Edukacja

Rozwiązania i technologie stymulujące interaktywną współpracę i inspirujące każdego ucznia

Wspólna nauka

Chcemy, by nauka była dla studentów bogatszym, bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem. Aby osiągnąć ten cel, współpracujemy z placówkami edukacyjnymi wszystkich szczebli. Potrafimy aktywizować całe kampusy — przenosząc naukę na nowy poziom.

Wciągająca nauka

„Uczyć się” nie znaczy już „biernie obserwować”. W tradycyjnym modelu kształcenia pierwszoplanową postacią był nauczyciel. Dziś wygląda to inaczej: znaczenia nabiera współpraca i bezpośrednie zaangażowanie studentów w proces nauczania. Oblicze edukacji zmienia się dzięki naszym najnowocześniejszym technologiom projektorów i monitorów oraz rozwiązaniom do aktywnej nauki. Sprzyjają one interaktywnej współpracy w grupach roboczych i angażują każdego studenta.

Więcej informacji >

Nauka na odległość

Edukacja to nie tylko klasy i sale wykładowe. Nasze rozwiązania do nauki na odległość pozwalają utrwalać wykłady i uczyć się wszędzie — również zdalnie i w miejscach wspólnej pracy, w których zawsze mogą zrodzić się wspaniałe pomysły.

Więcej informacji >

Maksymalne wykorzystanie zasobów edukacyjnych

Nasze narzędzia do zarządzania AV pomagają szkołom i uczelniom w maksymalnym wykorzystywaniu cennych zasobów cyfrowych. System Digital Signage dla całego kampusu, chmurowe usługi multimedialne, niezawodne rozwiązania do archiwizacji… Oferujemy usprawnienie całej pracy i stworzenie nowych, atrakcyjnych możliwości nauczania.

Więcej informacji >

Tworzenie multimediów i treści

Od wielu dekad pomagamy stacjom telewizyjnym i producentom filmów w uzyskiwaniu lepszego obrazu. Dzięki naszym zaawansowanym, łatwym w użyciu kamerom oraz pełnym rozwiązaniom dla edukacji kolejne pokolenia studentów na kierunkach związanych z filmem, mediami i dziennikarstwem mogą bez ograniczeń rozwijać w sobie twórcze talenty.

Więcej informacji >

Edukacja w służbie zdrowia

Zapewniamy studentom medycyny wyraźniejszy obraz. Dzięki naszym rozwiązaniom dla służby zdrowia chirurg pracujący na sali operacyjnej może rejestrować i na żywo udostępniać obraz z zabiegu, pozwalając studentom i personelowi medycznemu na wykładach i w ośrodkach szkoleniowych oglądać skomplikowane procedury z nieosiągalną przedtem szczegółowością.

Więcej informacji >