NUCLeUS

Skalowalna, przygotowana do współpracy z przyszłymi technologiami, niezależna od dostawców sprzętu platforma IP, która usprawnia gromadzenie materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości i innych danych o pacjencie, zarządzanie nimi i dystrybucję przez szpitalną sieć IP.