Betacam SP

二十多年来,广播商和生产商一直对 Betacam SP 磁带的良好品质和性能抱以信任。

简介

Betacam SP

 • 持续开发的金属磁带技术
 • 强化粘合剂使交联密度增加 50%
 • 使用氧化铝二氧化硅粒子涂层防止脱落并确保存档稳定性
 • 特别研制的润滑油可延长光学头寿命
 • 通过控制表面粗糙度增加了信噪比
 • 清洁磁带:BCT-5CLN


 • * 产品分类可能因国家/地区而异。请咨询您当地的索尼客户代表。

  规格

  常规特性
  主包装箱数量(件)
  BCT-90MLA: 10
  BCT-60MLA: 10
  BCT-30MLA: 10
  BCT-30MA: 50
  BCT-20MA: 50
  BCT-10MA: 50
  BCT-5MA: 50
  大箱重量(公斤)
  BCT-90MLA: 8.4
  BCT-60MLA: 7.8
  BCT-30MLA: 7.1
  BCT-30MA: 16.8
  BCT-20MA: 15.8
  BCT-10MA: 15.1
  BCT-5MA: 14.6
  播放时间(分钟)
  BCT-90MLA: 90
  BCT-60MLA: 60
  BCT-30MLA: 30
  BCT-30MA: 30
  BCT-20MA: 20
  BCT-10MA: 10
  BCT-5MA: 5
  磁带长度 (m)
  BCT-90MLA: 670
  BCT-60MLA: 457
  BCT-30MLA: 243
  BCT-30MA: 222
  BCT-20MA: 150
  BCT-10MA: 78
  BCT-5MA: 42
  重量 (g)
  BCT-90MLA: 790
  BCT-60MLA: 730
  BCT-30MLA: 660
  BCT-30MA: 276
  BCT-20MA: 256
  BCT-10MA: 241
  BCT-5MA: 231
  磁性
  内矫顽磁力 (kA/m)
  115.4
  顽磁性 (mT)
  225.0
  垂直度 (Br/Bm)
  0.78
  物理性质
  厚度: 背面涂层 (µm)
  1.0
  厚度: 基层 (µm)
  10.0
  厚度: 磁层 (µm)
  3.5
  厚度: 总计 (µm)
  14.5
  宽度 (mm)
  12.65