Produkcja studyjna

Technologia i systemy organizacji pracy dla nowoczesnych studiów telewizyjnych

Kontakt z nami

Jak możemy Ci pomóc?

Wobec zmian, jakie zachodzą w świecie mediów, stacje telewizyjne znajdują się pod coraz silniejszą presją na spełnianie oczekiwań widzów i wprowadzanie innowacji w technologii przetwarzania obrazu przy równoczesnej obniżce kosztów i poprawie rentowności. Nasza gama rozwiązań do produkcji studyjnej — od najnowocześniejszych kamer studyjnych po nagradzane systemy organizacji pracy — pomaga nadawcom już dziś sprostać wyzwaniom, jakie przyniesie dzień jutrzejszy. Oferujemy technologię, innowacje i doświadczenie, które ułatwiają przezwyciężanie trudności i przynoszą autentyczne korzyści biznesowe.

Najnowsze osiągnięcia w technologii obrazu

Bogata oferta kamer Full HD i 4K Sony przeznaczonych do produkcji studyjnej i transmisji na żywo podtrzymuje nasze ugruntowane tradycje innowacyjności i niezawodności. Urządzenia te dają możliwość rejestracji obrazu przy dużej liczbie klatek na sekundę (HFR) i o dużym zakresie dynamiki (HDR). Łączą zaawansowaną technologię z intuicyjnym i dobrze znany operatorom systemem obsługi.

Jak sprawnie zorganizować pracę

Rejestracja i proces twórczy, zarządzanie materiałami i ich przechowywanie, dostarczanie i rozpowszechnianie… Rozwiązania firmy Sony do organizacji pracy optymalizują cały łańcuch produkcji. Nasze systemy Media Backbone Conductor, Media Backbone Hive i Media Navigator współpracują z aplikacjami innych producentów, a zapewniane przez nie narzędzia i możliwości przekładają się na rzeczywiste korzyści dla firmy.

Ujarzmiony potencjał IP

Od sieci wykorzystywanej do transmisji na żywo oczekuje się nie tylko szybkości, lecz i całkowitej niezawodności. Nieustannie rosnąca objętość plików audiowizualnych i ograniczenia obecnych sieci komputerowych rodzą jednak problemy z jej zapewnieniem. Rozwiązaniem jest nasz system produkcji na żywo z wykorzystaniem protokołu IP — IP Live. Umożliwia on transmisję obrazu HD i 4K o wysokiej jakości, dźwięku, sygnałów synchronizacji oraz danych kontrolnych za pomocą pojedynczego kabla sieciowego. Zapewnia przez to niezawodność, skalowalność i większą efektywność przy znacznie mniejszych kosztach ogólnych.

Zarządzanie materiałami i ich przechowywanie

Coraz większa ilość materiałów rodzi zapotrzebowanie na zwiększenie efektywności ich archiwizacji i przechowywania. System Sony Optical Disc Archive (ODA) jest rozwiązaniem bardziej opłacalnym niż tradycyjne systemy z taśmami i dyskami twardymi, a ponadto pozwala przechowywać materiały nawet przez 100 lat. W przeciwieństwie do innych rozwiązań dane te pozostają także szybko dostępne.

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami