Produkcja IP na żywo

Eksperci, którzy pomogą w zmianie metod produkcji

Jak możemy Ci pomóc?

Stacje telewizyjne i firmy producenckie stale mierzą się z jednym wyzwaniem: jak osiągać więcej mniejszym kosztem. Dzięki naszym kompleksowym, opartym na otwartych standardach rozwiązaniom IP Live produkcja na żywo staje się bardziej efektywna, elastyczna i opłacalna. Pomagamy korzystać z zalet technologii IP, od optymalizacji wykorzystania studiów, reżyserek i wozów transmisyjnych poprzez zdalną produkcję aż po współdzielenie produkcji z trasowaniem IP i przydziałem zasobów sieciowych. Zwiększamy efektywność pracy w każdej produkcji na żywo, bez względu na skalę.

Przechodzenie na IP z firmą Sony

Firma Sony dostarczyła już sieciowe rozwiązania IP Live do ponad 100 studiów i wozów transmisyjnych na całym świecie.

Wraz z czołowymi partnerami branżowymi tworzymy rozwiązania, które obejmują sprzęt do produkcji i elementy sieciowe, jak również oprogramowanie oraz aplikacje do pełnej koordynacji systemu i zarządzania nim — między innymi Live Element Orchestrator (LEO) i IP Live System Manager (LSM).

W czerwcu 2019 r. Sony podjęło strategiczną współpracę z firmą Nevion AS, będącą nagradzanym dostawcą innowacyjnej technologii programowalnych sieci komputerowych (SDN). Współpraca ta zapewnia firmom Sony i Nevion prawdziwą wszechstronność w zakresie rozwiązań do produkcji IP Live, co przekłada się na maksymalny efekt i zwrot z inwestycji.

Wiele naszych produktów przystosowanych do współpracy z łączami IP, takich jak kamery studyjne, miksery czy serwery, jest zgodnych ze standardami SMPTE ST 2110 i NMOS. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w pracach czołowych światowych organizacji normalizacyjnych z sektora mediów pomagamy wprowadzać autentycznie otwarte rozwiązania, które optymalizują obecną działalność i tworzą nowe, atrakcyjne możliwości produkcji.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami

Zdalna integracja

Rozwiązania IP Live otwierają kuszące możliwości zdalnej i zwirtualizowanej produkcji. Dzięki łączom IP stacje telewizyjne i producenci programów mogą konsolidować zasoby produkcyjne w centralnej lokalizacji i ograniczyć transportowanie sprzętu do miejsca wydarzenia na żywo. Nasze rozwiązania IP obsługują najważniejsze formaty i protokoły branżowe, co zwiększa uniwersalność i możliwości rozwoju. Dodatkowo, technologie wirtualizacji umożliwiają osiągnięcie maksymalnego efektu przy minimalnej konfiguracji systemu.

Live Element Orchestrator (LEO) i IP Live System Manager (LSM)

Oprogramowanie Live Element Orchestrator (LEO) centralizuje całościowe zarządzanie systemem i zapewnia optymalizację obiektów i zasobów z wielu lokalizacji podłączonych do sieci IP. Realizuje takie funkcje, jak zdalna konfiguracja, wykrywanie i przydział oraz planowanie i monitorowanie. IP Live System Manager (LSM) to aplikacja kontrolera nadawania, która steruje trasowaniem obrazu/dźwięku, identyfikowaniem nazw źródeł, lampkami kontrolnymi i innymi funkcjami. LEO uzupełnia aplikację LSM, umożliwiając sprawną organizację produkcji IP na żywo w obiektach lokalnych i zdalnych.

Kompleksowa koordynacja przez sieć

Produkcja IP Live może ułatwić stacjom telewizyjnym zaspokajanie popytu na treści o wysokiej jakości przy zachowaniu kontroli nad kosztami działalności. Oferowane we współpracy z firmą Nevion rozwiązanie do kompleksowej koordynacji przez sieć i sterowania programowalną siecią komputerową (SDN) pomaga twórcom optymalizować wykorzystanie zasobów sieciowych, zwiększać efektywność lokalnych i zdalnych produkcji oraz umożliwiać współdzielenie zasobów użytkownikom z różnych lokalizacji.

Koncepcja kompleksowego rozwiązania firmy Sony do produkcji IP Live

Produkty IP Live

Loading video...

HDCE-TX30 — nowy adapter rozszerzający IP do kamer

Produkty IP Live: ukierunkowane na otwarte standardy

Pomagamy w bezproblemowym przejściu od obecnej infrastruktury produkcji na żywo z łączami SDI do zalet technologii IP. Oferujemy szeroki wachlarz produktów i rozwiązań studyjnych i telewizyjnych zgodnych ze standardami ST 2110: kamery, miksery do produkcji na żywo, serwery, oprogramowanie i inne. Funkcjonalność IP możemy także dodać do posiadanej już infrastruktury produkcyjnej. Pomoże to stopniowo, we własnym tempie wprowadzać zalety technologii IP.

Kamery do produkcji na żywo

Przełączniki

Serwery do produkcji

Główne elementy

Analizy przypadków

NEP Australia: Sony dostarcza ośrodek produkcji oparty w całości na technologii IP

SIC Portugal: Sony opracowuje ośrodek produkcji oparty w całości na technologii IP i zgodny z SMPTE ST 2110

Ponad 100 systemów w wozach transmisyjnych i studiach na całym świecie

Katalogi do pobrania