LMP-H220 (LMPH220)

Zapasowa lampa do projektorów kina domowego

Gdzie kupić

Omówienie

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa o mocy 225 W
Informacja dotycząca środowiska naturalnego dla klientów z USA
Lampa w tym urządzeniu zawiera rtęć. Pozbywanie się materiałów tego rodzaju może być objęte przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania i recyklingu prosimy o skontaktowanie się z władzami lokalnymi lub odwiedzenie strony www.sony.com/mercury.