Rozwiązania dla edukacji

Wprowadzanie nowych metod kształcenia i uczenia się przy użyciu rozwiązań, które wciągają i inspirują studentów

Jak możemy Ci pomóc?

W dzisiejszych metodach kształcenia coraz większą rolę odgrywa interakcja, zaangażowanie i wspólna praca. Sony współpracuje więc ze szkołami i uczelniami, by edukacja stawała się lepszym, bardziej satysfakcjonującym doświadczeniem zarówno dla uczniów i studentów, jak i ich nauczycieli.

Rozwiązania Sony do nauczania

Kształcenie i przyswajanie wiedzy

Pasywne, przestarzałe metody nauczania ustępują miejsca atrakcyjnym sposobom zdobywania wiedzy, które wciągają słuchaczy na każdym poziomie. Nasze rozwiązania wizualne do prowadzenia interaktywnych wykładów i aktywnego uczenia się wyzwalają w uczniach i studentach ciekawość i zaangażowanie. A dzięki innowacyjnym rozwiązaniom do rejestracji wykładów i uczenia się na odległość studenci mogą jeszcze pełniej wykorzystywać materiały oświatowe.

Więcej informacji >

Zarządzanie kampusem

Nasze narzędzia do zarządzania AV pomagają szkołom i uczelniom zoptymalizować przekaz wizualny w całym kampusie. Nasze wyraziste materiały signage oraz scentralizowane zarządzanie pomieszczeniami i sprzętem prezentacyjnym usprawnia administrowanie i otwiera nowe możliwości nauczania.

Więcej informacji >

Tworzenie multimediów i treści

Od wielu dekad pomagamy stacjom telewizyjnym i producentom filmowym w uzyskiwaniu lepszego obrazu. Dzięki naszym zaawansowanym, łatwym w użyciu kamerom oraz pełnym rozwiązaniom dla edukacji kolejne pokolenia studentów na kierunkach związanych z filmem, mediami i dziennikarstwem mogą bez ograniczeń rozwijać w sobie twórcze talenty.

Więcej informacji >

Kształcenie i praktyki medyczne

Zapewniamy studentom medycyny wyraźniejszy obraz. Dzięki naszym rozwiązaniom dla służby zdrowia chirurdzy pracujący na sali operacyjnej mogą rejestrować i na żywo udostępniać obraz z zabiegu, pozwalając studentom i personelowi medycznemu na wykładach i w ośrodkach szkoleniowych oglądać skomplikowane procedury z nieosiągalną przedtem szczegółowością.

Więcej informacji >