Autoryzowane Centra Serwisowe: (Europa)

Można skontaktować się z jednym z naszych sprawdzonych Autoryzowanych Centrów Serwisowych świadczących pomoc techniczną i obsługę serwisową w skali lokalnej. Nasze Autoryzowane Centra Serwisowe dysponują kompletem specjalistycznych narzędzi i wsparciem potrzebnymi do konserwacji i napraw sprzętu. W razie braku Autoryzowanego Centrum Serwisowego w swoim kraju należy wybrać Centrum w kraju ościennym lub skontaktować się z Działem pomocy.

Aby odszukać najbliższe Autoryzowane Centra Serwisowe