Wyświetlacze OLED

Precyzyjne przetwarzanie obrazu i wierne odwzorowanie kolorów dzięki technologii TRIMASTER™

Informacje ogólne

Technologia TRIMASTER™ to architektura projektowa pozwalająca w pełni wykorzystać możliwości profesjonalnych wyświetlaczy płaskich. Obejmuje ona główne technologie zapewniające najwyższą dokładność odwzorowania barw, precyzyjne przetwarzanie obrazu i jego niezmiennie wysoką jakość. EL (Electro-Luminescence) to urządzenie wyświetlające o emisji własnej, które charakteryzuje się szerokim zakresem dynamiki i wysoką jakością obrazu. Udoskonalenie technologii TRIMASTER™ dzięki wykorzystaniu nowego urządzenia EL umożliwiło firmie Sony skuteczne podsycenie wysokich oczekiwań branży w zakresie wydajności.

Schemat przedstawiający technologię Trimaster + zdjęcie panelu OLED firmy Sony

Technologia Super Top Emission

Typowa konstrukcja panelu wyświetlacza OLED wykorzystuje emisję w dół. W takiej konstrukcji do ochrony warstwy OLED przed powietrzem i wilgocią używana jest metalowa katoda i chemiczny środek osuszający. Emisja światła pochodzi z warstwy TFT. Jednak ze względu na konstrukcyjne ograniczenie zakresu przysłony warstwy TFT ilość emitowanego światła jest zmniejszona. Technologia Super Top Emission wykorzystuje emisję światła z drugiej strony warstwy TFT. Konstrukcja korzystająca z emisji górnej zapewnia dużo wydajniejszą emisję światła, a — co za tym idzie — większą jasność.

Schemat wyjaśniający technologię emisji zastosowaną w panelach OLED
Połączony wykres przedstawiający spektrum emisji światła zielonego w przypadku wyświetlaczy ze strukturą wgłębień i mikrowgłębień oraz wyświetlaczy bez tej struktury + porównanie wyświetlaczy ze strukturą mikrowgłębień i filtrami kolorów z wyświetlaczami wyposażonymi tylko w strukturę mikrowgłębień oraz wyświetlaczami bez struktury

Struktura mikrowgłębień zwiększająca czystość kolorów

Technologia Super Top Emission wykorzystuje mikrowgłębienia i filtry kolorów. Każdy kolor RGB ma inną długość fali. Opracowana przez Sony struktura mikrowgłębień umożliwia zróżnicowanie grubości warstwy emisyjnej odpowiednio do długości fal poszczególnych kolorów RGB. W strukturze mikrowgłębień zastosowano efekt rezonansu optycznego, aby zwiększyć czystość kolorów i wydajność emisji światła. Filtry kolorów dla poszczególnych składowych RGB dodatkowo poprawiają czystość emitowanego światła oraz ograniczają odbicia światła otoczenia.

Cechy i zalety

Wierne odtwarzanie czerni

Główną zaletą technologii TRIMASTER™ EL jest możliwość niezależnego wygaszania pojedynczych pikseli, które same, bez zewnętrznych źródeł, emitują światło. Nie pozwala na to żadna inna technologia. Nasze rozwiązanie pozwala dokładnie odtworzyć czerń każdym pikselem, dzięki czemu użytkownicy mogą ocenić wierność odtworzenia każdego obrazu.

Panorama miasta wyświetlona w niskiej jakości na ekranie LCD
LCD
Panorama miasta wyświetlona w wysokiej jakości dzięki technologii TRIMASTER EL firmy Sony
Trimaster EL
Wykres przedstawiający porównanie efektywności wyświetlaczy LCD, CRT i OLED + skala szarości w wyświetlaczach OLED firmy SONY oraz wyświetlaczach LCD, odpowiadająca sygnałowi wejściowemu

Dokładne odwzorowanie kolorów

Nasza technologia Super Top Emission nie tylko oferuje szeroką gamę kolorów z czystością trzech barw podstawowych, ale także zachowuje tę gamę w całym zakresie luminacji.

Zakres barw standardowego ekranu LCD na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Sony
LCD*

* Obrazy przedstawiające przestrzeń barw na podstawie testów firmy Sony.

Zwiększony zakres barw dzięki technologii Trimaster EL
Trimaster EL
Szybka reakcja, praktycznie bez efektu rozmycia ruchomych obrazów

Warstwa emisyjna OLED reaguje na każdy impuls prądu elektrycznego, co powoduje natychmiastową emisję światła. W przypadku matryc OLED czas reakcji dla odcieni szarości (grey-to-grey) mierzy się w mikrosekundach (μs). W monitorach LCD analogiczna reakcja trwa wielokrotnie dłużej — jej czas podaje się w milisekundach (ms).

Wykres słupkowy przedstawiający dłuższy czas reakcji w standardzie GTG, zilustrowany rozmytym obrazem kitesurfera, na którym widać rozmyty napis
LCD: Wyniki testów Sony
Wykres słupkowy przedstawiający znacznie krótszy czas reakcji w standardzie GTG, zilustrowany obrazem kitesurfera, na którym widać wyraźny napis
Trimaster EL: Obrazy są symulacją
Innowacyjny kąt widzenia

W porównaniu z innymi profesjonalnymi wyświetlaczami płaskimi dostępnymi na rynku panele OLED TRIMASTER™ EL charakteryzują się najlepszym w branży kątem widzenia. Umożliwiają one grupowe monitorowanie obrazu. Dzięki temu inżynierowie obrazu i specjaliści w zakresie barw mogą bezproblemowo obserwować ekran z różnych kątów widzenia, a proces tworzenia materiałów jest dużo wydajniejszy.

Kąt widzenia w poprzednim modelu
Poprzednie modele
Widok przedni
Widok przedni
Kąt widzenia w nowej serii A
Nowa seria A