Telewizja i tworzenie treści

Narzędzia do produkcji na każdym poziomie

Jak możemy Ci pomóc?

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku sukcesy odnoszą ci, którzy potrafią tworzyć atrakcyjne, wyróżniające się materiały. Zrozumiała jest więc potrzeba niezawodności, prostych metod pracy i dobrego zwrotu z inwestycji.

Sony oferuje wszystko, co jest potrzebne twórcom: od kamer i monitorów przez systemy zarządzania materiałami po rozwiązania oparte na chmurze.

Ścisła współpraca z Sony umożliwiła firmie Turner International obniżenie kosztów i skrócenie czasu edycji o 70%

Firma Turner działa pod wieloma markami, a jej oferta dociera do widzów z regionu EMEA różnymi kanałami, takimi jak telewizja linearna, strony www, VOD, DVD, gry, urządzenia mobilne, merchandising, działalność wydawnicza czy nowe platformy. Turner zarządza obecnie 69 kanałami w 20 językach i 125 krajach.

Do zadań platformy Sony należy koordynacja działania różnych systemów i usług, dostarczanych niekiedy przez podmioty zewnętrzne, w ramach kompleksowego systemu organizacji pracy obejmującego przyjmowanie, przygotowywanie, tworzenie pakietów i dostarczanie treści oraz ich śledzenie. Platforma zwiększyła poziom automatyzacji, ułatwiając zespołom przetwarzanie coraz większych ilości materiałów.

Więcej informacji >

Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z nami

Serwisy Intelligent Media Services

Stare metody są niedostosowane do nowych potrzeb, w tym rozszerzania zakresu dystrybucji przy równoczesnym obniżaniu kosztów. I właśnie dlatego stworzyliśmy rozwiązania Intelligent Media Services. Wykorzystując własne doświadczenie w dziedzinie technologii audiowizualnej oraz rozwiązania chmurowe, oparte na modelach SaaS (Software as a Service) i PaaS (Platform as a Service), pomagamy osiągnąć znacznie więcej — znacząco mniejszym kosztem. Umożliwiamy automatyzację procesów. Wspólną pracę w chmurze. I szybsze dostarczanie materiałów na każdą platformę.

Więcej informacji >

Seriale, filmy, reklamy

Narzędzia firmy Sony, która wprowadziła na rynek kinematografię cyfrową 24p, zwiększają oddziaływanie materiału na emocje i wzbogacają narrację. Pozwalają wykorzystać potencjał rozdzielczości 4K, standardu HDR i wysokiego klatkażu. Przyspieszyć pracę dzięki rozwiązaniom działającym w chmurze. I pokazać każdą scenę przy użyciu pełnej gamy kamer: od pełnoklatkowej VENICE po modele Super35, naramienne i kompaktowe.

Więcej informacji >

Gromadzenie wiadomości

W produkcji reportaży nie ma miejsca na niedociągnięcia. Potrzebny jest więc sprzęt o bezdyskusyjnej trwałości, sprawdzone metody pracy oraz obraz i dźwięk, dzięki którym wydarzenia zostaną zrelacjonowane w najlepszy możliwy sposób. Nasze kamery naramienne typu 2/3″ i bezprzewodowe, cyfrowe systemy audio stanowią podstawowe narzędzie pracy reporterów na całym świecie. Teraz mogą oni korzystać także z systemu produkcyjnego Media Backbone Hive oraz profesjonalnego serwisu chmurowego XDCAM air, umożliwiającego strumieniową transmisję na żywo i przesyłanie plików bezpośrednio z terenu.

Więcej informacji >

Ukazać rzeczywistość

Fundamentem produkcji ukazujących rzeczywistość jest obraz. Oferujemy więc kamery naramienne, największy wybór kamer kompaktowych oraz zautomatyzowane modele PTZ. Pomagamy uatrakcyjnić materiał poprzez wykorzystanie rozdzielczości 4K Ultra HD, standardu HDR i wysokiego klatkażu. Dostarczamy systemy do zarządzania materiałami i archiwizacji, pozwalające szybko i wydajnie odszukać każde nagranie i każdy szczegół. A nasze rozwiązania chmurowe umożliwiają automatyzację i współpracę.

Więcej informacji >

Filmy i telewizja w Internecie

Facebook® odnotowuje rosnące znaczenie materiałów wideo. YouTube® zaczyna dorównywać kanałom telewizyjnym i kablowym. A strumieniowa transmisja i filmy w Internecie stają się standardem, a nie dodatkiem. I właśnie dlatego producenci materiałów wideo podnoszą poprzeczkę jakości, wybierając sprzęt i rozwiązania Sony. Nasze kamery oraz systemy do przechowywania danych, wspólnej pracy i archiwizacji pomagają nadać filmowi najsilniejszą wymowę.

Więcej informacji >