NUCLeUS

Klinik IP ağları arasında yüksek çözünürlüklü video içeriklerinin ve diğer hasta verilerinin toplanmasını, yönetimini ve dağıtımını kolaylaştıran, ölçeklenebilir, geleceğe dönük ve satıcıdan bağımsız bir IP platformu.