HDCE-TX30 (HDCETX30)

Adapter rozszerzający IP do kamer umożliwiający zdalną produkcję na żywo (nadajnik)

Omówienie

HDCE-TX30 to adapter rozszerzający IP do kamer, który obniża koszty i złożoność zdalnej produkcji. Urządzenie upraszcza podłączanie kamer Sony z serii HDC-3500/3100 oraz HDC-2500/2400/1700 do sieci IP SMPTE ST 2110.

Adapter ma szerokość 1/3 wnęki w szafach rack. Jest dobrze przystosowany do transportu lotniczego. Podczas pracy w terenie podłącza się go do głowicy kamery. Nadajnik HDCE-TX30 jest zgodny z rodziną otwartych standardów SMPTE ST 2110. Umożliwia użycie sieci IP do przesyłania sygnału z głowicy kamery do jednostki sterującej CCU w zdalnym ośrodku produkcji.

Urządzenie obsługuje rozwiązania czołowych firm dostarczających systemy interkomu IP, takich jak RTS, Clear-Com i Riedel. Dzięki niemu producenci i reżyserzy mogą komunikować się w czasie rzeczywistym z operatorami kamer w oddalonej lokalizacji.

Adapter HDCE-TX30 upraszcza ponadto scentralizowane udostępnianie sprzętu studiom, reżyserkom i pomieszczeniom technicznym, ponieważ sygnały z kamery można natychmiast przekierować do innej części ośrodka, bez zmieniania połączeń w kablach światłowodowych.

Funkcje

Niewielki koszt wdrożenia technologii IP
Dzięki adapterowi rozszerzającemu IP do kamer HDCE-TX30 stacje telewizyjne, dostawcy wyposażenia do transmisji oraz specjaliści z dziedziny produkcji na żywo mogą zacząć korzystać z zalet produkcji IP Live bez wymieniania posiadanych kamer HDC.
Efektywne współużytkowanie zasobów
Adapter HDCE-TX30 pozwala szybciej i taniej wykorzystywać zasoby współużytkowane między wieloma studiami i lokalizacjami. W przeciwieństwie do tradycyjnej infrastruktury SDI, w której jedna kamera połączona jest światłowodem z jedną jednostką CCU, adapter HDCE-TX30 pozwala w elastyczny sposób rekonfigurować kamery, jednostki CCU i inne urządzenia do transmisji na żywo bez czasochłonnego przełączania kabli światłowodowych. Zmniejsza to zapotrzebowanie na sprzęt do produkcji na żywo w poszczególnych obiektach i pozwala efektywnie współużytkować zasoby.
Zasilanie kamery i interfejsy
Adapter HDCE-TX30 zapewnia zasilanie głowicy kamery i interfejsy systemowe, w tym IP Tally i IP Intercom.
Możliwość rozszerzenia do jakości 4K (DIRECT MODE)
Po dodaniu sprzedawanej oddzielnie licencji HZCE-UHD30 możliwa jest reprodukcja obrazu 4K przez łącze IP. Adapter HDCE-TX30 zapewnia także możliwość wykorzystania łączy IP do współpracy z łączami światłowodowymi studyjnych kamer z serii HDC-3500/3100 i HDC-2500.
Obsługa reprodukcji obrazu HD HFR 4x przez łącze IP (DIRECT MODE)
Po dodaniu sprzedawanej oddzielnie licencji HZC-QFR50 możliwe jest użycie łącza IP do reprodukcji obrazu HD HFR 4x z kamery studyjnej HDC-3500 z łączami światłowodowymi.
Zmienianie ustawień z przeglądarki sieciowej
Ustawienia w menu adaptera IP HDCE można zmieniać z poziomu przeglądarki sieciowej. Dzięki monitorowaniu stanu wielu adapterów IP HDCE i jednostek CCU, wybieraniu ustawień importowania/eksportowania plików i zdalnemu aktualizowaniu wewnętrznego oprogramowania praca staje się wygodniejsza i bardziej efektywna.