Kontakt z Sony Professional Europe

Pomoc techniczna, konserwacja i naprawy produktów profesjonalnych

Przed skontaktowaniem się z nami

Drobne usterki produktu można na ogół usunąć samodzielnie, korzystając z dostępnych on-line zasobów do bezpłatnego pobrania lub materiałów szkoleniowych.

Skontaktuj się z działem pomocy Sony

Wybierz kategorię produktu

Wsparcie techniczne produktów do wideomonitoringu

W dniu 1 lutego 2017 r. obsługę sprzedaży, serwisu i pomocy technicznej dotyczącej produktów do wideomonitoringu firmy Sony przejęła firma Bosch Systems. Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą produktu do wideomonitoringu, należy skorzystać z poniższego łącza*.

Strona Bosch Security Systems >

*Kliknięcie powyższego łącza powoduje opuszczenie witryny Sony i przejście do witryny prowadzonej przez firmę Bosch Security Systems. Aby uzyskać informacje o prywatności oraz ochronie danych o działaniach użytkownika witryny, należy zapoznać się z polityką prywatności i bezpieczeństwa tej witryny. Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych innych podmiotów.