Web sitesi kullanımına dair Şartlar ve Koşullar

Lütfen bu belgeyi dikkatli bir şekilde okuyun. Bu web sitesi ve/veya Hizmetlere erişiminiz ve bunların kullanımına dair hak ve yükümlülüklerinizle ilgili önemli bilgiler içermektedir.

1. Web sitesi operatörü ve tanımlar

Bu web sitesi, bir Sony Europe B.V. bölümü olan, tescilli merkezi Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 OXW, sicil numarası 2422874 ve bu web sitesi ile ilgili yazışmalar amacıyla Sony Professional Solutions Europe, Jays Close, Basingstoke, Hampshire, RG22 4SB, Birleşik Krallık adresinde ofisleri olan Sony Profesyonel Çözümler Avrupa tarafından işletilmektedir.

Bu şartlar altında:

Hizmetler bu web sitesi aracılığıyla mevcut bulunan her türlü işlev, tesisat, uygulama, bilgi ve diğer hizmetleri (uygulanabilir olduğu yerde ISP’ler (internet hizmeti sağlayıcılar ve/veya internet erişimi) hizmetleri de dâhil) ifade etmektedir.

Sony Bağlı Kuruluşları Japonya’nın Tokyo şehrinde bulunan Sony Corporation’ı ve hisselerin çoğunluğunun mülkiyeti Sony Corporation tarafından elde bulundurulan her türlü diğer varlığı ifade etmektedir.

Şartlar, bu belgedeki şartlar ve koşulları ifade etmektedir.

Kullanıcı veya siz, Sony’nin izniyle veya izni olmaksızın ya da bu siteyi veya bu sitenin bir kısmını kullanmak için kayıt olmuş olan veya olmayan, bu siteye erişen veya bu siteyi kullanan herhangi bir kişiyi veya bir üyeyi ya da bu site aracılığıyla sunulan bir Hizmetin kayıtlı Kullanıcısını ifade etmektedir.

Bu web sitesi veya site, ilgili web sitesini (ana sayfa ve alt sayfalar) veya fiziksel bağlantılar ya da kablosuz ağlarla (kablosuz uygulama protokolü veya benzeri (wap) teknolojilerini kullanarak erişilebilir olan ağlar ve internet de dâhil olmak üzere) bu Şartların yayınlanmış olduğu veya ilgili Kullanıcıya açık bir şekilde açıklandıktan sonra Kullanıcının bu şartları kabul etmesinin istendiği PC’ler, dizüstü bilgisayarlar, cep telefonları, PDA’lar, dijital kameralar, televizyonlar veya diğer ağ bağlantılı cihazlarla erişilebilen diğer bilgi koleksiyonları ve/veya uygulamaları ile erişebilir olan veya Sony tarafından kullanılan diğer bilgi koleksiyonları ve/veya uygulamaları ifade etmektedir. Bu web sitesine ya da siteye dair her türlü referans ilgili her türlü wap sitesini de kapsar. Diğer ifadeler aşağıdaki metinde tanımlanmıştır.

2. Bu siteye erişim ve sitenin kullanımı

Kayıtlı Kullanıcı ya da kayıtsız bir ziyaretçi olarak, bu sitenin herhangi bir bölümü veya içeriğine erişerek, bu bölümleri gezerek veya indirerek, bu siteye herhangi bir şekilde mesaj göndererek, yükleme yaparak ya da bu site ve içeriğini başka herhangi bir şekilde kullanarak herhangi bir değişikliğe tabi olmamak kaydıyla bu Şartlara ve ilgili uygulanabilir kanunlara uygun davranmayı kabul etmektesiniz (bu durum siz ve Sony arasında bir sözleşme teşkil edecektir). Bu siteye ya da onun herhangi bir bölümü ya da Hizmetlere erişiminiz bir ücretlendirme veya abonelik ücretine tabi ise, Sony ilgili ücretlerin geç ödenmesi veya ödenmemesi halinde erişimi sınırlandırmak veya iptal etmek hakkına sahiptir. Bu siteyi ve Hizmetleri kullanmak ve bunlara erişmek için gerekli olan bütün donanım ve yazılım ekipmanlarını (veya diğer ağları) edinmek ve ilgili bütün telefon ücretlerini ödemekle sorumlusunuz. Bu siteye veya Hizmetlere erişim belirli bir süre için azami erişim sayısı ve/veya süresi ile sınırlandırılabilir. Bu site veya bu sitenin belirli bölümleri yetişkinlere uygun içerikler barındırabilir. Söz konusu içeriğe erişmek ve bunu görüntüleyebilmek için 18 yaşının üzerinde olmalısınız (ve bunu kanıtlayabilmelisiniz). Çocukların bu siteye erişmesine ve onu görüntülemesine izin verirseniz bu tür bir erişimi denetlemek ve hangi Hizmetler veya içeriğin çocuklara uygun olup olmadığını belirlemek sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu site veya sitenin belirli bir bölümleri aracılığıyla çocukların kendileri ile ilgili kamuya açık bilgileri oluşturabileceğini de not ediniz. Bu siteye Sony tarafından erişim için sağlanan arayüz haricinde herhangi bir şekilde erişmeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

3. Diğer şartlar, kurallar vs.

Bu Şartlar, Kullanıcının tabi olacağı herhangi bir dağıtım, lisans veya satış sözleşmesi veya şartlarına ve diğer uygulanabilir sözleşmeler ve şartlara ek olarak uygulanacaktır. Bu site veya bu sitenin bir bölümünün Kullanıcılara dair kurallar, talimatnameler, davranış kuralları, diğer şartlar ve yönlendirmeler içermesi durumunda, Kullanıcılar söz konusu kurallar ve talimatnamelere uygun davranacaklarını kabul ederler. Herhangi bir tutarsızlık veya çelişki durumunda bu Şartlar geçerli olacaktır. Bu Şartların herhangi birini (veya diğer kurallar, talimatnameler vb. herhangi birini) kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmanız mümkün değildir. Bu Şartlar, sitede mevcut olmayan (ve bu şekilde olması istenmeyen) işlevsellikler veya Hizmetleri belirten hükümler içerebilir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün sadece söz konusu işlevsellikler veya Hizmetlerle ilgili olması halinde, bu hükümler geçerli olmayacak ve diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

4. İçerik ve/veya hizmetlere göre abonelik ya da ücret

Site içeriğinin ve/veya Hizmetlerin bir bölümü veya tamamının kullanımı bir abonelik satın almanız veya bir sefere mahsus bir ücret ödemeniz koşuluna bağlı olabilir. Abonelik temelli içerik/Hizmetleri kullanımını seçer ve Sony’ye bir abonelik başvurusu yaparsanız en az 18 yaşında olduğunuzu ve vermiş olduğunuz bütün bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu (kredi kartı numaranız ve bu kartın son kullanım tarihi de dâhil) ve uygulanabilir bütün vergilerle birlikte ilgili bütün abonelik ücretlerini ödemeyi de kabul edersiniz. Sony ile iletişime geçerek ücretli içerik için ve/veya hizmetler için her türlü aboneliğinizi iptal edebilirsiniz (bu durum uygulanabilir her türlü minimum bildirim veya ilk iletişim süresi ya da kullanılmayan sürelere dair iadelerin kullanılabilirliği/kullanılamama durumuna tabi olacaktır). Uygulanabilir şartlarda açık bir şekilde aksi belirtilen durumlar haricinde, Hizmetler veya bu sitenin içeriğine erişim veya bunların indirilmesine dair abonelik ücretleri, erişim ücretleri veya diğer ücretlerin (Ücretler) uygulanması durumunda, Ücretler Kullanıcılar tarafından Sony tarafından belirlenen ödeme şekilleri ve oranlar ile önceden ödenecektir. Ödeme istenen bölümlerdeki Ücretler, herhangi bir zamanda yapılabilecek değişikliklere tabi olacaktır. Sony, Ücretlendirmeye tabi içerik ve/veya Hizmetler için abonelik satın almış olan Kullanıcıları söz konusu değişiklikler ile ilgili olarak bilgilendirmek anlamında ticari anlamda makul her türlü çabayı gösterecektir. Kullanıcıların işbu site aracılığıyla ya da onunla bağlantılı olarak Ücretlerin ödenmesi gereken bir içeriği indirmek veya almak istemesi durumunda (belirli cep telefonu melodileri, ekran koruyucuları, arka plan resimleri, tasarımlar veya oyunları da içermekle birlikte bunlarla sınırlı kalmayan), Kullanıcı erişiminin/alıcı cihazının söz konusu indirme/alım işlemini desteklediğini ve istenmiş olan içeriğin formatına uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. Söz konusu indirme/bu içeriğin gönderilmesi sonrasında (1) önceden ödenmiş olan Ücretler geri ödenmeyecektir ve (2) herhangi bir açık sınırlandırmaya tabi olarak, içeriği ilgili cihaza kaydedebilirsiniz, bununla birlikte söz konusu içeriği başka herhangi bir cihaza kaydetmeniz, üzerinde herhangi bir düzenlemede bulunmanız, modifiye etmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız veya üçüncü şahıslara iletmeniz ya da üçüncü şahısların kullanımına izin vermeniz kesinlikle yasaktır. Sitenin içeriğine dair bu Şartların hükümleri (aşağıda tanımlandığı üzere) aynı zamanda indirilmiş/gönderilmiş olan içerik için de uygulanabilir olacaktır.

5. Kullanıcı kaydı ve oturum açma/kapatma

Malzemeler göndermek, yüklemek veya indirmek ve bu siteye erişim sağlamak ve Hizmetler, kaynaklar veya Sitenin bütün veya belirli bir kısmı aracılığıyla (aşağıda açıklanmıştır) yazışmak veya bunlara erişmek için Kullanıcıdan kayıt bilgilerini sağlaması ve oturum açması istenebilir. Kullanıcının sağladığı bütün kayıt bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olması ve böyle kalması bu sitenin, Hizmetlerin ve site içeriğinin kullanılması için şarttır. Kaydınızla ilgili herhangi bir değişikliğin olması halinde Sony’yi derhal bilgilendirmeyi kabul etmektesiniz. Bildirimler, bu Site’de ya da yukarıdaki Şartlarda belirtilmiş olan Sony adresine veya e-posta adresine yapılmalıdır. Sony’nin kullanıcı bilgilerinin doğru, güncel veya eksiksiz olmadığına inanması durumunda ya da böyle bir işlemi gerçekleştirmenin uygun olacağını düşünmesi durumunda, (aynı kişi tarafından birden çok hesap/Kullanıcı profili açılmasından şüphelendiği durumlar da dâhil) Sony Kullanıcının bu siteye ve/veya onun herhangi bir kaynağına, Hizmetlerine veya Site içeriğine erişimini reddetme ve Kullanıcı hesabını (var ise) askıya alma veya iptal etme hakkına sahip olacaktır.

Bu siteye veya onun bir bölümüne erişim sağlamak için oturum açtığınızda Sony’nin size sağladığı “oturumu kapat”, “çıkış” seçenekleri (veya benzeri seçenekler) ile oturumun sonunda, oturumu kapatmak ve hesabınızdan çıkmayı taahhüt edersiniz. Sony oturum açmış ancak hesapları uzun bir süre için pasif olan Kullanıcıların oturumu kapatma hakkına sahiptir. Bu site aracılığıyla eriştiğiniz Hizmetlerden birisi kendi başına internete bağlanırsa (ISP Hizmeti gibi) bağlı olduğunuz durumda kullanıcılarımızın hizmet kalitesini korumak amacıyla Sony (1) sizin Hizmete bağlantınız 15 dakika ya da kendi belirleyeceğimiz başka bir belirli süre boyunca boşta olması halinde, sizin Hizmetle bağlantınızı kesmeyi ve/veya (2) Hizmete herhangi bir zamanda bağlanan kullanıcı sayısını ve/veya bir Kullanıcının bir oturumda bağlı kalabileceği süreyi sınırlandırma hakkına sahip olacaktır.

6. Parolalar ve hesap detayları

Kullanıcı, parolasını, hesap numarasını, ID numarasını ve diğer bilgilerini (var ise) ve Kullanıcı hesabı dâhilinde gerçekleştirdiği faaliyetlerin gizliliğini sağlamakla sorumludur. Kullanıcının hesabına dair izinsiz girişler veya diğer güvenlik ihlalleri derhal Sony’ye rapor edilmelidir. Kaydınız ve/veya aboneliğiniz size özeldir ve kullanıcı adınızı, ID veya parolanızı diğer kişilere açıklayamazsınız veya veremezsiniz. Kullanıcı adınızı ve parolanızı açıklamanız kaydınızın ve/veya aboneliğinizin feshedilmesine neden olabilir ve ücrete/üyeliğe tabi içeriklere/Hizmetlere kaydolmuş olmanız durumunda bu fesih para iadesiz yapılacaktır ve ayrıca yetkisiz kullanım nedeniyle ek ücret talep edilebilecektir.

7. Siteyle ilgili değişiklikler ve buna dair şartlar

Sony ve/veya üçüncü taraf tedarikçiler herhangi bir zamanda bildirim yapmaksızın (bu Şartlar da dâhil olmak üzere ) ürünler/destek, Hizmetler, Yardımcı Hizmetler, fiyatlar ve /veya diğer Site içeriğinde değişikliklere gidebilir.

Sony bu Şartlarda (veya diğer Site içeriğinde) yapılacak değişikliklere dair bir bildirimi sitesinde yayınlayarak veya diğer iletişim yolları ile gösterebilir. Söz konusu değişiklikler yayınlandıktan veya diğer bir şekilde bildirildikten sonra bu siteye erişmiş olan Kullanıcılar bu bildirimlerin ya da yeni Şartların sitede yayınlandığı veya diğer bir yolla bildirildiği andan itibaren, Kullanıcı bu değişikliklerin yayınlandığı sayfayı görüntülememiş olsa bile, bu değişikliklere tabi olacaklardır. Bu sebeple sitenin ve Şartların sık sık gözden geçirilmesi önerilir.

8. Bu sitenin izin verilen ve yasaklı kullanımı

Görüntüleme, indirme, kopyalama, gösterme, mesaj olarak gönderme ve yayınlama dahil olmak üzere bu siteye erişim ve sitenin kullanımı: – Bu Site ya da Kullanıcının kaydı ve/veya aboneliği ile ilgili olarak Sony tarafından veya Sony adına gönderilmiş olan veriler, grafikler, görseller, fotoğraflar, tasarımlar, tanımlamalar, bilgiler ve metinler – videolar, ses dosyaları, müzik dosyaları ve ses derlemeleri – yardımcı programlar, yazılım (bu site dahilinde Hizmetler veya erişimin sınırlı olduğu herhangi bir alan ya da aboneliğe erişimi kolaylaştırmak adına veya bununla ilişkili olarak Kullanıcıya sunulan küçük uygulamalar ve yazılımlar da dâhil) ve yazılım derlemeleri, sürücüler ve diğer Yardımcı Hizmetler (aşağıda tanımlanmıştır), her türlü e-posta bülteninin veya benzeri yazıların içeriği ve doğrudan Sony, Sony Bağlı Kuruluşları veya ürün, destek ve hizmet sağlayıcıları tarafından gönderilen veya sağlanan bu sitedeki diğer bütün içerikler (tümü birlikte Site içeriği olarak anılır) bu Şartlarda aksi özel olarak belirtilmedikçe yasaktır. Bu elektronik ve mekanik kullanım, kopyalama, kaydetme, türev çalışmalar oluşturma şeklinde veya diğer tüm kullanımlar için de geçerlidir.

Sony, sadece bu sitede belirtilen amaçlar dâhilinde bir destek ve iletişim kaynağı olarak Kullanıcıya bu Sitenin ve Site içeriğinin kişisel, ticari olmayan sınırlandırılmış, devredilemeyecek, münhasır olmayan ve geri döndürülemez kullanım ve erişim hakkını sağlamaktadır. Site içeriği üzerinden bütün telif hakkı ve özel bildirimlerin (mevcut olduğu durumlarda) korunması kaydıyla, Kullanıcı Site içeriğini elektronik olarak veya basılı kopya şeklinde bu amaçlar dâhilinde kopyalayabilir.

Site içeriğinin yukarıda belirtilen amaçlar dışındaki amaçlar için – Sony’nin önceden alınmış yazılı izni olmaksızın – kopyalanması, değiştirilmesi, dağıtılması, iletilmesi, indirilmesi (sayfa önbellekleme hariç), yayınlanması veya ters mühendislik işlemlerine tabi tutulması yasaktır (söz konusu yasağın uygulanabilir kanun tarafından engellendiği durumlar haricinde). Sınırlandırma olmaksızın, Site içeriğini kullanmaya dair izin Site içeriğinin yeniden satışı veya ticari kullanımı ya da dağıtımı, ilgili herhangi bir ürün, destek veya hizmet listelemelerinin, tanımlarının veya fiyatlarının toplanması ve kullanılması – bu Sitenin içeriğinin ya da kendisinin türev şekillerde kullanılması (çerçeveleme de dâhil) – diğer bir satıcının yararına olacak şekilde hesapların kopyalanması veya indirilmesi – veri madenciliği, robotlar ya benzeri veri toplama ve çıkarım araçlarının kullanımı – Site içeriğinin diğer bir site, sunucu veya ağ bağlantılı bilgisayar ortamında kullanımı – Sonu veya Sony bağlı kuruluşu ürünleri, destek veya hizmetleri ile ilişkili olabilecek Site içeriğinin, ilgili taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile açık bir şekilde ifade edilen durumlar haricinde, kullanılması.

Kullanıcı bu siteyi veya Hizmetleri bu Şartları (ya da anlamlarını) veya diğer uygulanabilir kanunları veya yönetmelikleri (kamuya açık haberleşme ağları ile ilgili olanlar da dâhil) ihlal edecek veya bu site veya Hizmetlere herhangi bir şekilde zarar verecek, bunları kesintiye uğratacak veya hasara uğratacak bir şekilde kullanmayacaktır. Kullanıcı, bu site ve bu siteye bağlı diğer Kullanıcı hesapları, bilgisayar sistemleri ya da ağlarına siber saldırı ve şifre madenciliği yapmayacak ve diğer bir şekilde izinsiz erişim elde etmeye çalışmayacaktır. Kullanıcı, diğer kişilerle ilgili kişisel bilgileri toplamayacak veya bununla ilgili girişimlerde bulunmayacaktır.

9. Telif hakkı - site içeriğinin mülkiyeti

Sony, Kullanıcı tarafından indirilmiş veya kullanılmış olan herhangi bir Site içeriğine dair hakkı devretmez. Site içeriği seçimi ve düzenlemesi, Sony ve Sony Bağlı Kuruluşlarının mülkiyetindedir ve/veya onların içeriği ya da teknolojisinin sağlayıcıları telif hakkı ya da diğer kanunlarla korunmaktadır. Sitenin içeriğini kullanmaya dair sınırlı izin (bir önceki bölümde belirtilen amaçlar için) özellikle Kullanıcının site içeriğine dair bütün telif hakkı, ticari marka ve diğer kişisel bildirimleri ve Site içeriğindeki Sony veya Sony Bağlı Kuruluşlarının ve/veya içeriğin ya da bunun teknoloji sağlayıcılarının fikri haklarını tanıması, gözetmesi ve korumasına bağlıdır. Kullanıcı, bu site ile ilgili Hizmetlerin amaçları doğrultusunda kendisi tarafından seçilecek ya da kendisine tahsis edilecek e-posta adreslerine, URL’lere veya diğer kişisel kimliklere dair mülkiyet haklarına sahip olmayacaktır ve Kullanıcının söz konusu kimlik/adresi kullanmaya dair sınırlandırılmış hakkı Kullanıcının kaydının/Kullanıcı hesabının bu site veya ilgili Hizmete erişim için geçerli kaldığı süre boyunca devam edecektir. Söz konusu geçerliliğin Sony tarafından ortadan kaldırılması durumunda, Sony bu kimlik/adresleri başka bir kullanıcıya tahsis etme ve/veya kullanma hakkına sahip olacaktır.

Site içeriğinin her türlü izinsiz kullanımı ya da kopyalanması veya Site içeriğinin bu Şartları (ya da onların anlamlarını) ihlal edecek şekilde kullanılması ticari marka, telif hakları ve diğer kişisel hakları ve medeni ve cezai halleri ihlal edebilir. Kullanıcılar, site içeriklerini (veya bu site aracılığıyla sunulan diğer içerikleri) ticari markaları, telif haklarını ya da diğer kişisel hakları ihlal edecek bir şekilde kullanmayacaklardır. Sony, söz konusu izinsiz kullanım veya bu Şartların ihlaline dair bütün hakları elinde bulundurmaktadır.

10. Ticari markalar

“Sony”, Sony Corporation, Japonya şirketinin tescilli ticari markasıdır. Sony veya Sony Bağlı Kuruluşlarının ürünlerin, desteğini veya hizmetlerini tanımlayan ya da “Sony” kelimesini içeren Site içeriğindeki bütün ticari markala, logolar, web sitesi adresleri, ürün ve model isimleri ya da türevleri (beraberce Sony Markaları olarak anılacaklardır) Sony veya Sony Bağlı Kuruluşlarının ticari markaları ve/veya mülküdür. Sony ticari markalarına (veya diğer ticari markalara) dair bu sitede bulunan listeler periyodik olarak güncellenmektedir ancak Sony ticari markalarının (veya diğer ticari markaları) her şeyi kapsayan bir listesi olarak değerlendirilmemelidir. Sony Markalar veya ilgili dizilimlerinin kullanımı (Sony tarafından yazılı olarak belirtildiği durumlar haricinde) kesinlikle yasaktır. Bu sitede belirtilen diğer ürün ve şirket isimleri ilgili mal sahiplerinin ticari markaları olabilir.

11. Kullanıcı içeriği - yüklenmiş veya tedarik edilmiş bilgiler/belgeler

Bu Şartlar dâhilinde, Kullanıcı içeriği Sony’ye sunulan bilgiler veya diğer içerik veya Kullanıcı tarafından bu site ile ilgili olarak girilen veya yüklenen ve (sınırlandırma olmaksızın) resimler, videolar ve diğer görseller, ses dosyaları, grafikler, belgeler veya veri dosyaları, gerçek ve diğer türde kişiler ile ilgili belgeler, mesajlar, e-postalar ve diğer yazışmalar, dosyalar, metinler, görüşler, kişiselleştirme ayarları ve diğer ilgili bilgileri içeren içerik anlamına gelmektedir. Site, Hizmetler veya Site içeriği amaçları dâhilinde veya bunlara göre, bu siteye Kullanıcı içeriği yükleyecek veya Kullanıcı içeriğini diğer Kullanıcılar ya da Sony veya Sony Bağlı Kuruluşlarına sunarak, Kullanıcı otomatik olarak Sony, Sony Bağlı Kuruluşları ve onların temsilcilerine Kullanıcı içeriğini (her türlü fikir, konsept, teknik uzmanlık bilgisi veya ilgili teknik) kopyalamak, alt lisans vermek, çoğaltmak, modifiye etmek, uyarlamak, yayınlamak, çevirisini yapmak, kamuya açık bir şekilde gerçekleştirmek, göstermek ve dağıtmak ve kullanmak (ticari kullanım ve uygulama da dâhil) ve Kullanıcı içeriğini dünya genelinde şu anda mevcut ya da daha sonra geliştirilebilecek olan bir şekle getirmek veya bu içerikten türev çalışmalar oluşturmak için kalıcı, telifsiz, geri döndürülemez ve münhasır olmayan bir hak ve izin sağlamaktadır. Bununla birlikte, Kullanıcı söz konusu izni vermekle yükümlü olduğunu garanti eder ve herhangi bir Kullanıcı içeriğindeki sözde “manevi haklardan” feragat edilmiştir. Herhangi bir kullanıcı sınırlandırmasına tabi olmadan bütün Kullanıcı içeriği gizli olmayan içerik olarak değerlendirilecektir ve hiçbir Kullanıcı içeriği Sony’nin tarafında bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayacaktır.

Ancak bu bölüm Kullanıcının sağlamış olduğu ve Kullanıcıyı tanımlayan bir bilgi için geçerli olmayacaktır. Bu sadece bu site veya ilgili Sony web sitelerindeki veri veya kayıt teslim formunun kişisel veriler bölümünde ve bu Şartlarda başka bir bölümde veya Kullanıcı ve herhangi bir Sony Bağlı Kuruluşu arasında (mevcutsa) ilgili herhangi bir işlemde spesifik olarak uygulanması gereken şartlar ve koşullarda sağlanacaktır.

12. Yasak veya sınırlandırmaya tabi kullanıcı içeriği

Uygunsuz mesajlar veya yazışmalar

Sony, bu sitede bulunan ve uygunsuz veya nahoş olduğunu düşündüğü Kullanıcı içeriğinin bu site aracılığıyla veya bu site kullanılarak iletimini, dağıtımını, yüklenmesini, gönderilmesini, paylaşılmasını ve depolanmasını (beraberce yükleme işlemleri olarak anılacaklardır) (kendi iradesi dâhilinde) yasaklamıştır. Söz konusu Kullanıcı içerikleri (sınırlandırma olmaksızın ) pornografik, adi, cinsiyet ayrımcı, homofobik, onur kırıcı, kandırıcı nitelikte, edebe aykırı, müstehcen veya saldırgan içeriği – etnik, ırkçı veya dinci karalamalar ya da aşağılayıcı sıfatlar – şiddet ya da nefret yanlısı veya kanunsuz aktiviteleri – çocukların istismarının betimlemesini, çocuk pornosu ya da cinsel açıdan imalı pozlar – reklamlar, anketler ve yarışmalar – açık bir şekilde listelenmiş olan menkul kıymetlerle ilgili fiyata duyarlı bilgileri ve herhangi bir kanun dahilinde hukuki ya da cezai yükümlülüklere sebebiyet verebilecek malzemeleri içermektedir. Sony ateşli silahların ya da kontrol edilen maddelerin, hızlı para kazanma düzenlerinin, piramit veya zincirleme mektupların sahtekârlık niteliğinde veya diğer türde faaliyetlerinin satılması, dağıtılması ya da teşvik edilmesi – kendi e-posta adresiniz haricinde başka bir e-posta kaydetmeniz – açık arttırmamlar (kamuya açık olanlar dâhil) ve diğer piyasaları bozmak – diğer şahısları tehdit etmek veya taciz etmek – tartışmaları bölmek ya da diğer kişileri yanlış yönlendirmek için sahte kimlikler oluşturmak – bir gayri reşitten veya bu gayri reşide ya da bu gayri reşit için cinsel istekler iletmek – ırkçı iftiralar veya yorumlarda bulunmak – herhangi bir kişiyi taklit etmek ya da herhangi bir kişiyle olan bağlantınızı yanlış bir şekilde ifade etmeye dair birincil veya ikincil anlamda bir amaç dahilinde Kullanıcı içeriğinin iletilmesi veya Site içeriğinin yüklenmesi ya da kullanılmasını yasaklamıştır. Kullanıcı ilgili Forum veya Hizmet spesifik bir şekilde buna izin vermiyor ise Kullanıcı herhangi bir iş faaliyeti amaçları dâhilinde herhangi bir hizmet veya malın reklâmını yapmayacak veya bunları satmak ya da almayı teklif etmeyecektir. Kullanıcı içeriğinin iş bu Şartların (ya da onların anlamlarının veya diğer uygulanabilir kural veya şartların ) ya da herhangi bir uygulanabilir kanun veya yönetmeliğin ihlalinde ya da bu şekilde bir ihlalden şüphelenilecek şekilde yüklenmesi durumunda, Sony (herhangi bir yükümlülük kabul emmeyecek şekilde) herhangi bir talep ya da şikâyetin yasal olarak başlatılması ya da kanıtlanmasına gerek kalmaksızın Kullanıcının ilgili Site içeriğine ve/veya Kullanıcı içeriğine erişimini sınırlandırmak veya bu erişimi iptal etmek ve/veya ilgili Kullanıcı içeriğini ve/veya Kullanıcı bilgisini uygun makamlara vermek hakkına sahiptir.

Telif hakkı dâhilinde korunan malzemeler ve diğer fikri haklar

 Sony, Kullanıcının ilgili münhasır haklara sahip olduğu veya ilgili bütün izinleri aldığı (söz konusu içeriğin yüklenmesi durumunda Kullanıcı bunu gerçekleştirdiğini garanti edecektir) durumlar haricinde, fikri telif hakları ile korunan (veya diğer kişilerin fikri haklarını ihlal edebilecek) müzikler yazılımlar, görselleri (hareketsiz ya da hareketli) içeren içeriğin yüklenmesini yasaklamıştır. Sony kullanımı izinsiz olan ve telif hakkına tabi mevcut veya şüphelenilen malzemelerin ya da sahte malzemelerin yüklenmesini yasaklamıştır.

Kişisel bilgiler

 Kullanıcı tarafından kayıt ve/veya hesap açılışı ile ilgili amaçlar dahilinde verilmiş olan ya da söz konusu Kullanıcının, çevrimiçi adres defterine dâhil olmaları sebebiyle Sony’nin elinde bulunan kişisel bilgiler haricindeki herhangi bir kişiye veya varlığa ait telefon numaraları, e-postalar veya fiziksel adresler, Kullanıcı hesap numaraları, parolalar ve finansal bilgiler de dâhil özel veya kişisel bilgileri içeren Kullanıcı içeriklerinin yüklenmesi Sony tarafından yasaklanmıştır.

‘İstenmeyen’ ve zararlı malzemelerin Yüklenmesi

Farklı tartışma gruplarına ve posta listelerine dair çok sayıda istenmemiş gönderimler de dâhil olmak üzere her türlü ‘istenmeyen’ veya önemsiz e-posta ve istenmeyen postaları kolaylaştıran her türlü faaliyetin bu sitede ya da bu site aracılığıyla gerçekleştirilmesi yasaklanmıştır. Sony’nin gerçek zararlarının (makul olarak ölçülebildiği yerlerde) işbu miktarı aşması halinde (bu durumda gerçek zararlar Kullanıcı tarafından ödenecektir), tasfiye edilmiş zararlar şeklinde, Sony’ye sizin Kullanıcı hesabınız aracılığıyla buradaki Şartlar ihlal edilerek gönderilen her bir “istenmeyen posta” başına 5 Avro ödemeyi kabul edersiniz. Sony, virüsler, bozuk dosyalar, ‘gizli’ dosyalar (içerisine ses dosyaları gömülü olan resim dosyaları gibi), solucanlar, Truva atları, birden çok ekranın görüntülenmesi ya da kaydırılarak gezilmesi veya web sitesi bütünlüğüne, işlevselliğe veya genel anlamda çevrimiçi iletişime zararları olabilecek aktiviteler için kullanılabilecek robotları içeren bilgisayar programlarının dosyaların ve diğer malzemelerin yüklenmesini kati suretle yasaklamıştır.

13. Sony tarafından kullanıcı içeriğinin değerlendirilmesi

Bu site aracılığıyla Sony sadece Kullanıcıların belirli hizmetlere, Yan Hizmetlere ve/veya bilgilere erişimi için bir ‘yer’ sağlamaktadır. Sony Kullanıcı içeriği veya Kullanıcıların davranışları ya da Kullanıcı içeriği veya Site içeriğini görüntülemek, değerlendirmek, düzenlemek, sansürlemek veya diğer bir şekilde filtrelemek ya da kontrol etmek anlamında bir sorumluluk alamaz ve bu sorumluluğu almamaktadır. Ancak, bununla yükümlü olmamakla birlikte, manüel ya da otomatik yollardan bu siteye yüklenmiş veya yüklenebilecek olan bütün Kullanıcı içeriklerini değerlendirme ve görüntüleme ve bu sitede, uygulanabilir olduğu ölçüde sohbet odaları, haber grupları, bültenler, topluluk sayfaları, fotoğraf albümleri, kişisel web sayfaları ya da diğer kullanım alanları ve forumlar (Forumlar) da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmayan ve Kullanıcıların birbirleriyle yazışabileceği alanları görüntüleyebilir ve değerlendirebilir. Sony kendi iradesi dâhilinde uygunsuz, hoş olmayan şekilde veya işbu Şartları (veya onların anlamlarını) başka bir şekilde ihlal eder nitelikte olduğunu düşündüğü içerikleri herhangi bir bildirim vermek ya da ilgili Kullanıcı içeriğine dair bir şikâyet ya da gerekliliğinin resmi olarak başlatılmasına gerek olmaksızın reddetme göndermeme kullanmama kaldırma düzeltme, bunlara erişimi reddetme ve/veya silme hakkına sahip olacaktır. Sony, (bununla yükümlü olmamakla beraber) Kullanıcı içeriğini gönderen kişilerin kimliklerini ifşa etmesini isteyen her türlü resmi istekte herhangi bir kanun uygulama makamı ile işbirliği yapma hakkını saklı tutar.

14. Yükümlülüğe tabi olmama - kullanıcı içeriği ve sitenin kullanımı

Forumlarda (ya da Kullanıcı içeriğine dair başka erişim şekilleri ile) belirtilen (Kullanıcı içeriğini içerebilecek olan) ve/veya ifşa edilen her türlü malzeme, bilgi ve görüş Sony veya Sony Bağlı Kuruluşlarının ya da ilgili varlıklarının görüşleri değildir (veya bunlar tarafından onaylandıkları gibi bir anlam çıkarılmamalıdır). Bütün Kullanıcı içeriği, gerçeklerin ifade edilmesi olarak değil sadece görüşlerin bildirilmesi olarak değerlendirilmelidir. Elde edeceğiniz, kullanacağınız ya da site kullanımı ile ileteceğiniz bütün Kullanıcı içeriği ve/veya Hizmetler, Forumların kullanımı da dâhil olmak üzere, kendi iradeniz dahilinde ve riskiniz dahilinde olacaktır ve bu Şartlarda belirtilen yükümlülük sınırlandırmalarına ve feragatlere tabi olacaklardır. Bu sitenin ve Kullanıcı içeriğinin güvenliği garanti edilemez. Kişisel ve diğer türde bilgileri – örneğin mesaj forumları veya sohbet odaları ya da diğer türde Forumlar aracılığıyla – çevrimiçi olarak yayınladığınız zaman bu bilgilerin tanımadığınız diğer kişiler tarafından edinebileceğini ve kullanılabileceğini kabul etmektesiniz. Sony sizin kişisel bilgilerinizi ve gizliliğini korumak için ticari anlamda makul her türlü çabayı gösterirken sizin çevrimiçi olarak ifşa etmiş olabileceğini bilgilerin güvenliğini garanti edemez. Bu tür ifşaları riskleri size ait olmak üzere gerçekleştirmektesiniz. Bir Kullanıcı tarafından kayıt ya da hesabını açma ya da güncelleme amacıyla verildiği durumlar (bu durumlarda Sony gizliliğinizi korumak için ticari anlamda her türlü çabayı gösterecektir) haricinde, Sony sitenin gizli ya da kişisel olarak tanımlanan (ya da böyle olması beklenen) alanlara veya Kullanıcı içeriğini gönderen Kullanıcıdan başka kişilerin erişebildiği sınırlandırılmış erişim bölümlerine gönderilen Kullanıcı içeriği ile ilgili olarak yükümlülük taşımayacaktır (ve bununla ilgili her türlü yükümlülükten feragat etmektedir). Buna benzer şekilde Sony, Kullanıcı içeriğini gönderen Kullanıcı haricindeki Kullanıcıların bu içeriğe erişim sağlayabileceği sitenin ya da diğer Forumların kamuya açık bir alanı olarak tanımlanmış alanlarına gönderilmiş olan Kullanıcı içeriklerinin uygun olmama durumuna dair yükümlülük kabul etmeyecektir (bunlarla ilgili her türlü yükümlülükten feragat etmektedir).

Sony diğer Kullanıcılarla gireceğiniz hiçbir tartışma için veya diğer Kullanıcılarla karşılıklı olarak tarafı olacağınız ya da bu siteyle ilgili olarak diğer bir şekilde etkileneceğiniz hiçbir olaya dair yükümlülük taşımamaktadır.

Sony her türlü hata, virüs, aşağılama, karalama, müstehcenlik veya tutarsızlık da dâhil olmak üzere, telif hakkı kanunları dahilinde, karalama ile ilgili olarak, gizlilik dahilinde ya da diğer başka bir şekilde ortaya çıkması fark etmeksizin, Kullanıcı içeriği ile ilgili olabilecek her türlü Kullanıcı içeriğine, yasaklanmış Kullanıcı içeriklerine ve diğer Kullanıcı içeriklerine dair her türlü yükümlülükten feragat etmektedir.

Sony Kullanıcı içeriğiyle ilgili (diğer Kullanıcılar tarafından) her türlü izinsiz kullanıma dair yükümlülükler ve diğer bir kişi veya Kullanıcının fikri haklarını, telif haklarını ya da ticari marka haklarını ihlal eden Kullanıcı içeriğine dair her türlü yükümlülükten feragat etmektedir.

Kullanıcı sadece kullanılan (ya da gönderilen) herhangi bir Kullanıcı içeriği veya sitenin ya da ilgili işlemler veya durumların (önceki bölümlerde belirtilen tartışmalar ve durumlar da dâhil) kullanımı ile ilgili zararlar (Site içeriği de dâhil) için yükümlü olacaktır.

Sony Kullanıcıların hesabına izinsiz erişimine veya mesajların ve/veya virüslerin (virüsler tarafından sebep olan veya başka türlü) otomatik şekilde bir Kullanıcı tarafından bu sitede mevcut herhangi bir çevrimiçi adres defterine dâhil edilmek amaçlı olarak bilgileri gönderilmiş olan kişilere yönlendirilmesine dair herhangi bir yükümlülük kabul etmeyecektir.

Bu Şartlara dair sınırlandırmalar veya istisnalar yükümlülüğün sözleşmenin ihlali, haksız müdahale (ihmal veya iftira da dâhil), kati yükümlülük, garantilerin ihlali ya da diğer yasal teorilerin ihlali ile ilgili olmasına bakılmaksızın uygulanacaktır.

15. Kullanıcı içeriğinin depolanması ve kaybı

Sony’nin bilgisayar depolama alanı, web barındırma veya e-posta hizmetleri ya da diğer Hizmetleri sunduğu durumlarda, Sony söz konusu Hizmetlere dair, depolama sınırları (maksimum toplam sınır ve/veya dosya-e-posta başına maksimum boyut sınırı), dosyaların ömrü/yaşı (örneğin 180 günden eski e-postalar gibi), dosyaların sayısı ve/veya boyutları (hesabınızdan gönderilebilecek, burada tutulabilecek veya bu hesap yoluyla alınabilecek maksimum e-posta sayısı gibi), indirilen ya da yüklenen verilerin miktarı veya Sony’nin belirteceği diğer kriterleri de içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayan sınırlandırmalar ve/veya sınır değerleri uygulamak ve bunları değiştirmek hakkına sahiptir. Aşağıdaki paragrafı sınırlandırmaksızın söz konusu sınırları aşan her türlü malzeme silinebilir veya böyle bir depolama için kabul edilmeyebilir. Kullanıcılar bu site tarafından sunulan depolama alanlarını satamazlar. Sony bir bilgisayar virüsü, izinsiz erişim ya da diğer bir şekilde sebep olunan bu siteye yüklenmiş olan Kullanıcı içeriğinin kaybı, silinmesi, kaldırılması veya istenen alıcıya teslim edilememesi durumunda bundan yükümlü tutulamayacaktır. Kullanıcılar bütün Kullanıcı içeriğinin bir yedekleme kopyasını almak için teşvik edilmektedir ve Kullanıcılar yüklenmiş olan bütün Kullanıcı içeriği ile ilgili olarak bunu gerçekleştireceklerini kabul ederler. Sony herhangi bir zamanda bildirimde bulunmasına gerek kalmaksızın bu siteye erişimi reddedebilme ve Kullanıcı içeriklerini silebilme hakkına sahip olacaktır.

16. Garantiye tabi olmama - site hizmetleri ve site içeriği

Bütün Site içeriği ve Hizmetler ” oldukları gibi” ve “uygun oldukları şekilde” sunulmuştur ve Sony açık bir şekilde uygulanabilir kanun tarafından izin verilen azami ölçüde, pazarlanabilirlik, tatmin edici kalite, belirli bir amaca uygunluk ve üçüncü taraf fikri haklarının ihlal edilmemesi durumlarına dair dolaylı garantiler de dâhil olmak üzere, Site içeriği veya Hizmetlerle ilgili açık ya da dolaylı her türlü garanti veya beyandan (Garantiler) feragat etmektedir. Sınırlandırma olmaksızın: Sony Site içeriğinin uygun, kullanılabilir veya her yerde kullanıma açık, virüssüz ya da diğer donanımlar veya yazılımlarla veya içerikle çalışabilir nitelikte veya Kullanıcının hizmet sağlayıcıları, ağlar ve kullanıcılara erişmek için bu site aracılığıyla kullanımına ya da internet üzerinde bilgilendirme veya hesaplama kaynakları ile ilgili olarak kullanıma açık veya uygun olduğuna dair herhangi bir Garanti vermemektedir. Bu siteye erişim sağlayan ve bu Site içeriğini ve/veya Hizmetleri kullanan kişiler her türlü uygulanabilir yerel kanunlar da dâhil olmak üzere bütün uygulanabilir kanun ve mevzuatlara uygun davranmak üzere sorumlu olacaklardır.

Sony, (uygulanabilir olduğu yerde) üçüncü taraflardan elde edilmiş olan her türlü ürün, hizmetler, destek ve diğer detaylar ve tanımlamalar da dâhil olmak üzere bütün Site içeriğinin tutarlılığı, güvenilirliği ve güncelliğini onaylamak için çalışıyor olsa da Sony bu sitede verilen beyanların tutarlılığına dair herhangi bir yükümlülük taşımamaktadır. Bu sitede bulunan veya burada referans verilen her türlü malzeme, ürün, destek, hizmet veya bilgi güncellenmemiş olabilir. Sony Site içeriğini güncellemeye dair herhangi bir taahhüt bulunmamaktadır. Sony Site içeriğinde olabilecek her türlü hata veya ihmale dair yükümlülük ve sorumluluklardan (söz konusu feragatin, mevcut ise, Sony tarafından yapılmış her türlü ürün veya hizmet satışlarına dair garantiler, şart ve koşullar ile tutarsız olmayacağı şekilde) feragat etmektedir. Site içeriği (veya Kullanıcı içeriği) temel alınarak verilecek olan her türlü karar Kullanıcının kendi sorumluluğunda olacaktır.

Sony site aracılığıyla mevcut olan herhangi bir işlev, Hizmet ya da diğer Kullanıcı etkileşiminin sürekli olarak kullanılabilir olacağını, kesilmeyeceğini, güvenli ve hatasız olacağını, olası hataların düzeltileceğini veya bu site ya da onu sağlayan sunucunun virüssüz olduğunu ya da diğer zararlı bileşenlerden arındırılmış olduğunu garanti etmez. Sony ve Sony Bağlı Kuruluşları görsellerin veya diğer Site içeriğinin indirilmesi dâhil olmak üzere bu sitenin kullanımı ya da ona erişiminizle ilgili olarak bilgisayar ekipmanlarınızı veya diğer mallarınızı etkileyebilecek olan herhangi bir virüse, olası ilgili zararlarla (veya veri kaybına) dair herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. Site kullanımı veriler veya ekipmanlarda düzeltme tamirat veya hizmet alımı ile sonuçlanırsa Kullanıcı bu anlamda bütün masrafları karşılayacaktır.

Site içeriğindeki (ve Kullanıcı içeriğindeki) bilgiler yasal, profesyonel, finansal veya medikal öneriler teşkil etmez ve bunlara dayanarak hareket edilmemelidir. İleriye dönük beyanlar veya niyet belirtilen beyanları içeren site içeriğine güvenerek hareket edilmemelidir. Sony söz konusu beyanlara dayanarak hareket etmeme hakkını elinde bulundurmaktadır.

Bu site bazı ülkelerde hali hazırda mevcut olmayan spesifik Sony ürünlerine ve hizmetlerine referanslar içerebilir. Söz konusu referanslar bu hizmetler veya ürünlerin belirli bir ülkede herhangi bir zamanda mevcut olabileceğini ima eder şekilde algılanmamalıdır.

Uygulanabilir kanun Sony’nin yukarıda bahsi geçen Garantilerden hariç bırakılmasını yasakladığı veya sınırlandırdığı durumlarda, Sony söz konusu garantileri sadece uygulanabilir kanununun izin verdiği azami ölçüde hariç bırakır, bunlardan feragat eder ve bunları sınırlandırır.

17. Üçüncü taraflarla yapılan işlemler

Kullanıcıların bu Site (ya da başka bir bağlantılı site) aracılığıyla Sony haricindeki üçüncü bir şahıs ile işlem yapmasının mümkün olduğu durumlarda (diğer Kullanıcılar veya hizmet sağlayıcıları veya ürün satıcıları da dahil) söz konusu işlem (ve ilgili her türlü hak ve yükümlülük) sadece siz ve bu üçüncü taraf arasında gerçekleştirilen bir işlem olarak kabul edilecektir.

18. Yazılım indirme ve çevrimiçi uygulamalar - sınırlandırmalar ve feragatler

Bu siteye erişimin sağlanması, bu siteye abonelik sağlanması ve yazılımlar, programlar ve indirilebilir diğer malzemelere dâhil edilen veya bunlar ile veya Site içeriğinden uzakta kullanılan bir uygulama olarak üretilen bütün dosyalar ve görsellerin kullanımı (Yardımcı Hizmetler) ile ilgili olarak Kullanıcılara sunulan bütün sürücüler, yazılımlar, programlar (bütün güncellemeler ve yükseltmeler dâhil), tarayıcı eklentileri, çevresel birimler ve diğer uygulamalar Kullanıcılara destek ve hizmet amaçlı olarak sağlanmaktadır. Yardımcı Hizmet Hakkı (indirilmiş ya da başka türde olmaları fark etmeksizin) Kullanıcılara devredilmektedir ve (ilgili bütün fikri haklar ile birlikte) Sony, Sony Bağlı Kuruluşları ya da ilgili lisans verenlerin mülkiyetindedir. Kullanıcının Yardımcı Hizmetlere dair herhangi bir kullanımı aynı zamanda çevrimiçi veya çevrimdışı belgeler, son kullanıcı lisansı ve diğer ilgili sözleşmelere dair şartlar ve ilgili satıcının veya lisans verenin bildireceği şartlar ve koşullara (Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi – EULA) (bu şartlar ile arasında bir uyuşmazlık olması halinde bu şartları geçersiz kılacaktır) göre yönetilecektir. Bir Yardımcı Hizmetle ilgili herhangi bir EULA yok ise, Yardımcı Hizmet size tek kullanıcılı, devredilemez, münhasır olmayan ve geri döndürülebilir bir temelde lisanslandırılmıştır.

Yardımcı Hizmetler sadece uygulanabilir EULA’da belirtildiği şekilde kullanılabilir. Kullanıcı, EULA veya uygulanabilir kanun tarafından açık bir şekilde izin verildiği ölçü haricinde, Yardımcı Hizmetleri kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralayamaz, kiraya veremez, ters mühendislik işlemlerine, ters derleme işlemlerine tabi tutamaz veya satamaz. Yardımcı Hizmetlerin izinsiz bir şekilde kullanımı telif haklarını ve diğer fikri hakları ihlal etmek anlamına gelecektir ve Sony veya ilgili lisans veren (uygun olduğu şekilde) bu hakların tamamını elinde bulundurmaktadır.

Sony Yardımcı Hizmetlerin kullanımından elde edilen sonuçlar veya çıkışların güvenilirliğine veya tutarlılığına dair herhangi bir Garanti vermemektedir. Sony indirilmiş olan Yardımcı Hizmetlerin kullanımı ya da kurulumu ile sebep olunan veri kayıplar veya zararlara karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmez ve Yardımcı Hizmetlerle ilgili herhangi bir yükümlülük almamaktadır.

Sony Kullanıcıların Yardımcı Hizmetleri kullanmadan veya kurmadan önce (Yardımcı Hizmetlerin kurulacağı veya kullanılacağı) donanımlarındaki bütün verilere dair kopyalar oluşturmaları ve bunları ellerinde tutmalarını önermektedir (ve Kullanıcılar bunu yapacaklarını taahhüt etmektedirler).

Sony ve Sony Bağlı Kuruluşları (mevcut ise, uygulanabilir EULA’da spesifik olarak belirtilen durumlar haricinde) Yardımcı Hizmetlerin kullanılması, kurulumu veya korunmasına, Yardımcı Hizmetlerin kurulumu veya kullanımının bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek sorunlar veya problemleri çözmeye dair destek ve yardım sağlamayı teklif etmemektedir.

Yardımcı Hizmetlerin ve bunların yanındaki dokümantasyon ve/veya teknik bilgilerin ihracat kontrolü kanunları ve yönetmeliklerine tabi olabileceğini kabul etmektesiniz. Direkt ya da dolaylı yoldan söz konusu kanunları veya yönetmelikleri ihlal edecek şekilde bu Yardımcı Hizmetleri ihraç etmemek veya yeniden ihraç etmemeyi kabul etmektesiniz.

Sony’nin (yazılı bir şekilde) bir Sony ürünü ile ilgili olarak teknik destek sağlamayı kabul etmesi durumunda, Sony sadece kendisi veya Sony Bağlı Kuruluşları tarafından teslim edildiği şekilde ve versiyonda olan işletim sistemleri veya diğer yazılımlara sahip Sony ürünlerine bu desteği sağlayacaktır ve Sony Yardımcı Hizmetlerin daha sonra yüklendiği veya kurulduğu Sony ürünlerine destek sağlamamayı tercih edebilir.

Uygulanabilir EULA’lar Yardımcı Hizmetlere dair ek yükümlülük sınırlandırılması veya istisnaları gerektirebilir.

Herhangi bir Yardımcı Hizmetin indirilmesi bu Şartların kabul edildiği anlamına gelmektedir. Bu Şartları kabul etmiyorsanız herhangi bir Yardımcı Hizmet ya da beraberindeki çevrimiçi dokümantasyonu indiremezsiniz.

19. Yükümlülüğe tabi olmama - site içeriği

Sony, Sony Bağlı Kuruluşları ve Site içeriğinin oluşturması, üretilmesi, barındırılması veya sunulmasında yer alan diğer kişiler, Sony ya da yetkili bir temsilcinin bu tür bir zarara dair ihtimalle ilgili bilgilendirilmiş olmasına rağmen, Site içeriğinin kullanılması veya kullanılamamasından kaynaklanan ve veri kaybı, kar kaybı, işin kesintiye uğraması veya gecikmeye uğraması veya diğer türde zararları (ihmal veya diğer haksız fiillerden kaynaklananlar da dâhil olmak üzere) içeren direkt, dolaylı, arızi, bağlı veya ceza gerektirici zararlar için yükümlülüğe tabi olmayacaklardır. Uygulanabilir kanunlar bu bölümdeki yükümlülük istisnalarına her durumda izin vermeyebilir. Bu bölümdeki yükümlülük istisnaları sadece uygulanabilir kanunun izin verdiği azami ölçüde uygulanabilir. Herhangi bir durumda Sony’nin zarar ve kayıp yükümlülüğü (sözleşme, ihmal ya da haksız fiil ile ilgili ya da diğer türde) Kullanıcı tarafından bu siteye erişim için ödenen tutarı aşmayacaktır (zorunlu uygulanabilir kanun dahilinde tanımlananlar hariç).

Bu Şartlardaki hiçbir husus Sony’nin veya Sony Bağlı Kuruluşlarının kendi ihmallerinden dolayı ortaya çıkan ölümler veya kişisel yaralanmalara dair yükümlülüklerini hariç bırakmayacaktır.

20. Kişisel bilgiler, gizlilik ve çerezler

Bu site aracılığıyla veya herhangi bir telefon kaydı işlemi ile bilgi vererek: Adınız, unvanınız, telefon numaranız, adresiniz, iletişim bilgileriniz ve diğer detaylarınız gibi size özel verilerin (“Kişisel Bilgiler”) bu site için olan kayıt/veri girişi formu veya telefon kaydı işleminin “Kişisel Veriler” bölümünde (veya benzer isimdeki bölümünde) belirtilen şartlara uygun olarak işlenmesini kabul edersiniz. Kişisel Verilerinizin işlenmesinin bu siteye girişinizin kişiselleştirilmesi ve/veya kayıtlı Kullanıcılar veya ücretli üyelere bu site ya da ilgili bölümlerine erişim veya kontrol sağlanması için gerekli ve/veya cazip olduğunu kabul eder ve bu tür bir işlemeyi onaylarsınız. Belirli şartlar dahilinde Sony sahtekârlığı önleme veya kimlik onaylama amaçları için kimlik belgelerinin veya kredi kartlarının fotokopileri gibi ek kişisel bilgileri isteyebilir. Söz konusu ek bilgilerin Sony’ye işbu site ile ilgili olarak verilmesi halinde, bu bilgiler de “Kişisel Veriler” olarak değerlendirilecektir. Sony kendi bölümleri ve Avrupa’daki Sony Bağlı Kuruluşları ve (Sony’nin uygulanabilir veri koruma kanunlarına kati suretle uygunluğuna tabi olarak) Japonya’daki Sony Corporation da dâhil olmak üzere ülke dışındaki Sony Bağlı Kuruluşlarıyla söz konusu Kişisel Verileri paylaşabilir, bu bilgileri onlara sunabilir veya iletebilir. Sony, aşağıdaki durumlar haricinde izniniz olmadan Kişisel Verilerinizi Sony Grup Şirketleri haricindeki kişilerle ve kuruluşlarla (üçüncü taraflar) paylaşmayacaktır.

Kişisel Veriler üçüncü taraflara (1) tarafı olduğunuz sözleşmelerin gerçekleştirilmesi için veya Şartlarda veya bu siteye dair kayıt/veri girişi formu veya telefon kaydı işleminin “Kişisel Veriler” (veya benzer şekilde adlandırılan) bölümünde belirtilen diğer amaçlar için veya (2) Sony’nin veya Sony Bağlı Kuruluşlarının tabi olabileceği yasal yükümlülüklere uygun davranmak amacı ile ifşa edilebilir. Kişisel Veriler üçüncü taraflara bu tarafların Sony veya Sony Bağlı Kuruluşlarının adına veya onların yönlendirmesi ile hizmetlere erişiminin sağlanması amacıyla ifşa edilebilir. Bu tür durumlarda Sony, üçüncü tarafların Sony’nin gizlilik politikasına uyum sağladığından ve söz konusu alıcıların (1) Kişisel Verileri izin verilen amaçlar dışında kullanmayacağından; (2) Kişisel Verileri yalnızca izinsiz kullanımdan korumaları kaydıyla alacaklarından ve bu veriler üzerinde işlem yapacaklarından ve Kişisel Verilerin korunması ve kullanımı ile ilgili benzer bağlayıcı politika ve koşullara uyacaklarından ve (3) yürürlükteki yasalara kesinlikle uyum sağlayacaklarından emin olmak için tedbir alır.

Kişisel Verilerin işbu siteye dair ödemeleri içeren işlemelerle ilgili olarak sağlanması durumunda (abonelikler gibi olan durumlara dair ödemeler gibi), Sony Kişisel Verileri kredi/sahtekarlık ihtimali değerlendirmesi kurumları olan üçüncü taraflara veya diğer bir şekilde suç önleme faaliyetlerinde bulunan üçüncü şahıslara sunulan kredi kartınızın veya diğer ödeme yöntemlerinin kabul edilebilirliğini işlemek veya suça karşı mücadele etme amaçlı olarak ve/veya diğer kredi kartı veya ödeme işleme kurumlarına benzeri amaçlarla sağlayabilir. Bu üçüncü taraflara verilmiş olan Kişisel veriler Amerika Birleşik Devletlerine veya Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki bir yere işleme veya ilgili amaçlar için verilebilir. Bazı kurumlar iletilmiş olan Kişisel Verilerin aynı zamanda Sony ve işlem yapabilecek olduğunuz diğer üçüncü taraflar için kredi, risk veya sahtekarlık ihtimali değerlendirmesi oluşturmak amaçlı olarak kullanılabileceğini de belirtmişlerdir.

Sony, sizin tanımlanamayacağınız her türlü anonim genel verileri (istatistikler de dâhil) sınırlandırmaya tabi olmaksızın kullanma, işleme ve ifşa etme hakkına sahiptir.

Sony’den Kişisel Verilerin bildirilmiş olduğu üçüncü tarafları bu veriler üzerinde yapılacak olası değişiklikler veya çıkarım işlemleri ile ilgili bilgilendirmesini isteyebilirsiniz. Sony Kişisel Verileri kontrol etmiyor ise Sony düzeltme ve çıkarım isteklerinizin iletilmesi için makul çabayı gösterecektir. Ancak, Kişisel Verilerin kredi kartı ödemesi için veya işleme amaçlı olarak diğer kurumlara aktarılması durumunda bu kurumlara aktarılan Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi için söz konusu kurumlarla direkt olarak irtibata geçebilirsiniz. Sony, kredi veya sahtekarlık ihtimali değerlendirmesi ve ödeme işleme kurumları gibi verilerin kontrolünü ele alan ve/veya bu verilere gerek duyan belirli işletmelere aktarılmış (rızanızla) Kişisel Verilerin düzeltilmesine veya silinmesine dair hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir. Sony söz konusu üçüncü tarafların gerçekleştireceği doğru olmayan kredi değerlendirmelerine veya diğer değerlendirmelere dair yükümlülükleri veya Kişisel Verilerin bu Şartlarda veya bu siteyle ilgili telefon kaydı işleminin veya kayıt/veri girişi formunun “Kişisel Veriler” bölümünde (ya da benzer şekilde isimlendirilen bölümde) belirtildiği şekilde ifşa edilmesiyle ilgili diğer sonuçlara (kötü kredi puanları da dâhil) dair herhangi bir yükümlülüğü kabul etmemektedir. Bu siteye erişerek Kullanıcı Sony, Sony Bağlı Kuruluşları veya onun hizmet sağlayıcılarının kendi bilgisayar veya diğer türde erişim cihazına ziyaretlerini kişiselleştirme ve/veya bu siteyi gezerken kullanım veya gezinti alışkanlıkları hakkında bilgi toplamak amacıyla çerezler gönderebileceğini kabul etmektedir. Çerez sizinle ilgili kişisel bilgiler içerebilir ve kalıcı ya da tek oturumluk bir çerez olabilir.

21. Tazminat

Kullanıcı Sony, Sony Bağlı Kuruluşları ve onların görevlileri, temsilcileri, çalışanları ve hizmet sağlayıcılarını Kullanıcının bu Şartlarda belirtilen bu siteyle ilgili olan faaliyetlerine dair sınırlandırmalar ve yasakları gözetmemesinden ya bu Şartlarda belirtilen herhangi bir Kullanıcı taahhüt, ifade veya garanti ve Sony tarafından bu Şartlar dahilinde belirtilen yükümlülük, sorumluluk ve hususlara uygun davranmamasından kaynaklanacak bir şekilde bir üçüncü tarafın talebiyle tabi olacakları zararlar, maliyetler, işlemler, masraflar ve yükümlülüklere karşı (makul yasal maliyetler ve harcamalar da dâhil) tazmin edecek ve onları bu gibi durumlara karşı koruyacaktır.

Yukarıdaki tazminatın genelliği ile sınırlı olmaksızın, Kullanıcı Sony, Sony Bağlı Kuruluşları ve onların (yükümlülükten feragat eden) görevlileri, acenteleri, çalışanları ve hizmet sağlayıcılarını aşağıdaki durumlarla ilgili olarak tabi olabilecekleri her türlü alacak talebi, yükümlülük, masraf (yasal ücretler de dâhil), herhangi bir yapıda bilinen veya bilinmeyen, şüphelenilen veya şüphelenilmeyen, ifşa edilen ya da edilmeyen harcama, talepler ve zararlara (direkt, dolaylı veya arızi) karşı tazmin edecek ve onları bunlara karşı koruyacaktır:

Kullanıcı tarafından yüklenen yasak ve sınırlandırılmış her türlü Kullanıcı içeriği veya Kullanıcının siteyi kullanımı (Kullanıcının yasaklanmış ve sınırlandırılmış kullanım şekilleri de dâhil);

Kullanıcı tarafından yüklenen Kullanıcı içeriğin kaybolması, silinmesi, kaldırılması, bozulması ya da yayınlanması; veya Kullanıcı hesabının herhangi bir şekilde yetkisiz kullanımı ya da Kullanıcı hesabı güvenliğinin, Kullanıcı hesabı parolaları veya diğer güvenlik bilgilerinin gizliliğinin korunmaması nedeniyle sağlanmaması ve diğer tüm ilgili durumlar.

22. Bu siteye veya bu siteden verilen hipermetin bağlantısı

Siteye bir bağlantı göndermeden önce bu sitenin operatörü ile iletişime geçmeli ve onun yazılı izninin almalısınız. Derin bağlantı kati suretle yasaktır. Bu siteye gelen bütün yetkilendirilmiş bağlantılar bu site ve Site içeriğinin bağlantıyı veren siteden ayrı olduğunu belirtmeli ve bu sitenin mülkiyetinin Sony’de olduğunu ve Sony tarafından işletildiğini açıkça ifade etmelidir. Sony (yukarıda belirtilen izni almak kaydıyla) diğer internet siteler veya kaynaklardan ve/veya bu sitelere ya da kaynaklara hipermetin bağlantıları sağlayabilir. Söz konusu bağlantıların bu siteye dâhil edilmesi sadece kolaylık sağlamak amaçlıdır ve Sony tarafından diğer sitenin onaylandığı veya operatörler arasında bir ilişki olduğu anlamına gelmez. Sony harici siteler ve kaynakları gezerken dikkatli olunmasını teşvik eder. Bazı web siteleri uygunsuz veya saldırgan olarak değerlendirilebilecek bilgiler ve Kullanıcıları bu bölümlere yönlendirebilecek bağlantılar içerebilir. Harici web siteler, kendi çerezlerini Kullanıcılara gönderebilir, veri toplayabilir ve/veya kişisel bilgileri isteyebilir. Kullanıcının harici sitelerin herhangi birini bu siteden çıkan bağlantılar ile ziyaret etmesinin riski sadece Kullanıcıya ait olacaktır.

Sony bu sitede bağlantı verilen veya Sony’nin sitelerine bağlantısı olan harici web sitelerindeki veya kaynaklardaki bilgilerin tutarlılığı veya güvenilirliğini onaylamamıştır. Sony söz konusu harici siteler veya kaynaklar üzerinde mevcut bulunan herhangi bir içerik, reklam, ürün, destek, hizmet veya diğer malzeme ile ilgili bir sorumluluk ya da yükümlülük taşımayacaktır. Sony söz konusu harici web siteleri veya kaynaklar üzerindeki malzemelerin tutarlılığı, telif haklarına uygunluğu, yasallığı veya ahlaklılığından sorumlu olmayacaktır. Sony söz konusu harici web siteleri veya kaynaklarda bulunan bilgiler veya malzemelerin tutarlılığı, geçerliliği, yasallığı, telif hakkına uygunluğu, ahlaklılık veya diğer özellikleri konusunda açık veya dolaylı olarak herhangi bir şekilde sorumluluk kabul etmediğini ve ilgili bütün garantilerden feragat ettiğini beyan eder. Sony direkt ya da dolaylı yoldan hiçbir şekilde bu harici siteler veya kaynaklarda mevcut içerik, ürünler, destek veya hizmetlere dayalı bir şekilde ortaya çıkan zararlar veya kayıplar ya da sözde zarar veya kayıplarla ilgili olarak yükümlülük taşımayacaktır.

Yukarıdaki hususları sınırlandırmaksızın, Sony bir Kullanıcının söz konusu bağlantılı web siteleri tarafından üçüncü bir tarafa vermeleri istenen bilgilerin (kredi kartı ve diğer kişisel bilgiler de dâhil) güvenliğine dair herhangi bir beyan veya garantide bulunmamaktadır ve Kullanıcı Sony’ye karşı böyle bir talep yapmaktan feragat etmeyi kabul etmektedir.

23. Sonlandırma

Bir Hizmet ile ya da bir abonelik ücretinin ödendiği bir erişimle ilgili olan durumlar haricinde, Kullanıcı bu Sitedeki Hizmetleri ve diğer Site içeriklerini kullanmaya dair ayrıcalıklarını bu siteden indirdiği bütün içeriği ve kurulmuş olduğu yerlerdeki ilgili bütün kopyalarını silerek iptal edebilir. Kullanıcının bu sitedeki hizmetleri ve diğer Site içeriğini kullanmaya dair hakkı bildirimle veya bildirimsiz olarak Kullanıcının bu Şartlara uygun davranmaması durumunda Sony’nin iradesine bağlı olarak feshedilecektir.

Kullanıcı tarafından bu siteye erişim veya bir Hizmetin kullanımı ile ilgili olarak bir abonelik ücreti ya da diğer türde ücretin uygulanması halinde Kullanıcı Sony’yi yazılı olarak (veya açık bir şekilde yetkilendirilmiş diğer bir yolla) aboneliği iptal etmeye dair niyetinden haberdar etmelidir. Kullanıcının fesih kapasitesi veya feshine dair süre ile ilgili karşıt herhangi bir hükmün olmadığı durumlarda, Kullanıcı Sony’ye söz konusu fesihten en geç bir ay önce bir bildirim vererek abonelik hizmetini feshetme hakkına sahip olacaktır.

Kullanıcının hesabında 3 aylık bir süre için (veya Sony tarafından belirlenecek başka bir süre için) oturum açılmaz veya bu süre içinde bu hesaba erişilmezse Sony Kullanıcının bu siteye erişimini veya bu site aracılığıyla kaydını feshedebilir.

Sony aynı zamanda Kullanıcının bu site ve/veya hesabına erişimini herhangi bir zamanda sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir (bu durum Kullanıcı tarafından uygulanabilir şartlara uygun olarak bu erişim için önceden ödemiş ücretlerin iadesine tabi olacaktır). Böyle durumlarda Sony Kullanıcılara en son bilinen iletişim adresleri veya e-postaları aracılığıyla fesih bildirimi göndermek için makul bütün ticari çabaları gösterecektir.

Fesih sonrasında Kullanıcı, Site içeriğine dair elinde bulunan bütün kopyaları kullanmayı durdurmalıdır ve ödemiş olduğu ücret karşılığında Sony tarafından Site içeriğini kullanması için verilebilecek olan kalıcı lisans durumu hariç, Sony bu kopyaları ve Kullanıcı içeriklerini silebilir ve/veya kaldırabilir. Sony’nin herhangi bir sebepten dolayı Kullanıcı içeriğini silme veya buna erişimi reddetme ile ilgili genel özgürlüğünü kısıtlamaksızın, Sony herhangi bir Kullanıcı içeriğini elinde bulundurmak veya herhangi bir mesajı üçüncü bir tarafa iletmek için bir yükümlülüğe tabi olmayacaktır.

24. Diğer hükümler

Bu Şartların herhangi bir hükmünün uygulanamaz olması halinde, uygulanamaz nitelikteki hüküm kendisine amaç olarak en yakın şekilde olacak uygulanabilir ve geçerli başka bir hükümle değiştirilmiş olarak değerlendirilecektir. Bu durum diğer hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Şartlar dahilindeki feragatler ve yükümlülük sınırlandırmalarına halel getirmeksizin, söz konusu talep veya işlemin ilgili sebebin ortaya çıkmasından 1 yıl sonra yazılı olarak Sony’ye bildirildiği durumlar haricinde, bu siteyle ilgili duruma dair herhangi bir kişi Sony veya Sony Bağlı Kuruluşlarına karşı herhangi bir talep veya işlemde bulunamaz. Sony çalışanları ve acenteleri bu Şartları değiştirmekle yetkili değildir. Herhangi bir satış elemanı veya müşteri ilişkileri personel tarafından söylenen hiçbir şey bu Şartların değiştirilmesi, bu site ya da gösterilen Hizmetlerin, Ürünlerin ya da diğer Site içeriğinin kalitesi veya yapısı hakkında yasal anlamda bağlayıcı nitelikte sözler olarak algılanmamalıdır. Bu Şartlardaki başlıklar kolaylık sağlamaları açısından verilmiştir ve bu Şartların yapısını herhangi bir şekilde etkilemezler. Herhangi bir müşteri telefon yardım hattına bu siteyle ilgili olarak veya bu sitenin söz konusu olduğu durumlarda yapılacak aramalar eğitim ve kalite kontrolü amaçları dahilinde görüntülenebilir. Bu Şartlar ve bunlarla ilgili veya bağlantılı olarak oluşan her türlü anlaşmazlık ve talep bu web sitesinin operatörünün kayıtlı olduğu yerin kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre yorumlanacak olup (kanun ihtilafı durumları hariç), kayıtlı olunan bu yerdeki mahkemelerin münhasır yargı yetkileri geçerli olacaktır.