Ortam Operasyonları Yönetimi

Operasyonel bilgiyle gerçek yatırım getirisi

Ortam operasyonlarınızı dönüştürecek akıllı, otomatik iş akışı

Bugün ortam operasyonları yalnızca varlıkları yönetmekle sınırlı kalmayıp sistemleri, kişileri ve süreçleri yönetmeyi de içermektedir. Çoğu medya şirketi içeriklerini daha fazla platformda, daha fazla yerde ve daha kısa sürede sunma sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Ortam Operasyonları Yönetimi, uçtan uca operasyonunuzu dosya tabanlı alım, prodüksiyon, dağıtım ve arşivlemeyi daha çevik ve uygun maliyetli biçimde içerecek bir şekilde kontrol etmenizi sağlar. Bu noktada Sony Media Backbone Conductor sizin için akıllı çözüm olabilir. Media Backbone Conductor, bir Ortam Operasyonları Yönetim sistemidir; kurumsal sınıf iş akışı motoru, varlık yönetimi ve medyaya özel iş zekasını bir araya getiren, modern yayınlama işlemleri için özel olarak geliştirilmiş bir platform.

Medya şirketleri her zamankinden daha fazla performans baskısı altında

Ancak biriken operasyonlar, görünürlük eksikliği ve verimsiz ölçümler, başarının önünde önemli engeller oluşturur. Ortam Operasyonları Yönetimi’nin bu sorunlara nasıl yanıt vereceğini öğrenin.

Neden Media Backbone Conductor?

  1. Silolara yönelik derinlikli ve gerçek bilgiler edinmek için temel araçları kullanın
  2. Ticari istihbarattan yararlanarak sorunları tanımlayın
  3. İş akışlarınızı optimize ederek daha yüksek verimlilik sağlayın

Entegre edin

Operasyonunuzu basitleştirerek daha fazla kontrole sahip olun. Mevcut ayrı çözümlerinizi tek bir merkezi yönetim sistemi çerçevesinde birleştirerek, tüm operasyonlarınızı entegre edin.

Otomatikleştirin

Harcanan zaman ve çabayı azaltarak tasarruf edin ve verimlilik sağlayın. Daha iyi görünürlük ve insan ve teknoloji kaynaklarının yönetimi ile yedekli çalışmayı azaltın.

Optimize edin

Çevik/esnek bir şekilde çalışarak iş süreçlerinizi sürekli olarak geliştirin. Operasyonlarınızı ölçerek, değişiklikleri hızla ve kolayca yaparak ve istisnaları yöneterek, yenilikleri hızlandırın.

Ölçemezseniz iyileştiremezsiniz

Media Backbone Conductor, operasyonunuzu yöneterek rutin görevleri otomatikleştirmesiyle birbirinden farklı ve bağımsız sistemlerin birbirleriyle daha kolay iletişim kurmasını sağlayarak karmaşıklığı azaltır ve verimliliği artırır. Ayrıca operasyonlarınızı yürütmek için bilgiye dayalı kararlar almanıza yardımcı olmak amacıyla anlaşılması kolay analizler sunar.

Birleştirilmiş bir hizmet platformu

Dağınık yazılım uygulamalarını esnek, uyarlanabilen iş akışı sistemlerine entegre etmek amacıyla orijinal olarak BT sektöründe geliştirilen SOA yaklaşımı, benzerlik taşımayan teknolojilerin birleştirilmesi sorununa akıllı mimari çözümler getirmesiyle başarı sağladı. Geleneksel yazılım entegrasyon tekniklerinde bağlantının kolayca kurulabilmesi için her bir uygulamanın tüm diğer uygulamalarla özel bir bağlantıyla iletişim kurabilmesi gerekir. Kurumsal Hizmet Veriyolu’na (ESB) bağlanan mevcut dijital adalar. İş akışı motoru, işletme süreçlerini düzenlemenin yanı sıra doğru kullanıcıların içerik ve kaynaklara doğru zamanda ulaşabilmesi için medya veriyoluyla birlikte çalışır.

Nasıl görünür? >

 

Nasıl çalışır?

Teknik düzeyde MBC, yayıncının operasyonlarında kullandığı birçok farklı sistemi entegre etmek için tasarlanan bir hizmet ve uygulama entegrasyon platformudur. MBC platformunun temel unsuru, yayıncının dosyaların sistemler arasında taşınması gibi kaset tabanlı dünyada gerçekleştirilemeyen belirli iş süreçlerini otomatik hale getirmesini sağlayan iş akışı düzenleme motorudur. Buna ek olarak, iş akışı düzenleme motoru içerik durumu hakkındaki verileri (KPI’ler) alabilir ve görüntüleyebilir: içeriğin nerede olduğu, hangi durumda olduğu, kaç etkinliğin meydana geldiği vs. Ayrıca MBC’nin kurum geneline yönelik bir platform olması nedeniyle, bu KPI verileri tüm prodüksiyon sürecinde görüntülenebilir. MBC ayrıca medya ve işletme sistemlerinin entegre edilmesini sağlayarak işletmenin bir bütün halinde çalışmasına imkan tanır. Platform, bugüne kadar işletmenin birbirinden ayrı ve bağımsız olarak düşünülen iki parçasını bir araya getirir. Bu sayede MBC tarafından üretilen veriler, işletme genelinde performans artışı sağlar. MBC, SOA prensipleri (BT dünyasında geliştirilen) üzerine inşa edilmiştir ve MBC, lider SOA araçları tedarikçisi Software AG’nin birçok bileşenini prodüksiyon dünyasına uyarlamıştır. Sony bu araçları MBC uygulamasına yerleştirmiş ve platform olanaklarını yükselterek yayıncı tarafından oluşturulan daha büyük medya dosyalarının, yayıncının kullandığı alım ve post prodüksiyon araçları, oynatma gibi çeşitli sistemlerde taşınabilmesine olanak sağlamıştır.

İşletmeniz için neden önemlidir?

Media Backbone Conductor sisteminin temel bileşeni, iş akışına dahil edilen her bir uygulamayı birbirine bağlayan Kurumsal Hizmet Veriyolu’dur (ESB). Uygulamaların birbirleri yerine ESB’ye bağlanması, uyumluluk sorunlarını hızlı bir şekilde ortadan kaldırır. Mevcut bir uygulamayı değiştirmek veya yeni bir hizmet oluşturmak için artık tüm iş akışının yeniden modellenmesi gerekmez. Bu işlem ESB’ye bir adaptör ekleme, yeni cihazı bağlama ve parametreleri sıfırlama gibi basit adımlarla gerçekleştirilebilir. İş akışları otomatik olarak güncellenir, ancak asıl akıllı çözüm, bu sürece sürekli yeni bileşenlerin dahil edilmesi ve bileşenler arasında sinerji oluşturulmasıdır. MBC, maliyeti ortadan kaldırmak, zaman tasarrufu sağlamak ve riski azaltmak için daha fazla olanak sunmakta ve büyüyen platform, verimliliğe hızlı şekilde katkıda bulunmaktadır. MBC, Software AG’nin pazar lideri SOA platformunda açık standartlar ve protokoller kullanılarak inşa edildiğinden, uyumluluk ön planda tutularak tasarlanmıştır. Bu nedenle ister platformu eski sisteminiz üzerine inşa ediyor olun ister “türünün en iyisi” ortaklıklarımıza geçiş yapıyor olun, yeni sistemlere uyum sağlama, yeni teknolojiler kullanma ve yeni süreçler oluşturma gibi işlemler daha basit ve yönetim değişikliği daha kolaydır. Son olarak, işletme genelindeki sistemler ve teknolojilerin MBC ile bağlanması hizmet fikrini ortaya çıkarmış ve bir zamanlar operasyonel bölümlerin kendi başlarına gerçekleştirdiği alım veya dönüştürme işlemleri şimdi birleştirilerek (veya merkezi olarak yönetilerek) tüm bölümlerin istekte bulunabileceği bir hizmet haline getirilmiştir.

Medya platformunuzun performansında devrim yaratıyor

İş akışlarını düzenleyen, verimlilik sağlayan, kontrolü artıran ve yeniliği öne çıkaran Sony Media Backbone Conductor, medya platformunuzun her bir unsurunu büyümenize paralel şekilde optimize eder ve geliştirir.

Zeka

Platformlarınızdan donanım performans verilerini almak size işletmenizi optimize etmeye yönelik doğru kararları almak için gerekli bilgileri sağlar. MBC tüm süreçlerdeki tüm noktalardan veri alabilen ve bilgileri performans panolarında görüntüleyen iş akışı motoruyla, size platformların nasıl kullanıldığını gösteren iş zekası araçları sunar.

İş Birliği

MBC, ortak bir ağ geçidiyle sistemleri bağlayarak tüm işletmeniz genelinde içeriğe daha fazla erişim sağlar: Kullanıcılar, tüm bağlı sistemler ve uygulamalarda depolanan varlıkları yönetebilecekleri tek bir GUI’ye sahiptir. Ayrıca yedek görevlerin ortadan kaldırılması ile personeliniz yaratıcı olmak ve çeşitli izleyici kitlelerine geniş bir hizmet yelpazesi üzerinden daha fazla içerik sağlamak için daha fazla zamana sahip olur.

Uyumluluk ve güvenlik

Uyumluluk ve içerik güvenliği işletme ilkeleri açısından çok önemlidir. Sony Media Backbone Conductor platformunun sunduğu şeffaflık ve merkezi kontrol, uyumluluk ve güvenlik protokollerinin uygulanmasını kolaylaştırır. Erişimi ve gerçekleştirilebilecek operasyonları sınırlandıran roller kullanıcılara uygun seviyede atanabilir. Tüm uygulamaların gerçek zamanlı olarak iletişim kurması sayesinde uyumluluk, sistemin kendiliğinden gelişen bir işlevi haline gelir. MBC, değerli varlıkları koruyan belirlenmiş kullanıcı erişimi öncelikleriyle tesisinizin güvenlik ve uyumluluk prosedürlerinin tutarlı olarak uygulanmasını sağlar.

Bağlantı

Kendi kurumsal mobil uygulama yönetim hizmetleri, müşteri yönetimi, faturalama veya program oluşturma gibi süreçleri yürütürken MBC’nin sunduğu olağanüstü uyumluluk, iş yapma biçiminizi dönüştürmenize olanak sağlar. webMethods SOA platformunun köklerinin kurumsal entegrasyona dayalı olması, Avid, Harris, Harmonic, Tektronix, Front Porch Digital ve sayısız sisteme yönelik arabirim araçlarının platformda bulunmasına olanak sağlar. MBC, organizasyonunuzun tüm dünya ile iletişim kurmasına imkan tanır. MBC, harici tedarikçiler ve ortaklara temel işlev bağlantısı sunar: Kullanıma hazır araçlar kurumsal entegrasyona dayalı bir çözüm olan MBC’nin daha geniş yönetim, programlama ve fatura uygulamalarına uyum sağlamasına imkan tanır. MBC, ortak bir ağ geçidiyle sistemleri bağlayarak tüm işletmeniz genelinde içeriğe daha fazla erişim sağlar: Kullanıcılar, tüm bağlı sistemler ve uygulamalarda depolanan varlıkları yönetebilecekleri tek bir GUI’ye sahiptir. Ayrıca yedek görevlerin ortadan kaldırılması ile personeliniz yaratıcı olmak ve çeşitli izleyici kitlelerine geniş bir hizmet yelpazesi üzerinden daha fazla içerik sağlamak için daha fazla zamana sahip olur.

Esneklik

İş akışı düzenleme motorunun piyasaya sunulmasıyla, Media Backbone Conductor düşük önem taşıyan görevleri ve işlemleri otomatikleştirme şansına sahip olmuştur (örneğin, Otomatik KK ve Dosya Dönüştürme). Bu olanak, iş akışlarınızı yeni bir esneklik ve hız seviyesine taşımanın yanı sıra yeniliği öne çıkarır (örneğin etkinlik, hizmetler ya da yeni platformlar oluşturulacak şekilde birleştirilebilir ve maliyetinin çok altında sunulabilir). Ayrıca iş akışının izlenmesi, her bir görevin durumunun gerçek zamanlı veya gerçek zamanlıya yakın olarak onaylanmasına imkan tanır. Sürecin tamamına yayılan bu şeffaflık, tıkanma noktalarının belirlenmesine ve dosyaların önceliğinin yeniden belirlenmesine imkan tanıyarak iş akışınızın hangi noktada ve ne zaman optimize edileceğine karar vermenizi sağlar.

Ölçeklenebilirlik

İş akışını değiştirmek yeni bir iş akışı oluşturmak kadar maliyetli olduğunda, yenilik kendi kendini engelleyen bir unsur haline gelir. Lider tedarikçi Software AG tarafından geliştirilen Hizmete Yönelik Mimarlık platformunu adapte edildiğinde ve Açık Standartlar ve protokolleri kullanıldığında, iş akışı eklemek basit bir süreç haline gelir ve mevcut iş akışlarına katkı sağlar. MBC platformunun sistemlerinize yönetilebilen “aşamalı” bir yaklaşım olarak entegre edilebilmesi, “Başlangıç” projesinin teknolojik ve mali zorluklarının azaltılmasını sağlar. Hizmete Yönelik Mimarlık yaklaşımının en önemli avantajı, MBC’nin kontrollü bir şekilde büyümesini sağlayarak iş akışı eklemeyi kolaylaştırmasıdır: Bileşenler yeniden kullanılır, yeni amaçlara yönlendirilir ve mevcut kanallarla birleştirilir.

Müşterilerimiz

Sony Media Backbone Conductor, dünyanın önde gelen yayıncılarının iş akışlarını yeniden düzenledi: NBC Universal, Turner Broadcasting System, The Weather Channel ve Radiotelevisione svizzera.

NBC canlı multimedya içerik sağlamak için Media Backbone Conductor kullanıyor

ABD için kesintisiz 17 gün boyunca canlı yayın dışı içerik hazırlayarak Londra 2012 Olimpiyatlarını sunan medya devi NBC Highlights Factory, Media Backbone Conductor yazılımına dayalı Kurumsal Yönetim Sistemini tercih etmiştir.

Karmaşık canlı yayın zorlukları

Oyunların ilk defa NBC tarafından canlı olarak çevrimiçi yayınlanması planlanmıştır. Highlights Factory binlerce klibi ve 3.000 ila 5.000 yeni ortamı içeriğini NBC Olympics web sitesine, akıllı telefonlara, tabletlere, iTunes ve Amazon gibi elektronik satış sitelerine ve kablolu VOD’a aktarmanın zorluğunu yaşıyordu. Media Backbone Conductor tabanlı Kurumsal Yönetim Sistemini tercih etmek hakkında, NBC Olimpiyatlar Post Prodüksiyon İşleri Müdürü ve Highlights Factory proje müdürü, Darryl Jefferson şöyle diyor; “Günün sonunda Sony’nin başarılı olmamıza yardımcı olacağını biliyorduk. İş akışı yönetimi için yardıma ihtiyacımız olduğunun farkındaydık ve Sony’nin bu alanda çalıştığını biliyorduk; yani doğal bir uyum yakaladık.” Media Backbone Conductor’ı kullanarak iş akışı ve izleme araçlarından oluşan kapsamlı bir yelpaze tasarladık. Kurumsal Yönetim Sistemimiz planlama aşamasından iş sırasının oluşturulmasına, etkinleştirilmesine ve uygulanmasına kadar süreci düzenler; süreçteki herhangi bir adım önceden tanımlanan sınırı aştığında görüntülenen alarmlar ve çoklu panolarla birlikte tam görünürlük sağlar.

Doğru sonuçları sunma

Darryl Jefferson’a göre Media Backbone Kurumsal Yönetim Sistemi, uzun vadeli bir sektörü ihtiyacını karşılıyor: “Sektörde iş akışı çözümleri bakımından gerçek bir boşluk var. Çalıştığım hemen hemen tüm yayıncılık bölümleri veya şirketlerinde bu sorunla uğraştım. İş akışının nasıl yönetileceği, nasıl basitleştirileceği, nasıl kolaylaştırılacağı ve en önemlisi de nasıl otomatikleştirilip görünürlük sağlanacağıyla ilgili ciddi zorluklar var. Sektörün en iyilerinden birinin bu konuya eğilmesi heyecan verici
– Sony ve ekibi
Media Backbone ile beraber bir çözüm üretmiş.”

İş akışı yönetiminde yardıma ihtiyacımız olduğunun farkındaydık ve Sony de bu alanda deneyimli olduğundan birbirimize tam uyduk.

Darryl Jefferson
Director of Post-Production Operations, NBC Olympics

Turner Broadcasting System

Time Warner’ın sahip olduğu Londra merkezli küresel medya kuruluşunun kolu olan Turner Broadcasting System Europe; daha esnek, çevik prodüksiyon ve dağıtım ortamına geçişin önemli bir parçası olarak operasyonlarının bir kısmında Sony’nin Media Backbone Conductor çözümünü başarıyla uyguladı.

Turner Broadcasting’in yeni ve tamamen dosya tabanlı Avrupa Ortam Merkezi; Londra, Madrid, Münih, Paris, Roma ve Kopenhag’daki Ortam Hazırlama Merkezlerinde kullanılan araçları, süreçleri ve uygulamaları entegre ederek Avrupa genelindeki 35 kanalın ortam yönetimini kolaylaştıracak.

Turner Broadcasting, ortam hazırlamayı mümkün olan yerlerde beş fazlı bir süreçte standartlaştırdı ve otomatikleştirdi: planlama, alım, uyumluluk, uzmanlaşma ve paketleme. Çok kanallı ve çok dilli içerik için optimize edilen bu süreç, orijinal ana kayıt içeriğine bağlı 30’un üzerinde çeşitli ek altyazı ve ses kayıtlarının oluşturulmasını ve yönetilmesini gerektirebilir.

Kusursuz entegrasyon

Media Backbone Conductor, işleme aşamaları boyunca tüm ortamın yönetimi; kalite kontrol ve değerlendirme, sipariş ve onaylama gibi manuel işlemler; dosya yönetimi ve depolama, dönüştürme, kalite kontrol gibi otomatik işlevler; oynatma ve dağıtım için paketleme de dahil olmak üzere Turner iş akışını verimli bir şekilde otomatikleştiriyor. Tüm ana kayıtlar ve sürümler, güvenlik ve gelecekte kullanım için otomatik olarak arşivleniyor. Turner Broadcasting esneklik, çeviklik ve yeni iş fırsatlarına hızla cevap verebilme özelliği üzerine kurulu olan iş modeline geçişini sürdürürken çözüm, prodüksiyon zaman çizelgelerini azaltmalarına ve önemli derecede işletimsel tasarrufta bulunmalarına yardımcı oldu. Turner Broadcasting System Europe’un Teknoloji ve Operasyonlar Departmanı Başkanı Steve Fish, “Dijital araçlar, son birkaç yılda içeriğin yaratıcı prodüksiyonu, hızlı alımı ve çoklu platformda dağıtımı açısından ekiplerimiz için birçok yeni olanak sağladı; varlık yönetimimizde de aynı olanaklardan yararlanmak için dijital teknolojiyi kullanmak istedik,” ifadelerinde bulundu. “Media Backbone Conductor’ı seçerek mevcut iş akışımızı modernleştirirken gelecekte iş gerekliliklerimiz değiştikçe ihtiyacımız olacak yaklaşımımızı uyarlama ve genişletme esnekliğini koruyabildik.”  

Global bir sektör için birinci sınıf bir çözüm

Güçlü bir Hizmete Yönelik Mimari entegrasyon platformunu büyük ortam dosyalarının yönetimini otomatikleştiren bir Medya Veriyolu ve tüm prodüksiyon ortamında süreçleri optimize eden bir Ortam İş Akışı Motoru ile birleştiren Media Backbone Conductor, dünya çapında büyük yayıncılar tarafından kullanılıyor. Sony, çözümü mevcut üçüncü taraf araç entegrasyonuyla ve mevcut iş sistemleriyle uyumlu şekilde yapılandırmak için Turner Broadcasting ile işbirliği yaptı ve Turner’ın devam etmekte olan iş değişim yönetimi programının bir parçası olarak iç ekiplerle yakın bir şekilde çalışarak belgeler sağladı. Sony Profesyonel Çözümler Avrupa İş Akışı ve BT Çözümleri Başkanı Niall Duffy, “Güzel, yaratıcı, hızlı içerik üretmek ve dağıtmak isteyen birinci sınıf yayıncılar için çevik, entegre bir iş akışı zaruridir”, ifadelerinde bulundu. “Turner, Media Backbone Conductor’ı seçerek medya lojistiğini standartlaştıran ve otomatikleştiren bir altyapıya yatırım yaptı. Bu da yenilenen bir ticari ve operasyonel yaklaşımın dönüm noktası niteliğinde.”

Media Backbone Conductor ile The Weather Company'yi Güneşli Bir Gelecek Bekliyor

Temel platform olarak Sony’nin Media Backbone Conductor çözümünü seçen The Weather Channel, büyük bir teknolojik yenilenmeye gidiyor.

Vizyonu gerçeğe dönüştürme

Sürekli değişen iş ortamlarına uyum sağlamak, gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçları sezmek ve içerikten para kazanmanın yeni yollarını bulmak, yayıncılar ve içerik oluşturucularının ortak sorunlarındandır. The Weather Company İçerik Alımı ve Yönetimi Kıdemli Yöneticisi Philip Grossman, bu çalışmaların yönetilmesine yardımcı oluyor. “İki yıl, üç yıl veya beş yıl sonra ne olacağını bilmiyorum ve bana bu esnekliği sağlayacak bir sistem kurmam gerekiyor.”  

Neden Sony?

Başkan Yardımcısı ve Bilişim Kurulu Başkanı Bryson Koehler, “Sony ve Media Backbone seçimi, bana Sony’nin yayın alanındaki onlarca yıllık deneyimi sayesinde sunduğu güvenilirliği ve güveni sağladı.” diyor. “Bunun yanı sıra geçen zamanla birlikte değişecek ve yeniliklere uyum sağlayacak, tek tedarikçiye bağımlı kalmayacak bir platform kurduğumuzdan da emin olmamı sağladı.” Grossman şunları ekledi: “Sony, Hizmete Yönelik Mimariyi anladı ve bize aradığımız hizmete yönelik modeli sundu.” The Weather Company, MBC süreçlerini ve kullanıcı arabirimlerini özel ihtiyaçlarına göre uyarlayabilir; bu, kullanılabilirlik ve kullanım kolaylığı açısından büyük bir avantaj. Grossman için bir başka avantaj da Media Backbone’un ek masraf çıkarmadan sistemi kademeli olarak kolayca kurabilmesi oldu.

İki yıl, üç yıl veya beş yıl sonra ne olacağını bilmiyorum ve bana bu esnekliği sağlayacak bir sistem kurmam gerekiyor.

Philip Grossman
Senior Director of Content Acquisition and Management, The Weather Company

Sony, RSI için sunduğu Media Backbone Conductor çözümüyle çevikliğini gösteriyor

Dijital çağda daha etkili rekabet etmek için İsviçreli yayın kuruluşu RSI (Radiotelevisione svizzera) uçtan uca kasetsiz platforma ihtiyacı olduğunu tespit etti. Çözümün operasyonel verimliliği artırmasının yanı sıra yeni hizmetlerin ve kanalların daha hızlı değiştirilmesini ve piyasaya sunulmasını sağlaması bekleniyordu.

SOA tabanlı çözüm

RSI, İsviçre’deki İtalyanca konuşan topluluklara hizmet vermektedir. Yayıncının iki televizyon kanalı, üç radyo istasyonu ve talep üzerine programlar sunan bir web sitesi bulunmaktadır. Arşivlerine de özel portallardan hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. RSI, iş çevikliğini geliştirebilmek için ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek ve geleneksel noktadan noktaya entegrasyon mimarilerinin bir parçası olan karmaşıklığı azaltabilecek bir çözüm geliştirmek istiyordu. RSI diğer sektörleri inceledikten sonra Hizmete Yönelik Mimari (SOA) anlayışına dayanan bir çözümün ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacağına karar verdi. Teklif edilen çözümlerin kullanıma hazır, telifle korunmayan teknolojiler olması ve tek bir tedarikçiye bağımlılığı ortadan kaldırması önemliydi. RSI kamu ihalesine başarılı bir teklif verilerek Media Backbone Conductor (MBC) SOA tabanlı entegrasyon platformu genel çözüme dahil edildi.

Tüm uygulamaları ve istasyonları dijital kasetsiz iş akışıyla uyumlu hale getirmek ve kullanıcılarımıza paylaşılan şeffaf hizmetler sunmak istiyorduk.

Roberto Pomari
Head of Business Development, RSI

Mükemmel mühendislik, benzersiz başarı: Geleceğinizi şekillendirmek için Sony’nin uzmanlığından yararlanın

MBC, mevcut uygulamalarla birlikte zaman, para ve eğitim açısından teknolojiye yaptığınız yatırımları uzmanlığa dönüştürerek mükemmel bir şekilde hayata geçirir. Sony Media Backbone Conductor sisteminin sunduğu açık kaynak esnekliği ve ölçeklenebilirlik, küçük ölçekli ve hedefe yönelik uygulamalara olanak sağlar. İlk olarak sorunlu alanlara odaklanan MBC, düşük maliyet ve düşük riskle büyük kazanç sağlayabilir. Daha fazla bileşeni entegre etme gereksiniminin kaçınılmaz olduğu işletmeler için organizasyon çapında uygulama daha hızlı ve daha kolay hale gelir.

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin