NUCLeUS™: inteligentna platforma do pracy z obrazami cyfrowymi w szpitalach

Zarządzanie materiałami wideo 4K, zdjęciami i innymi danymi o pacjencie na wszystkich etapach wykorzystania obrazu

Budowa atomu na niebieskim tle

Jak możemy Ci pomóc?

NUCLeUS to skalowalna platforma przygotowana do współpracy z przyszłymi technologiami i niezależna od dostawców sprzętu. Usprawnia ona zarządzanie materiałami wideo o wysokiej rozdzielczości i innymi danymi o pacjencie oraz ich dystrybucję przez sieć szpitalną. Inwestycja w platformę NUCLeUS przynosi szereg znaczących korzyści, od poprawy jakości kształcenia i praktyk po obniżenie kosztów zarządzania materiałami przez sieć. Zachęcamy do poznania innych zalet tej platformy 

Interfejs platformy NUCleUS na wyświetlaczu dotykowym

Zintegrowane środowisko do wydajnej pracy z obrazami

NUCLeUS™ usprawnia każdy etap pracy z obrazami w szpitalu, od rejestracji materiału wideo na sali operacyjnej, w gabinecie zabiegowym i innych miejscach po jego dystrybucję, nagrywanie i współużytkowanie. Obrazy z wielu źródeł można błyskawicznie kierować w dowolne miejsce, bez czasochłonnych rekonfiguracji sprzętu. Materiały wideo łączone są z metadanymi pobieranymi ze szpitalnego systemu informacyjnego (HIS). W rezultacie powstaje obszerna, łatwo dostępna dokumentacja pacjenta.

Więcej informacji >

Więcej możliwości w procesie kształcenia i praktyk

Platforma NUCLeUS zmienia sposób, w jaki wykładowcy, praktykanci i studenci korzystają z materiałów medycznych. Zespoły medyczne mogą przesyłać różne strumienie wideo do sal wykładowych i konferencyjnych, co w połączeniu z dwukierunkowym kanałem audio i funkcjami adnotacji umożliwia prowadzenie ożywionej dyskusji w czasie rzeczywistym.

Więcej informacji >

Studenci medycyny i lekarze w interakcji w sali lekcyjnej
Obraz ilustrujący przepływ i bezpieczeństwo danych

Jakość, dostępność i bezpieczeństwo danych

Dzięki platformie NUCLeUS zespoły chirurgiczne mogą bezpiecznie rejestrować, zapisywać, udostępniać i rozpowszechniać materiały wideo o wysokiej jakości wraz z powiązanymi danymi o pacjencie. NUCLeUS zapewnia obsługę różnych źródeł obrazu 4K i HD przesyłanego łączami IP. Strumienie wideo wychodzące z sali operacyjnej są szyfrowane, co zapewnia maksymalne bezpieczeństwo danych.

Więcej informacji >

Optymalizacja kosztów dzięki zarządzaniu przez sieć

Platforma NUCLeUS umożliwia zespołom maksymalnie efektywną pracę z obrazami przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury sieciowej. Jest oparta na otwartych standardach i protokołach sieci IT, co pozwala na jej wdrożenie z użyciem obecnych łączy miedzianych lub światłowodowych. A ponieważ system stanowi element infrastruktury teleinformatycznej, możliwe jest jego szybkie i efektywne aktualizowanie.

Więcej informacji >

Obraz ilustrujący szpital połączony poprzez sieć
Pusta nowoczesna sala operacyjna

Platforma stworzona z myślą o dalszym rozwoju

Platforma NUCLeUS spełni potrzeby zespołu medycznego zarówno dziś, jak i w przyszłości. Ten otwarty, elastyczny system może być dostosowywany do zmieniających się wymagań, umożliwia wprowadzanie kolejnych innowacji i pozwala maksymalnie wykorzystywać dotychczasowe nakłady na infrastrukturę sieciową w celu uzyskania większego zwrotu z inwestycji.

Więcej informacji >

Uwaga

Obraz graficznego systemu obsługi w tym artykule ma charakter poglądowy i jest wyświetlany na urządzeniu z panelem dotykowym innego producenta.