Zarządzanie wykorzystaniem multimediów

Dogłębna znajomość specyfiki działań owocująca prawdziwym zwrotem z inwestycji

Inteligentna, zautomatyzowana organizacja pracy zmieniająca sposób wykorzystywania multimediów

Mówiąc o wykorzystywaniu multimediów, mamy na myśli w mniejszym stopniu same materiały, a w większym zarządzanie oraz systemy, ludzi i procesy. Większość firm z sektora mediów w coraz większym stopniu staje przed wyzwaniem, jakim jest dostarczanie materiałów za pośrednictwem większej liczby platform, do większej liczby miejsc, a do tego w krótszym czasie. Zarządzanie wykorzystaniem multimediów daje całościową kontrolę nad działaniami i umożliwia pozyskiwanie, produkcję, rozpowszechnianie oraz archiwizację plików w bardziej efektywny i opłacalny sposób. I właśnie z tego powodu platforma Sony Media Backbone Conductor może się okazać dobrym rozwiązaniem. System zarządzania multimediami Media Backbone Conductor to platforma łącząca mechanizmy organizujące pracę w dużych przedsiębiorstwach, zarządzanie materiałami i narzędzia business intelligence stworzone specjalnie dla współczesnych stacji telewizyjnych.

Firmy z sektora mediów znajdują się pod niespotykaną dotąd presją na wydajność

Osiągnięcie sukcesu znacznie utrudniają jednak hermetyczne systemy, nieprzejrzystość informacji i niewydajne metody pomiaru. Jest jednak rozwiązanie tego problemu: zarządzanie wykorzystaniem multimediów.

Dlaczego Media Backbone Conductor?

  1. Użyj podstawowych narzędzi do uzyskania rzeczywistego wglądu w „silos”
  2. Wykorzystaj rozwiązania business intelligence do zidentyfikowania problemów
  3. Zoptymalizuj organizację pracy, uzyskując zwiększenie wydajności

Integracja

Prostsze działania, pełniejsza kontrola. Integracja wszystkich działań przez połączenie istniejących, niejednorodnych rozwiązań w jeden scentralizowany system zarządzający.

Automatyzacja

Oszczędność czasu i energii: większa efektywność i niższe koszty. Ograniczanie redundancji dzięki lepszemu poglądowi na zasoby kadrowe i techniczne

Optymalizacja

Stałe doskonalenie procesów biznesowych poprzez podejmowanie efektywnych i elastycznych działań. Szybsze wdrażanie innowacji dzięki mierzeniu efektów działań, szybkiemu i łatwemu wprowadzaniu zmian oraz zarządzaniu przez wyjątki.

Usprawnienia dzięki pomiarom

Media Backbone Conductor usprawnia całokształt działań: automatyzuje rutynowe zadania, upraszcza komunikację między zróżnicowanymi systemami, zmniejsza złożoność i poprawa wydajność. Zapewnia też możliwość użycia zrozumiałych narzędzi analitycznych, które pomagają świadomie decydować, jak prowadzić działalność.

Zunifikowana platforma usług

Architektury oparte na usługach powstały pierwotnie w branży informatycznej jako sposób łączenia różnych aplikacji w elastyczne i konfigurowalne systemy organizacji pracy. Odniosły jednak sukces także w innych dziedzinach, ponieważ stanowią pomysłowe rozwiązanie problemów z integrowaniem zróżnicowanych technologii. W tradycyjnym podejściu do integracji oprogramowania każda aplikacja musi się komunikować ze wszystkimi pozostałymi aplikacjami przy użyciu określonego rodzaju łącza. Istniejące cyfrowe wyspy łączą się ze wspólną Korporacyjną Magistralą Usług (ESB). Mechanizm organizacji pracy aranżuje procesy biznesowe oraz wspólnie z magistralą usług medialnych pilnuje, aby materiały i zasoby były udostępniane właściwym użytkownikom w odpowiednim czasie.

Jak to wygląda? >

 

Na czym to polega?

Na poziomie technicznym MBC to platforma integracji usług i aplikacji, której zadaniem jest zespolenie różnych systemów używanych przez nadawcę. Kluczowym elementem platformy MBC jest mechanizm organizacji pracy. Umożliwia on nadawcy automatyzację niektórych procesów biznesowych, niemożliwą w tradycyjnych systemach taśmowych, np. transferu plików między systemami. Mechanizm organizacji pracy pozwala ponadto wyodrębniać i wyświetlać dane (wskaźniki KPI) o statusie treści: gdzie się znajdują, w jakim są stanie, jakie wykonano na nich operacje itd. A ponieważ platforma MBC obejmuje swoim zasięgiem całe przedsiębiorstwo, wskaźniki KPI można przeglądać w kontekście całego procesu produkcji. Platforma MBC umożliwia ponadto integrację systemów medialnych i biznesowych, podczas gdy do tej pory część biznesowa była oddzielona od części związanej z produkcją medialną. Zapewnia to spójność funkcjonowania przedsiębiorstwa. Innymi słowy, obecnie dane powstałe na platformie MBC mogą służyć optymalizowaniu działalności całej organizacji. Platforma MBC bazuje na założeniach architektury SOA (opracowanej pierwotnie dla branży informatycznej), w której wykorzystano szereg sprawdzonych komponentów od czołowego dostawcy narzędzi SOA — firmy Software AG. Firma Sony wbudowała te narzędzia w platformę MBC, jednocześnie poszerzając jej funkcjonalność. Obecnie jest ona w stanie przenosić większe pliki multimedialne tworzone przez nadawców między różnymi systemami, np. pozyskiwania materiałów, postprodukcji, odtwarzania itd.

Dlaczego jest to ważne dla firmy?

Sercem oprogramowania Media Backbone Conductor jest Korporacyjna Magistrala Usług (ESB) połączona ze wszystkimi aplikacjami wchodzącymi w skład systemu organizacji pracy. Dołączenie aplikacji za pośrednictwem magistrali ESB zamiast ich wzajemnego, bezpośredniego łączenia automatycznie eliminuje wszelkie problemy dotyczące zgodności. Wymiana istniejącej aplikacji czy stworzenie nowej usługi nie wymaga już przemodelowania całej organizacji pracy. Teraz wystarczy jedynie zastosować adapter programowy do magistrali ESB, podłączyć nowe urządzenie i zresetować parametry. Procesy zostaną zaktualizowane automatycznie, jednak na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż wraz z dodawaniem kolejnych składników powstają efekty synergii między funkcjonalnymi elementami systemu. Wraz z rozbudową platformy MBC pojawiają się kolejne możliwości eliminowania kosztów, oszczędzania czasu i ograniczania ryzyka. Mimo, iż złożoność systemu rośnie, jego efektywność staje się większa. Ponieważ platforma MBC bazuje na czołowej na rynku platformie SOA firmy Software AG, wykorzystującej otwarte standardy i protokoły, zapewnienie zgodności jest niejako wpisane w jej konstrukcję. Niezależnie więc, czy firma zechce używać posiadanych już systemów, czy też skorzystać z najlepszej oferty współpracy partnerskiej z Sony, wdrażanie nowych systemów i technologii oraz definiowanie nowych procesów będzie znacznie uproszczone, a wprowadzanie zmian dużo łatwiejsze. Sprzęgnięcie wszystkich systemów i rozwiązań technicznych za pośrednictwem jednej ogólnofirmowej platformy MBC pozwala nadać priorytetową rolę usługom. Kiedyś działania związane z pozyskiwaniem i transkodowaniem materiałów wymagały zastosowania podziału na szczeblu operacyjnym. Teraz mogą być one skonsolidowane (inicjowane centralnie) i traktowane jak usługa, którą każdy dział wykorzystuje stosownie do potrzeb.

Rewolucja w działaniu Twojej platformy produkcji medialnej

Poprzez usprawnienie organizacji pracy, poprawę efektywności, lepszą kontrolę i wprowadzanie nowatorskich rozwiązań platforma Sony Media Backbone Conductor optymalizuje każdy aspekt produkcji medialnej i ewoluuje wraz z rozwojem firmy.

Inteligentne rozwiązania

Wiążące liczbowe dane o działalności generowane na używanych platformach są źródłem informacji niezbędnych do optymalizowania procesów w przedsiębiorstwie. MBC zawiera narzędzia analityki biznesowej, które pokazują sposób wykorzystywania tych platform. Mechanizm organizacji pracy umożliwia pozyskanie danych z każdego punktu w każdym procesie, a następnie przedstawienie informacji na specjalnych pulpitach.

Współpraca

Dzięki połączeniu wszystkich systemów za pośrednictwem wspólnej bramy platforma MBC umożliwia lepszy dostęp do treści w obrębie całej firmy. Użytkownicy otrzymują graficzny interfejs, za pośrednictwem którego zarządzają materiałami zgromadzonymi we wszystkich dołączonych systemach i aplikacjach. Dodatkowo wyeliminowanie zbędnych zadań pozwala przeznaczyć więcej czasu na generowanie i dostarczanie zawartości w ramach bardziej zróżnicowanych usług większemu gronu odbiorców.

Zgodność i bezpieczeństwo

Kwestie przestrzegania wymogów ustawowych i bezpieczeństwa materiałów mają fundamentalne znaczenie w polityce firmy. Funkcje wglądu i scentralizowanej kontroli dostępne w platformie Media Backbone Conductor firmy Sony bardzo ułatwiają wdrażanie odpowiednich mechanizmów. Użytkownikom można przypisywać role na odpowiednich poziomach, aby ograniczać zakres dostępu i wykonywanych operacji. A ponieważ każda aplikacja komunikuje się w czasie rzeczywistym, system zapewnia zgodność z przepisami. Platforma MBC gwarantuje, że procedury bezpieczeństwa i przepisy obowiązujące w placówce są konsekwentnie przestrzegane, a ściśle określone uprawnienia dostępu użytkowników skutecznie chronią cenne zasoby.

Łączność

Gdy personel musi korzystać z firmowych usług zarządzania aplikacjami mobilnymi, zarządzania klientami, rozliczeń, planowania itd., bezkonkurencyjna kompatybilność platformy MBC może wręcz zrewolucjonizować sposób pracy. Ponieważ korzenie platformy SOA o nazwie webMethods tkwią w idei integracji systemów przedsiębiorstwa, istnieją już gotowe interfejsy obsługi dla systemów takich jak Avid, Harris, Harmonic, Tektronix, Front Porch Digital i wielu innych. Platforma MBC może włączyć wszystkie komórki Twojej firmy do światowej sieci. Oferowane standardowo podstawowe funkcje platformy MBC mogą łączyć się z systemami zewnętrznych dostawców i partnerów, natomiast dodatkowe interfejsy zapewniają komunikację ze znacznie większą liczbą aplikacji administracyjnych, planistycznych i rozliczeniowych. Dzięki połączeniu wszystkich systemów za pośrednictwem wspólnej bramy platforma MBC umożliwia lepszy dostęp do materiałów w obrębie całej firmy. Użytkownicy otrzymują graficzny interfejs, za pośrednictwem którego zarządzają materiałami zgromadzonymi we wszystkich dołączonych systemach i aplikacjach. Dodatkowo wyeliminowanie zbędnych zadań pozwala przeznaczyć więcej czasu na generowanie i dostarczanie zawartości w ramach bardziej zróżnicowanych usług większemu gronu odbiorców.

Elastyczność

Dzięki wprowadzeniu mechanizmu organizacji pracy platforma Media Backbone Conductor umożliwia automatyzację rutynowych zadań i procesów (np. kontroli jakości i przekodowania plików). W ten sposób można uzyskać jeszcze większą elastyczność i dynamikę, a potencjalnie również innowacyjność organizacji pracy (można na przykład konsolidować działania w celu budowania nowych usług albo bardzo tanio wdrażać nowe platformy). Ekran organizacji pracy pokazuje stan każdego zadania, aktualizowany (niemal) w czasie rzeczywistym. Taki szczegółowy wgląd w cały proces ułatwia identyfikowanie wąskich gardeł i w razie potrzeby zmianę priorytetów plików. To administrator decyduje, gdzie i jak można optymalizować organizację pracy.

Skalowalność

Gdy zmiana organizacji pracy może kosztować niemal tyle co stworzenie jej od zera, innowacje stają się przeszkodą. Zastosowanie architektury opartej na usługach od wiodącego producenta takich rozwiązań — Software AG — a także otwartych standardów i protokołów sprawia, że dodawanie schematów organizacji pracy jest bardzo proste. Ponadto platformę MBC można integrować z istniejącymi systemami poprzez stopniowe wdrażanie. Problemy techniczne i nakłady finansowe są wtedy mniejsze niż przy natychmiastowym wdrożeniu. Najważniejsza zaleta architektury SOA to jednak łatwość dodawania schematów organizacji pracy do nieustannie rozbudowywanej platformy MBC. Można wykorzystywać istniejące składniki, zmieniać ich przeznaczenie oraz łączyć z istniejącymi kanałami.

Nasi klienci

Platforma Sony Media Backbone Conductor zrewolucjonizowała organizację pracy największych nadawców na świecie: NBC Universal, Turner Broadcasting System, The Weather Channel i Radiotelevisione svizzera.

Sieć NBC wykorzystuje oprogramowanie Media Backbone Conductor do dostarczania materiałów multimedialnych na żywo

Igrzyska olimpijskie w 2012 roku w Londynie były dla oddziału Highlights Factory sieci telewizyjnej NBC wyzwaniem polegającym na generowaniu przez 17 kolejnych dni materiału telewizyjnego na żywo dla USA. To właśnie wtedy multimedialny gigant sięgnął po rozwiązanie Enterprise Management System oparte na oprogramowaniu Media Backbone Conductor.

Skomplikowane wyzwania związane z dostarczaniem materiału na żywo

Igrzyska były pierwszą imprezą, którą sieć NBC postanowiła dostarczać na żywo przez Internet. Dział Highlights Factory stanął przed zadaniem polegającym na dostarczaniu tysięcy klipów oraz od 3 do 5 tysięcy godzin nowego materiału na stronę internetową NBC Olympics oraz na smartfony, tablety, serwisy komercyjne, takie jak iTunes i Amazon, oraz w systemie wideo na żądanie. Decyzję o sięgnięciu po rozwiązanie Enterprise Management System oparte na platformie Media Backbone Conductor skomentował Darryl Jefferson, dyrektor NBC Olympics ds. postprodukcji i kierownik projektu w dziale Highlights Factory: „Jesteśmy przekonani, że firma Sony pomoże nam zrealizować zadanie. Wiedzieliśmy, że potrzebujemy pomocy w zakresie zarządzania organizacją pracy, w czym specjalizuje się firma Sony, zatem nasza współpraca była logicznym rozwiązaniem”. Wykorzystując platformę Media Backbone, zaprojektowaliśmy kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania organizacją pracy i monitorowania. System Enterprise Management kieruje procesem od etapu planowania do generowania zleceń, aktywacji i wykonania, zapewniając stały dostęp do informacji za pośrednictwem wielu pulpitów sterowania oraz przy zastosowaniu alarmów, które są uruchamiane, gdy którykolwiek z etapów przekroczy określony limit czasu.

Zapewnianie oczekiwanych wyników

Zdaniem Darryla Jeffersona rozwiązanie Enterprise Management System bazujące na platformie Media Backbone zaspokaja jedną z najbardziej pilnych potrzeb branży: „Na rynku istnieje spora luka w zakresie rozwiązań do zarządzania organizacją pracy. Napotykałem na problemy z tym związane w niemal każdym oddziale telewizyjnym lub firmie, w których pracowałem. Istnieją poważne wyzwania związane z zarządzaniem obiegiem pracy, upraszczaniem i usprawnianiem, ale przede wszystkim z automatyzacją i zapewnianiem dostępu do informacji. Ekscytuje nas fakt, że niszę tę stara się wypełnić jedna z najlepszych firm w branży,
że to właśnie firma Sony oraz jej pracownicy stoją za rozwiązaniem Media Backbone”.

Wiedzieliśmy, że potrzebujemy pomocy w zakresie zarządzania obiegiem pracy, w czym specjalizuje się firma Sony, zatem nasza współpraca była logicznym rozwiązaniem.

Darryl Jefferson
Director of Post-Production Operations, NBC Olympics

Turner Broadcasting System

Firma Turner Broadcasting System Europe z siedzibą w Londynie, będąca częścią grupy mediowej Time Warner, z powodzeniem wdrożyła platformę Sony Media Backbone Conductor. Odegra ona kluczową rolę w przekształcaniu niektórych jednostek organizacyjnych w bardziej wszechstronne, sprawnie działające środowiska produkcji i dystrybucji.

W nowym europejskim centrum mediowym Turner Broadcasting wykorzystywane będą wyłącznie pliki cyfrowe. Docelowo zoptymalizuje ono zarządzanie multimediami dla 35 kanałów nadających w Europie. W tym celu planowana jest integracja narzędzi, procesów i aplikacji wykorzystywanych w ośrodkach przygotowania multimediów w Londynie, Madrycie, Monachium, Paryżu, Rzymie i Kopenhadze.

Firma Turner Broadcasting przeprowadziła standaryzację i, w miarę możliwości, automatyzację przygotowania multimediów w ramach pięcioetapowego procesu obejmującego planowanie, pozyskiwanie treści, zapewnianie zgodności, tworzenie nośników źródłowych (master) i przygotowanie pakietów. Proces ten jest zoptymalizowany pod kątem dystrybucji materiałów różnymi kanałami i w różnych wersjach językowych. W jego ramach może być konieczne stworzenie ponad 30 wersji językowych napisów i ścieżki dźwiękowej, powiązania ich z oryginalnym materiałem źródłowym oraz zarządzania tymi danymi.

Bezproblemowa integracja

Platforma Media Backbone Conductor efektywnie automatyzuje organizację pracy sieci Turner. Umożliwia kompleksowe zarządzanie multimediami na wszystkich etapach procesu, ręczne wykonywanie takich operacji, jak kontrola jakości, sprawdzanie, zamawianie i zatwierdzenia, jak również zautomatyzowane przenoszenie plików, przekodowywanie, kontrolowanie jakości oraz przygotowanie pakietów do emisji i dystrybucji. Wszystkie pliki źródłowe oraz opracowane na ich podstawie wersje są automatycznie archiwizowane dla bezpieczeństwa i do wykorzystania w przyszłości. Ponieważ Turner Broadcasting systematycznie wprowadza model działalności, którego fundamentami są wszechstronność, sprawność, i zdolność do szybkiego reagowania na nowe możliwości biznesowe, rozwiązanie Sony pomogło w skróceniu cykli produkcyjnych i zapewniło znaczne oszczędności. „Przez ostatnich kilka lat cyfrowe narzędzia otworzyły przed naszymi zespołami szereg nowych możliwości twórczej produkcji, szybkiego pozyskiwania treści oraz ich rozpowszechniania na różnych platformach”, wyjaśnia Steve Fish, dyrektor działu techniczno-operacyjnego w Turner Broadcasting System Europe. „Chcieliśmy więc, by technologia cyfrowa zapewniała nam podobne zalety przy zarządzaniu materiałami. Wybór platformy Media Backbone Conductor umożliwił modernizację obecnej organizacji pracy przy zachowaniu elastyczności pozwalającej nam adaptować istniejące i wprowadzać nowe metody działania wraz z pojawieniem się w przyszłości nowych potrzeb”.

Światowy poziom rozwiązań dla globalnej branży

Z platformy Media Backbone Conductor korzystają czołowe stacje telewizyjne z całego świata. Jest ona oparta na architekturze SOA (Service Orientated Architecture), której uzupełnienie stanowi system Media Bus do automatyzacji zarządzania dużymi plikami multimedialnymi oraz system Media Workflow Engine, optymalizujący procesy w całym środowisku produkcji. Współpraca Sony i Turner Broadcasting w ramach realizowanego przez Turner programu przekształceń pozwoliła na stworzenie konfiguracji dostosowanej do obecnych narzędzi podmiotów zewnętrznych oraz systemów posiadanych przez firmę. Sony ściśle współpracowało także z zespołami zewnętrznymi, aby zapewnić potrzebną dokumentację. „Sprawna, zintegrowana organizacja pracy ma pierwszorzędne znaczenie dla stacji telewizyjnych o światowej renomie, które chcą szybko produkować i rozpowszechniać znakomite, twórcze treści”, mówi Niall Duffy, dyrektor działu Workflow and IT Solutions w Sony Professional Solutions Europe. „Wybierając platformę Media Backbone Conductor, firma Turner inwestuje w infrastrukturę, która standaryzuje i automatyzuje operacje na multimediach, spełniając fundamentalną rolę w nowym modelu sprzedaży i działalności”.

The Weather Company prognozuje jasną przyszłość dzięki oprogramowaniu Media Backbone Conductor

Stacja Weather Channel dokonuje poważnej modernizacji technologii z wykorzystaniem oprogramowania Media Backbone Conductor firmy Sony jako bazowej platformy.

Ukształtowanie wizji

Dostosowywanie się do nieustannie zmieniającego się środowiska biznesowego, przewidywanie przyszłych potrzeb i odnajdywanie nowych sposobów zarabiania na treści to stale powracające zagadnienia w branży nadawców i twórców zawartości. Philip Grossman, starszy kierownik ds. pozyskiwania zawartości i zarządzania w firmie The Weather Company, aktywnie wspiera te dążenia. „Nie wiem, co się wydarzy za dwa, trzy czy pięć lat, a zatem muszę dysponować systemem, który zapewni mi odpowiednią elastyczność”.

Dlaczego Sony?

„Wybór firmy Sony i oprogramowania Media Backbone zapewnił mi niezawodność i zaufanie, które od wielu dekad firma Sony oferuje w branży transmisji” — mówi Bryson Koehler, wiceprezes wykonawczy i dyrektor ds. informatyki. „Miałem również pewność, że tworzymy platformę, która przystosuje się i zmieni z czasem, a nie będzie ograniczona wyłącznie do standardów rozwiązań pochodzących od jednego dostawcy”. Grossman dodaje: „Firma Sony zna specyfikę architektury usługowej SOA i zapewniła nam model ukierunkowany na usługę, którego szukaliśmy”. Firma The Weather Company może dostosować procesy MBC i interfejsy użytkownika tak, aby odpowiadały konkretnym potrzebom, co znacznie zwiększa użyteczność i łatwość obsługi. Grossman zauważa również, że rozwiązanie Media Backbone umożliwiło niezwykle łatwe, stopniowe przygotowanie systemu bez narażania firmy na dodatkowe koszty.

Nie wiem, co się wydarzy za dwa, trzy czy pięć lat, a zatem muszę dysponować systemem, który zapewni mi odpowiednią elastyczność.

Philip Grossman
Senior Director of Content Acquisition and Management, The Weather Company

Firma Sony zapowiada nadejście ery elastyczności, wprowadzając platformę Media Backbone Conductor w RSI

Aby zwiększyć swoją konkurencyjność w erze cyfrowej, szwajcarski nadawca publiczny RSI (Radiotelevisione Svizzera) zdecydował się na stworzenie kompletnej platformy beztaśmowej. Poza podniesieniem efektywności operacji celem nowego rozwiązania było umożliwienie szybkiego modyfikowania i wprowadzania nowych technologii i kanałów.

Rozwiązanie oparte na architekturze SOA

RSI obsługuje mówiące po włosku społeczności w całej Szwajcarii. Nadawca oferuje dwa programy telewizyjne, trzy stacje radiowe i witrynę internetową z programami na żądanie. Archiwa nadawcy są także dostępne publicznie przez specjalne portale. W celu zwiększenia elastyczności i wydajności RSI chciała stworzyć rozwiązanie charakteryzujące się możliwością łatwego skalowania zgodnie z potrzebami oraz ograniczania naturalnej złożoności, charakterystycznej dla tradycyjnych architektur integracji P2P. Po zbadaniu innych branż RSI zdecydowała, że najlepiej jej potrzebom będzie odpowiadać rozwiązanie oparte na zasadach architektury zorientowanej na usługi (Service Orientated Architecture — SOA). Niezwykle ważne było także, by wszystkie proponowane rozwiązania opierały się na powszechnie dostępnych w handlu technologiach, co umożliwia zmniejszenie zależności od pojedynczego dostawcy. Składając zwycięską ofertę w przetargu publicznym, oparliśmy kompleksowe rozwiązanie na opartej na zasadach SOA platformie integracji Media Backbone Conductor (MBC).

Chcieliśmy połączyć wszystkie aplikacje i wyspy w cyfrowym, beztaśmowym systemie organizacji pracy oraz dostarczenie wspólnych i przejrzystych usług naszym klientom.

Roberto Pomari
Head of Business Development, RSI

Doskonałe standardy techniczne, bezkonkurencyjne osiągnięcia — wiedza i kompetencje Sony pomogą kształtować przyszłość każdej firmy

MBC bazuje na nakładach firmy w postaci czasu, pieniędzy i szkoleń, jakie poniesiono w związku z istniejącymi aplikacjami i technologiami. W ten sposób wykorzystujemy na Twoją korzyść zgromadzony kapitał wiedzy i doświadczeń. Elastyczność i skalowalność wynikająca z formatu „open source” platformy Media Backbone Conductor firmy Sony pozwala na wdrażanie dokładnie wybranych, niewielkich segmentów. Skupiając się od początku na konkretnym obszarze problemowym, MBC umożliwia szybkie uzyskanie znaczących korzyści przy niskich kosztach i niewielkim ryzyku. Gdy z czasem ujawnią się kolejne obszary wymagające integracji, kolejne wdrożenia w skali całego przedsiębiorstwa przebiegną szybciej oraz będą łatwiejsze do przeprowadzenia.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami