Poznaj TEOS

Rozwiązania do miejsc pracy w zmieniającym się świecie

Scentralizujcie zarządzanie całym miejscem pracy, wykorzystując spersonalizowane materiały signage, narzędzia do rezerwacji pomieszczeń i technologie ułatwiające współpracę.

Loading video...

Więcej o systemie TEOS

Poszukujemy partnerów-dostawców TEOS

Poszukujemy solidnych partnerów-dostawców rozwiązań, którzy dołączą do naszej europejskiej sieci i pomogą nam zwiększać wydajność i stymulować współdziałanie w miejscach pracy.

Zarejestruj się >

Dla posiadaczy kont

strefie dla partnerów TEOS znajdziecie podręczniki, aplikacje i materiały

Informacje prasowe

Zapoznajcie się z materiałami prasowymi i pobierzcie potrzebne wam zasoby, zdjęcia, logo i analizy przypadków.

Zapraszamy do kontaktu i poznania systemu TEOS

Pięć pytań dotyczących pracy, które zadał światu COVID-19

Jak nowe metody pracy pomagają firmom w pokonywaniu obecnych wyzwań.
Okładka artykułu przeglądowego TEOS zatytułowanego Is this the future of work?