System organizacji pracy „Instant HDR”

Możliwe jest filmowanie, edycja i oglądanie materiału HDR w formacie HLG, bez potrzeby dodatkowego korygowania kolorystyki.

Loading video...

Powyższy materiał filmowy utrwalono kamerą FS5 w standardzie HLG/BT.2020 bez żadnej korekcji kolorów.

Rosnące zapotrzebowanie na materiały HDR sprawia, że internetowe platformy z filmami oraz podmioty zajmujące się profesjonalną produkcją materiałów wideo dla firm oraz obsługą wydarzeń zwracają większą uwagę na wartość dodaną, jaką daje HDR. Dla nich liczy się szybkie dostarczenie materiału bez pogorszenia jakości i osłabienia ekspresji obrazu. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie, firma Sony oferuje teraz możliwości HDR w prostych kamkorderach kompaktowych XDCAM: PXW-FS5PXW-Z150. Oba te modele umożliwiają zapis* w trybie Hybrid Log-Gamma (HLG). Pozwala to na łatwe wykorzystanie nagrań w systemach opartych na plikach i uzyskanie obrazu w jakości HDR. Ten prosty system organizacji pracy daje możliwość filmowania, edycji i oglądania materiału HDR w formacie HLG, bez potrzeby dodatkowego korygowania kolorystyki.

*PXW-FS5, PXW-Z150; 4K: XAVC 4:2:0 8 bitów, HD: XAVC 4:2:2 10 bitów.

Kamkordery kompaktowe 4K HDR

Kamkordery Sony PXW-FS5 i PXW-Z150 uzyskały dodatkowe możliwości HDR poprzez uaktualnienie wewnętrznego oprogramowania do wersji 4.0 i 2.0. W modelu FS5 do krzywej S-Log3 dodany został tryb HLG* Jego szybką konfigurację umożliwia opcja w nowo dodanym profilu obrazu. Tryb HLG jest też obsługiwany przez model PXW-Z150. Więcej informacji o tych aktualizacjach zawiera plan rozwoju wewnętrznego oprogramowania.

*PXW-FS5 i PXW-Z150: przestrzeń barw BT.2020 można wybrać po uaktywnieniu trybu HLG.

Loading video...

Powyższy materiał filmowy został nakręcony kamerą Z150 w trybie HLG/BT.2020 i poddany korekcji kolorów w celu dopasowania ich do standardowego ekranu (monitora SDR).

Miniaturowe kamkordery 4K HDR

PXW-Z90HXR-NX80 to pierwsze miniaturowe kamkordery profesjonalne, które zapewniają imponujące materiały 4K HDR (High Dynamic Range — duży zakres dynamiki) w opartych na plikach systemach pracy wykorzystujących krzywą Hybrid Log-Gamma (HLG). Obsługiwana jest także krzywa S-Log3, pozwalająca tworzyć piękne obrazy o szerokim zakresie barw.

Loading video...

Powyższy materiał filmowy został nakręcony kamerą Z90 w trybie HLG/BT.2020 i poddany korekcji kolorów w celu dopasowania ich do standardowego ekranu (monitora SDR).

Rezerwacja indywidualnego pokazu