Urządzenia medyczne

Firma Sony wprowadza innowacje dotyczące wszystkich etapów pracy z obrazem. Należą do nich zarówno zaawansowane technologie 4K, 4K 3D oraz 3D, jak i najnowsze możliwości konwersji IP, pozwalające tworzyć inteligentne, cyfrowe sale operacyjne. Nasza oferta obejmuje szereg urządzeń medycznych do rejestracji i wyświetlania obrazu — od kamer po monitory chirurgiczne 4K. Na potrzeby dokumentacji zapewniamy rejestratory, drukarki i materiały do drukarek. Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny. Status rejestracji urządzenia medycznego zależy od kraju.

Healthcare solutions

The smart digital operating room is here. NUCLeUS™ transforms surgical workflow efficiency, guiding surgeons and clinical staff through the planning, routing, recording and sharing of medical images: inside the OR, across the hospital campus and beyond.

Read more >

Sony thermal print media: Made for your medical printer

Always choose official thermal print media from Sony. It’s the reliable choice for medical applications that depend on accurate, durable, long-lasting prints – and good news for the life of your printer, too.

Read more >

Supporting innovation at Alder Hey in the Park

Alder Hey in the Park is a specialist children’s hospital located in Liverpool, UK. We are proud to have been chosen as a trusted partner, to provide the very latest new technology and tailored solutions to the hospital. Find out more about our achievements and what the surgeons have to say.

Read more >

Contact us for more information