınması ve eskimesi
 • Bir sistemdeki kurulumun kaldırılması, bir sisteme yeniden kurulum veya entegrasyon yapılmasıyla ilişkili yazılım programlarının, verilerin zarar görmesi veya kaybı ya da çıkarılabilir depolama ortamı Maliyetleri
 • Ayrıntıları Sony’nin web sitesinde yayınlanan belirli ürünler veya ürün tipleri için geçerli olabilecek ek istisnalar

Sorumlulukların sınırlandırılması

Yukarıdaki açık garanti sonuna kadar Sony’nin sorumluluğu olacaktır. Bu doğrultuda Sony, nasıl meydana geldiği önemli olmaksızın (kanıtlanan ihmalden kaynaklanan ölüm ya da kişisel yaralanma haricinde) ekipmanın satın alınması, sahiplenilmesi, satışı veya kullanımından kaynaklanan kayıp ya da hasar ve ticari kullanım ya da burada hariç tutulan başka bir kullanımdan kaynaklı diğer tüm şartlardan, koşullardan ve açık ya da zımni garantilerden doğan sorumluluklarından feragat eder. Hiçbir durumda Sony, fikri mülkiyet haklarının ihlali, gecikmeler veya yanlış bilgiler veya tavsiyeleri içeren, ancak bunlarla sınırlı olmayan herhangi bir özel, rastlantısal veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın müşterinin yasal hakları (varsa) bundan etkilenmeyecektir.

Ortam üzerindeki müşteri verileri

Sony, Sony’ye aktarılan ortamlarda depolanmış hiçbir veri, bilgi veya görüntünün (toplu olarak veri) kaybı, zarar görmesi veya bozulması için veri sahibine veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu değildir. Ortamın, imha edildiğinde sahibinin kayıp yaşayacağı verileri içerdiği durumlarda, Sony bu tür Verilerin sahiplerinin ortam Sony’ye sağlanmadan tüm verilerin uygun kopyalarını almalarını ve/veya kendilerini bu tür bir kayba karşı korumak için uygun garanti edinmelerini önerir.

Çeşitli hükümler

Sony’nin hiçbir distribütörü, bayisi, aracısı veya temsilcisi dahil hiç kimse, Sony yerine veya adına hiçbir sorumluluğu kabul etme yetkisine sahip değildir. Alıcının, sahtekarlık amacıyla yapılanlar haricinde, Sony tarafından veya adına sözlü veya yazılı olarak yapılmış hiçbir temsile dayanma yetkisi yoktur. Alıcı, herhangi bir Ekipman öğesinin belirli bir amaca uygunluğunu belirlemede tamamıyla kendi becerisine ve değerlendirmesine güvenir.

Ek Bilgiler

Daha fazla bilgi için lütfen Sony Europe B.V./Profesyonel Çözümler Avrupa ile şu adresten irtibata geçin:

Sony Europe B.V.
Professional Solutions Europe
Service & Support Division
Jays Close
Viables
Basingstoke
Hampshire
RG22 4SB

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin