MVS-8000X (MVS8000X)Wycofane ze sprzedaży

Wieloformatowy mikser produkcyjny 4K, HD, 3G, SD

Gdzie kupić

Omówienie

MVS-8000X: najbardziej zaawansowany mikser Sony do produkcji na żywo
180 wejść, 68 wyjść, 40 w pełni funkcjonalnych narzędzi do kluczowania... Mikser MVS-8000X umożliwia obsługę największych wydarzeń na żywo w dowolnie wybranym formacie: od SD aż po 4K UHDTV.

Na system miksera MVS-8000X procesor o wysokości 10U i co najmniej jeden panel sterowania. Obsługa sygnału 3G umożliwia kompleksową produkcję w formacie 1080p. Po dodaniu odpowiedniego opcjonalnego oprogramowania możliwe jest wykorzystanie formatu 4K. Do jednego procesora można podłączyć nawet 4 panele sterowania. Obniża to koszty wyposażenia wielu pomieszczeń kontrolnych. W większych systemach sterowania wykorzystuje się dedykowane moduły elektroniczne o wysokości 1U, dzięki czemu panel operatorski nie wymaga użycia wentylatora, działa bezgłośnie i nie nagrzewa się.

Każdy bank efektów M/E miksera MVS-8000X jest standardowo wyposażony w 8 pełnych narzędzi do kluczowania (keyer)* i własne narzędzie do skalowania (resizer) 2,5D. System ma bardzo elastyczną architekturę. Umożliwia wykorzystanie wielu definiowanych przez użytkownika wyjść i magistrali pomocniczych.

Dostępne jest opcjonalne oprogramowanie do korekcji kolorów i rozszerzenia funkcjonalności wyjść Multi Program.

Opcjonalne moduły sprzętowe obejmują pamięci klatek, konwertery formatów o wysokiej jakości, zaawansowane systemy sterowania urządzeniami i interfejs DME do sterowania procesorem efektów MVE-8000A.

Niezrównana ergonomia systemu obsługi mikserów MVS pozwoli operatorom poprzednich modeli szybko nauczyć się pracy na nowym sprzęcie. Zapisywanie i wykorzystywanie złożonych konfiguracji oraz sekwencji ułatwiają takie funkcje, jak makropolecenia, osie czasu efektów oraz pamięci migawek. Do wyboru jest szereg paneli sterowania, w tym kompaktowe i przeznaczone do montażu w szafach rack. Wszystkie modele zawierają szereg udoskonaleń wprowadzanych dzięki przeszło 20-letniemu, praktycznemu doświadczeniu techników i operatorów.

Modularne panele sterowania i rozbudowana oferta opcjonalnego wyposażenia pozwalają dostawcom rozwiązań z łatwością dostosowywać konfigurację studia do indywidualnych potrzeb klienta. Każdy mikser MVS-8000X jest przygotowywany zgodnie z wymaganiami nabywcy — od wersji stołowej z 2 bankami efektów M/E i 24 wejściami aż po najbardziej rozbudowaną konfigurację z 5 bankami efektów M/E i 180 wejściami. Sprawdzona jakość produktów Sony połączona z niezawodną obsługą posprzedażową oraz aktualizowanym oprogramowaniem sprawiają, że mikser MVS-8000X okaże się doskonałą inwestycją w dłuższej perspektywie czasowej.

* 8 narzędzi keyer w trybach 1080i, 4 w trybach 1080p.
Wbudowane funkcje
• Obsługa wielu formatów: od SD do 4K UHDTV
• Uniwersalna, skalowalna architektura: od 24 do 180 wejść, do 68 konfigurowalnych wyjść
• Do 40 pełnych narzędzi do kluczowania (keyer), każde z własnym narzędziem do skalowania (resizer) 2,5D
• Ergonomiczne, modularne panele sterowania z funkcjami przypisywanymi przez użytkownika
• Intuicyjna obsługa za pomocą przywołania makra jednym przyciskiem
Dodatkowe funkcje
• Wewnętrzna pamięć klatek — przechowywanie i natychmiastowe wybieranie ponad 2000 klatek w jakości HD
• Sterowanie urządzeniami — podłączanie i automatyzacja maksymalnie 24 urządzeń zewnętrznych: kanałów serwera, magnetowidów, procesorów dźwiękowych itp.
• Pełna korekcja kolorów RGB w sygnale z maksymalnie 16 wejść
• Interfejs DME do pełnych efektów 3D — wymagany jest procesor efektów MVE-8000 lub MVE 9000
Ten produkt zawiera preinstalowane oprogramowanie, a do uaktywnienia niektórych jego funkcji wymagany jest zakup kluczy licencyjnych.

Funkcje

Procesor MVS-8000X
Konfigurację wieloformatowego procesora MVS-8000X można precyzyjnie dostosować do indywidualnych potrzeb użytkownika, instalując odpowiednie karty rozszerzające z poniższej listy. Mikser może zawierać od 2 do 5 banków efektów M/E. W miarę wzrostu potrzeb istnieje możliwość jego rozbudowy. Najważniejsze cechy:

• Procesor o wysokości 10U może zawierać do 180 wejść i 68 wyjść.
• Procesor sygnałów 3G obsługuje tryby 1080p i 3D.
• Możliwość sterowania z wielu pomieszczeń: do jednego procesora można podłączyć maksymalnie 4 panele i niezależnie przydzielić im zasoby.
• Mikser może zawierać do 5 banków efektów M/E. Każdy bank pozwala na użycie sześciu konfigurowalnych wyjść z takimi funkcjami, jak podgląd, podgląd kluczowania, czysty sygnał i sygnał „semi-clean”.
• Opcjonalne oprogramowanie Multi Program 2 zapewnia dwufunkcyjne działanie każdego banku (główny/dodatkowy). Pozwala to uzyskać maksymalnie 10 banków z niezależnymi kluczami, tłami i podglądem.
• 8 pełnych narzędzi do kluczowania (keyer) na każdy bank efektów M/E w trybach 1080i, 4 w trybach 1080p.
• Narzędzie do zmiany rozmiaru (resizer) 2,5D dla każdego klucza umożliwia użycie funkcji skalowania, przemieszczenia, perspektywy, obrotu X, obrotu Y oraz zaawansowanych funkcji zmiękczania ostrości, mozaiki i maskowania. Resizer działa we wszystkich trybach kluczowania, w tym w trybie klucza chrominancyjnego.
• Niezależne przejście kluczowe umożliwia indywidualne zastosowanie efektów wycierania, przejścia miksowanego oraz przejścia DME w każdym trybie kluczowania.
• Wbudowany tryb wielu wyświetlaczy: dwa niezależnie konfigurowalne wyjścia zapewniają podział ekranu na 4, 10 lub 16 sekcji z nazwami i wskaźnikami sygnału.
• Funkcja miksowania materiału z gniazda AUX pozwala uzyskać efekty przenikania na magistralach AUX bez używania zasobów M/E.
• Opcjonalna pamięć klatek zapewnia dostęp do ponad 2000 klatek — zarówno pojedynczych, jak i sekwencji (klipów) — przechowywanych w jakości HD w bardzo szybkiej wewnętrznej pamięci masowej. Pliki graficzne można importować przez połączenie USB lub sieciowe. Obsługa dźwięku osadzonego.
• Menu przejścia klipu umożliwia szybką i intuicyjną konfigurację efektu wycierania grafiki przy użyciu pamięci ramek. Przejścia tła, w tym efekty wycierania i DME, są zapamiętywane i natychmiast wczytywane przez makra za jednym naciśnięciem przycisku.
Procesor MVS-8000X (cd.)
• Opcja konwertera formatów umożliwia wykorzystanie 8 lub 16 kanałów wewnętrznej konwersji między sygnałami HD i SD oraz konwersję złożoną między sygnałami 1080i i 720p. Synchronizacja klatek oraz tryb opóźnienia klatki umożliwiają opóźnienie do 8 klatek w przypadku aplikacji oferujących wirtualne studio.
• Pełna korekcja kolorów RGB na wszystkich wejściach oraz wyjściach magistrali AUX, umożliwiająca korekcję według źródła i/lub miejsca docelowego, np. na monitorach wizyjnych.
• Makra za jednym dotknięciem: operacje wymagające użycia kilku klawiszy można zautomatyzować i wykonywać jednym naciśnięciem przycisku. Intuicyjne menu ekranowe umożliwia podgląd on-line w czasie rzeczywistym, edytowanie makr oraz tryb edycji off-line. Aby zagwarantować operatorowi najwyższą swobodę, makra można przywołać za pomocą modułu FlexiPad lub przypisać do większości przycisków na panelu sterowania.
• Inteligentne funkcje sygnalizowania stanu: we wszystkich mikserach MVS zastosowano inteligentny, wielofunkcyjny system sygnalizacji stanu. W mikserze można łatwo konfigurować wiele czerwonych i zielonych wskaźników.
• Funkcje sieciowe: Jednostki systemowe miksera MVS-8000X są przeznaczone do podłączenia do dwóch sieci Ethernet: sieci sterującej i sieci z danymi. Rozdzielenie pakietów sterujących i pakietów z danymi gwarantuje, że ważne operacje, jak przejścia czy zmiany stanu lampek kontrolnych, nie zostaną opóźnione przez ruch danych. Obsługa sieciowa plików pozwala użytkownikom na przesyłanie plików graficznych ze zdalnych lokalizacji.
Opcja procesorów przełącznika
• MKS-8110X — karta z 20 wejściami
• MKS-8160X — zestaw karty procesora wyjściowego
• MKS-8170X — zestaw karty interfejsu DME
• MKS-8180X — zestaw karty punktu krosowania
• MKS-8210X — karta miksera/efektów
• MKS-8440X — zestaw karty pamięci klatek
• MKS-8450X — karta konwertera formatów
• HK-PSU05 — zasilacz
• BZS-8200X — oprogramowanie Multi-program 2
• BZS-8420X — oprogramowanie do korekcji kolorów
• BZS-8560X — oprogramowanie rozszerzające 3D lub 1080p
• BZS-8570X — oprogramowanie rozszerzające 4K
Panel sterowania do miksera MVS-8000X
Do sterowania procesorem MVS-8000X można używać czterech rodzajów panelów sterowania, przygotowywanych zgodnie z wymaganiami użytkownika:

• ICP-7000X — modularny panel najnowszej generacji z personalizowanymi modułami FlexiPad.
• CCP-8000 — popularny, modularny panel z 3 lub 4 wierszami przycisków.
• CCP-6000 — panel o stałej konfiguracji, dostępny w wersji 2- lub 3-wierszowej.
• CCP-9000 — panel do montażu w 19-calowych szafach typu rack, dostępny w wersjach 1 lub 2 bankami efektów 2 M/E.
Moduły z serii ICP-7000X
• PWS-100SC1 — stacja do sterowania mikserem
• MKS-X7011 — panel menu
• MKS-X7017 — moduł XPT (36 przycisków)
• MKS-X7018 — moduł XPT (28 przycisków)
• MKS-X7019 — moduł XPT (20 przycisków)
• MKS-X7020 — moduł standardowych przejść
• MKS-X7024 — moduł FlexiPad
• MKS-X7026 — moduł z 10 klawiszami
• MKS-X7031TB — moduł trackballa
• MKS-X7033 — moduł Utility/Shotbox
• MKS-X7035 — moduł sterujący z przyciskami Key
• MKS-X7040 — zaślepka (1/3)
• MKS-X7041 — zaślepka (1/2)
• MKS-X7045 — adapter dalekiego zasięgu
• MKS-X2700 — jednostka interfejsu systemowego
• MKS-X7700 — jednostka interfejsu systemowego
• MKS-X7701 — karta wyjścia Tally/GPI
• MKS-X7702 — karta interfejsu szeregowego
Moduły z serii CCP-8000
• MKS-8017A — moduł XPT (32 przyciski)
• MKS-8013A — moduł 32 magistral AUX BUS
• MKS-8018A — moduł XPT (24 przyciski)
• MKS-8014A — moduł 24 magistral AUX BUS
• MKS-8019A — moduł XPT (16 przycisków)
• MKS-8015A — moduł 16 magistral AUX BUS
• MKS-8020A — moduł standardowych przejść
• MKS-8021A — prawy moduł prostych przejść
• MKS-8021ASC — kompaktowy prawy moduł prostych przejść
• MKS-8022A — lewy moduł prostych przejść
• MKS-8022ASC — kompaktowy lewy moduł prostych przejść
• MKS-8023AB — kompaktowy moduł przejść kluczowanych
• MKS-8027A — kompaktowy prawy moduł przejść
• MKS-8028A — kompaktowy lewy moduł przejść
• MKS-8026A — moduł PAD z 10 klawiszami
• MKS-8030A — moduł klatek kluczowych
• MKS-8031ATB — moduł trackballa
• MKS-8031AJS — moduł joysticka
• MKS-8036A — moduł sterowania urządzeniami
• MKS-8025MS — moduł Memory Stick™/USB
• MKS-8011A — panel menu
• MKS-8032A — moduł przejścia między scenami DSK
• MKS-8033A — moduł Utility/Shot Box
• MKS-8035A — moduł sterujący z przyciskami Key
• MKS-8024A — moduł Flexi-Pad
• MKS-8034ADK — moduł DSK/FTB
• MKS-8034AFB — moduł FTB
• MKS-8041 — zaślepka (1/2)
• MKS-8040 — zaślepka (1/3)
• MKS-8042 — zaślepka (1/6)
• MKS-8010B — jednostka interfejsu systemowego
• HK-PSU02 — zasilacz rezerwowy
• SWC-5002 — przewód panelu
• SWC-5005 — przewód panelu
• SWC-5010 — przewód panelu
• MKS-8075A — adapter dalekiego zasięgu
• MKS-8076 — adapter USB karty pamięci
Elementy serii CCP-6000
• CCP-6324 — panel sterowania 3 M/E (24 XPT)
• CCP-6224 — panel sterowania 2 M/E (24 XPT)
Elementy serii CCP-9000
• MKS-9012A — panel sterowania 2 M/E (12 XPT) do montażu w szafie rack
• MKS-9011A — panel sterowania 1 M/E (12 XPT) do montażu w szafie rack
Panele zdalne
• MKS-8080 — panel zdalny AUX BUS
• MKS-8082 — panel zdalny AUX BUS
• UCP-8060 — uniwersalny panel sterowania
Dodatkowe wyposażenie miksera MVS-8000X
Dostępna jest bogata oferta dodatkowego sprzętu i oprogramowania Sony i innych producentów służących do sterowania różnymi urządzeniami peryferyjnymi.
Efekty 3D DME
Mikser MVS-8000X można bezpośrednio połączyć z zewnętrznym procesorem efektów MVE-8000A, uzyskując do 8 kanałów efektów 3D. Elementy procesora DME:

• MVE-8000A — wieloformatowy procesor DME (4U)
• MKE-8020A — karta interfejsu MVS
• MKE-8021A — karta wejścia/wyjścia (dla SDI)
• MKE-8040A — karta efektów (2-kanałowa)
• HK-PSU02 — zasilacz
• BZDM-8560 — oprogramowanie rozszerzające DME (1080p/59,94, 50, Dual-link, 3D)
Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
Po dodaniu modułu sterowania urządzeniami (DCU) panel sterowania miksera umożliwia sterowanie nawet 18 urządzeniami zewnętrznymi, takimi jak nagrywarki. Zarządzanie klipami umożliwia wczytywanie i odtwarzanie różnych klipów serwera w ramach linii czasu miksera lub makra. Mikser MVS-8000X obsługuje wiele protokołów sterujących, w tym VDCP, Odetics, szeregowy Sony, P2, ESAM itp. Opcje DCU:

• MKS-8700 – moduł sterowania urządzeniami obsługujący do 18 urządzeń (3U)
• MKS-2700 – moduł sterowania urządzeniami obsługujący do 6 urządzeń (1U)
• MKS-8701 — karta wyjścia Tally/GPI
• MKS-8702 — karta interfejsu szeregowego
• HK-PSU01 — zasilacz rezerwowy
Pod??czany modu? monta?owy
Opcjonalne narzędzie do montażu umożliwia wykorzystanie dedykowanej zewnętrznej klawiatury (dostępnej w 2 wersjach) i oprogramowania do montażu liniowego. Elementy narzędzia do montażu:

• BZS-8050 — oprogramowanie do sterowania montażem
• MKS-8050 — klawiatura montażowa
• MKS-2050 — klawiatura montażowa
Oprogramowanie do zarz?dzania systemem
Oprogramowanie System Manager działa na osobnym komputerze klasy PC z systemem Windows, umożliwiając zdalne sterowanie systemem menu, przesył transfer of grafiki między mikserami, zdalne monitorowanie diagnostyki oraz dalsze funkcje.

• BZPS-8000 — oprogramowanie do zarządzania systemem
• BZPS-8000L — oprogramowanie do zarządzania systemem (typ samodzielny)
• BZPS-8001 — oprogramowanie konfiguracyjne miksera
• BZPS-8002 — oprogramowanie konfiguracyjne modułów PFV-SP

Dane techniczne

Dane ogólne
Zasilanie
Od 100 V do 240 V prądu przemiennego, ±10%, 50/60 Hz
Pobór mocy
Od 15 A do 6,5 A (w pełnej konfiguracji)
Temperatura w środowisku pracy
Od 5° C do 40° C
41°F to 104°F
Temperatura przechowywania
Od –20°C do +60°C
Od -4°F do +140°F
Wymiary (szer. × wys. × gł.)*[1]
440 x 443 x 497 mm
17 3/8 x 17 1/2 x 19 5/8 inches
Waga
Około 58 kg (w pełnej konfiguracji)
Ok. 127 lb 14 oz (fully loaded)
Wejście/wyjście
Maksymalna liczba wejść
BNC (x20) dla wejść zaawansowanych
BNC (x144) dla wejść podstawowych
20 dla systemu DME
16 dla konwertera formatów
Maksymalna liczba wyjść
BNC (x48) dla wyjść
BNC (x20) dla wyjść ME
BNC (x4) dla dodatkowych wyjść OUT23/24/47/48, 20 dla systemu DME
BNC (x4) dla konwertera formatów
BNC (x4) dla przeglądarki Multi (2 x 2)
Sygnał referencyjny
Wejście wzorcowe
BNC (x2), 75 Ω, z pętlą zwrotną, trójpoziomowa synchronizacja HD lub analogowy sygnał synchronizacji czerni
Sterowanie
Control LAN
RJ-45 (x1), 100BASE-TX
Data LAN
RJ-45 (x1), 100BASE-TX
Zdalne 1 do 4
D-sub 9-stykowe (x1), RS-422A
GPI
25-stykowe D-sub, wejścia poziomu TTL (x8), wyjścia przekaźnikowe (x4), wyjścia kolektora otwartego (x4)
Dane FM
RJ-45 (x1), 100BASE-TX
Urządzenie FM
USB typu A (x2), USB 2.0
Dostarczane wyposażenie
Dostarczane wyposażenie
Terminator 75 Ω (x1)
Uchwyty (x4)
Wsporniki (x2)
Mocowania stelażowe (x2)
Śruby (+B4×10) (x8)
Śruby (+PSW4×10) (x8)
Śruby (+B4×6) (x6)
Instrukcja obsługi (x1)
Instrukcja instalacji (x1)
Uwagi
Uwaga
[*1] Podane wartości wymiarów są przybliżone.

Informacja dotycząca środowiska naturalnego dla klientów z USA (MKS-8011A i UCP-8060) Lampa w tym produkcie zawiera rtęć. Pozbywanie się materiałów tego rodzaju może być objęte przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat usuwania i recyklingu prosimy o skontaktowanie się z władzami lokalnymi lub odwiedzenie strony www.sony.com/mercury.

Pomoc techniczna