Inteligentna produkcja wiadomości — w studiu i chmurze

Newsroom

Chmurowe rozwiązania Sony pozwalają lepiej zorganizować pracę newsroomu. Wplatają się w całą organizację pracy, od rejestracji przez edycję po dystrybucję. Umożliwiają dziennikarzom szybsze pobieranie i opracowywanie materiału. Z kolei producenci mogą z łatwością koordynować działania z dowolnego miejsca. A newsy szybciej docierają do odbiorców poprzez telewizję, streaming i media społecznościowe.

Media Solutions Toolkit

Modułowe mikrousługi z pakietu Sony Media Solutions Toolkit pomagają doskonalić organizację pracy. Dzięki nim produkcja wiadomości przebiega szybciej i bardziej efektywnie.

Loading video...

Bezproblemowa dystrybucja dzięki elastycznym, skalowalnym mikrousługom

Polecamy artykuł na temat pakietu Media Solutions Toolkit. Wyjaśniamy w nim, jak mikrousługi działające natywnie w chmurze można wdrożyć w samej chmurze, siedzibie przedsiębiorstwa lub konfiguracji hybrydowej, bez wprowadzania rewolucji w istniejącej infrastrukturze.
Dwaj mężczyźni i kobieta rozmawiający o cyfrowych obrazach, które widzą przed sobą na przezroczystym ekranie.

Tworzenie optymalnych systemów i ich późniejsza adaptacja odpowiednio do potrzeb

Nasz pakiet mikrousług pozwala zaadaptować i udoskonalić metody produkcji newsów albo stworzyć zupełnie nowy system organizacji pracy. Dzięki niemu można wybrać potrzebne funkcje, by później je rozbudowywać i korygować odpowiednio do bieżących potrzeb. Brak stałego zobowiązania przekłada się na niski całkowity koszt użytkowania i wymierny zwrot z inwestycji. Aby zarządzać organizacją pracy, gromadzeniem i przechowywaniem danych, przetwarzaniem treści, analityką, rejestrami, raportami systemowymi i prawami dostępu użytkowników, nie trzeba korzystać z pomocy inżyniera oprogramowania.

Odporność i efektywność wpisane w projekt systemu

Pakiet Media Solutions Toolkit powstał z myślą o odporności i efektywności. Nasze mikrousługi współpracują ze sobą, ale działają niezależnie, zatem wprowadzenie zmian w jednej z nich nie wpływa na pracę pozostałych. Wiele mikrousług zapewnia automatyzację, dzięki czemu ekipa nie musi zajmować się czasochłonnymi zadaniami: wykonywaniem kopii zapasowych, oznaczaniem tagami, rozpoznawaniem obiektów, tworzeniem skrótów materiału itp.

Czy chcieliby Państwo osobiście zaznajomić się z pakietem Media Solutions Toolkit?

Grupa mężczyzn i kobieta dyskutujący o czymś, co mężczyzna pokazuje na znajdującym się przed nim monitorze

Szybsza produkcja wiadomości dzięki lepszej współpracy i planowaniu

Nasz system Media Backbone Hive usprawnia produkcję wiadomości. Tworzy lepsze warunki do współpracy, ponieważ treści są dostępne dla każdego i z dowolnego miejsca. Dzięki automatycznym przydziałom, inteligentnemu kierowaniu obiegiem treści i automatycznemu łączeniu newsów z metadanymi poprawie ulega planowanie. Skalowalna, elastyczna infrastruktura przyspiesza przekaz newsów do użytkowników dowolnej platformy.

Wyeliminowane bariery i ograniczone do minimum zakłócenia w pracy zespołu

Aby nic nie spowalniało pracy, dostęp do kompletu materiałów ma cały zespół, od operatora kamery po producenta wykonawczego. System Hive jest przystosowany do integracji z obecnymi narzędziami, takimi jak program Adobe Premiere Pro, zatem doskonalenie organizacji pracy nie wiąże się z koniecznością szkolenia ekip z nowych technologii. Nie trzeba również wprowadzać rewolucyjnych zmian w infrastrukturze: system Hive może pracować w siedzibie użytkownika, chmurze lub konfiguracji hybrydowej.

Bezprzewodowy streaming i przesyłanie

Nasze rozwiązanie C3 Portal łączy kamery bezpośrednio z chmurą, a zespoły reporterów z ośrodkami produkcji. Umożliwia nadawanie na żywo z dowolnego miejsca, bez inwestowania w nowy sprzęt i angażowania dużych zespołów. Pozwala szybko, bezprzewodowo gromadzić materiał filmowy z terenu. Producenci mogą łączyć się z kamerami w dowolnym miejscu i pobierać pliki oraz metadane, nawet jeśli ekipa nie zakończyła jeszcze zdjęć.

Sprawne ekipy reporterów i efektywne metody pracy

Kiedy kamery filmują, rozwiązanie C3 Portal może zapewnić automatyczne przesyłanie plików proxy lub powstających na bieżąco plików z materiałem, by news jak najszybciej dotarł do redakcji i odbiorców. Intuicyjna w użyciu aplikacja mobilna pozwoli operatorowi szybko i bezproblemowo przygotować kamerę, nakręcić materiał i zorganizować przesyłanie plików. A ponieważ nie jest wymagany masywny sprzęt transmisyjny, reporterzy mogą szybciej reagować i rozpoczynać zdjęcia.

Nowe rozwiązanie C3 Portal — z kamery do chmury

Bezpłatny test nowego rozwiązania pozwoli najlepiej przekonać się, jak łatwo jest przesyłać pliki dowolnym łączem internetowym, a następnie zarządzać materiałem z poziomu aplikacji mobilnej. Zapraszamy do kontaktu w tej sprawie.
Miasto nocą z jaskrawymi światłami i świetlistą kulą na niebie

Produkty pokrewne

Mężczyzna i kobieta stojący przed przezroczystym ekranem z cyfrowymi napisami i pokazujący coś na monitorze

Media Solutions Toolkit

Pakiet mikrousług dla mediów

Więcej informacji >

Siedząca razem grupa młodych ludzi patrzących w swoje telefony komórkowe

Media Backbone Hive

Kompleksowa produkcja wiadomości na wszystkie platformy

Więcej informacji >

Miasto nocą z jaskrawymi światłami i świetlistą kulą na niebie

C3P

Szybsza produkcja dzięki połączeniu kamer z chmurą

Więcej informacji >

Dwaj narciarze na stoku filmowani kamerą Sony

Ci

Porządkowanie, wzbogacanie i udostępnianie multimediów w chmurze

Więcej informacji >

Powiązane zastosowania

tłum ludzi filmujących niebo o zachodzie słońca

Gromadzenie wiadomości

Break The News First

Więcej informacji >

studio newsowe i reporter przy stanowisku redakcyjnym

Studio newsowe

Harmonizacja produkcji studyjnej

Więcej informacji >