NUCLeUS

Inteligentna platforma do pracy z obrazami cyfrowymi w służbie zdrowia

Omówienie

Współużytkowanie materiałów wideo HD, 4K i 3D* poprzez sieć szpitala, przechowywanie, zarządzanie i ulepszanie metod pracy
NUCLeUS™ to skalowalna, przyszłościowa platforma niezależna od rodzaju sprzętu. Usprawnia ona gromadzenie materiałów wideo o rozdzielczości do 4K oraz ich dystrybucję przez sieć szpitala.

Platforma NUCLeUS, stworzona we współpracy z czołowymi chirurgami, pomaga personelowi medycznemu przygotowywać, rejestrować i udostępniać wszelkiego rodzaju materiały wideo, zdjęcia oraz inne dane o pacjencie na sali operacyjnej. System można również wdrożyć w innych częściach szpitala: pracowniach cewnikowania, laboratoriach analitycznych, salach wykładowych, gabinetach lekarskich... W każdym miejscu kampusu i poza nim. NUCLeUS spełnia potrzeby personelu medycznego. Łączy urządzenia, aplikacje, materiały wideo i — co najważniejsze — ludzi, przez co pozwala lepiej wykorzystywać obrazy, otwiera nowe możliwości i pomaga podejmować decyzje wszystkim uczestnikom procesu. Najważniejsza jest opieka nad pacjentem.

Intuicyjny system obsługi wykorzystujący ekran dotykowy umożliwia personelowi medycznemu kierowanie obrazu z dowolnego źródła w dowolne miejsce, wyświetlanie informacji na monitorach chirurgicznych i dużych monitorach na sali operacyjnej lub przesyłanie obrazów do innej części obiektu. Pozwala ponadto równocześnie nagrywać sygnały wideo z kamer endoskopowych, mikroskopów chirurgicznych, ramion typu C, kamer w pomieszczeniu, ultrasonografów, systemów znieczulających i innych źródeł w różnych formatach i rozdzielczościach. Platforma NUCLeUS zapewnia również podstawowe funkcje edycji materiałów wideo. Do ich użycia nie jest potrzebne zewnętrzne oprogramowanie ani specjalne umiejętności.

Platforma NUCLeUS umożliwia także chirurgom udostępnianie materiału wideo na żywo swoim kolegom, a także lekarzom i personelowi medycznemu z innych zespołów. Rejestrowany materiał można powiązać z inną dokumentacją pacjenta, a następnie bezpiecznie zapisać w centralnej pamięci. Będzie on wówczas dostępny z całej szpitalnej sieci IP, na przykład podczas konsultacji, konferencji i praktyk.

* System obsługuje obrazy 3D w formatach Side by side i w rozdzielczości 4K/HD.

Uwaga: Zdjęcie przedstawia graficzny system obsługi programu Sony NUCLeUS™ wyświetlany na monitorze z panelem dotykowym innego producenta. Monitor z panelem dotykowym można nabyć od firmy Sony.

Funkcje

Bezproblemowa, intuicyjna praca z obrazami
Elementem platformy NUCLeUS jest intuicyjny, dotykowy system obsługi. Usprawnia on pracę z obrazami i zmniejsza liczbę wykonywanych czynności, ułatwiając personelowi medycznemu skupienie się na wykonywanym zabiegu. Użytkownicy mogą skierować obraz z każdego źródła w dowolne miejsce bez ingerowania w połączenia między urządzeniami, jak również równocześnie nagrywać obrazy z wielu źródeł, zachowując najwyższą jakość w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, w celu zapewnienia jeszcze większej elastyczności, platforma NUCLeUS obsługuje aplikację Mobile Monitor. Dzięki niej zespół chirurgiczny na sali operacyjnej ma dostęp z iPada do danych przesyłanych w strumieniowej transmisji praktycznie bez żadnych opóźnień. iPad może służyć do wyświetlania obrazów z urządzeń medycznych. Oznacza to, że personel medyczny na sali operacyjnej może śledzić przebieg operacji na swoim urządzeniu.
Skalowalność, niezależność od rodzaju sprzętu i gotowość do współpracy z technologiami przyszłości
Platformę NUCLeUS cechuje niezależność od urządzeń, formatów i rozdzielczości. Obsługuje ona szeroki wachlarz źródłowych urządzeń medycznych 4K, HD i SD. Strumienie wideo i audio przesyłane są w czasie rzeczywistym poza salę operacyjną standardowymi, bezpiecznymi łączami IP. Platformę NUCLeUS zaprojektowano z myślą o łatwym zwiększaniu jej funkcjonalności i potencjału za pomocą „inteligentnych aplikacji” NUCLeUS.
Zgodność ze źródłami obrazu stosowanymi w medycynie
NUCLeUS zapewnia chirurgom i innym lekarzom kontrolę nad szeregiem źródeł obrazu: sygnałami przesyłanymi na żywo z endoskopów, aparatów USG, kamer do lamp operacyjnych, stacji roboczych PACS itp.
Łatwe w użyciu narzędzia do edycji filmów
Elementem platformy NUCLeUS są przydatne w środowisku klinicznym narzędzia do edycji materiałów wideo: przycinanie/cięcie, przechwytywanie zdjęć z materiału wideo i dodawanie adnotacji. Dzięki platformie NUCLeUS przygotowanie materiału wideo z określonej części zabiegu jest prostsze niż w innych systemach, które wymagają użycia sprzętu i oprogramowania innych producentów.
Elastyczne możliwości wyświetlania
Platforma NUCLeUS pozwala na wybór różnych trybów wyświetlania i własnych układów ekranu: pełnoekranowego z użyciem wielu monitorów, obrazu w obrazie i podzielonego ekranu (widok poczwórny) na dowolnym monitorze. Elastyczność ta usprawnia pracę; pomaga zaspokoić potrzeby chirurgów, innych lekarzy i personelu medycznego na wszystkich etapach zabiegu chirurgicznego.
Skalowalne, inteligentne aplikacje NUCLeUS
Przybywa aplikacji wspomagających pracę chirurgów i personelu pomocniczego poprzez przetwarzanie obrazów. Jedna z nich — Rotation Correction — pozwala chirurgowi ustabilizować „horyzont” obrazu przy pracy z endoskopem.
Kształcenie, praktyki i propagowanie wiedzy
NUCLeUS umożliwia strumieniową transmisję obrazu na żywo, dwukierunkowe przesyłanie dźwięku oraz wykonywanie adnotacji (za pomocą funkcji Telestracja). Dzięki temu do konsultacji z kolegami nie trzeba używać telefonu komórkowego. Prosta obsługa za pomocą panelu dotykowego sprawia, że platforma NUCLeUS idealnie nadaje się do transmisji procedury chirurgicznej z sali operacyjnej do sali wykładowej lub w dowolne inne miejsce.
Sprawniejsze zarządzanie informacjami
Aby usprawnić pracę, platformę NUCLeUS można zintegrować z systemami informacyjnymi szpitala. Obrazy ze źródeł używanych w czasie operacji można łączyć z informacjami o pacjencie uzyskiwanymi z systemów HIS/RIS, PACS i EMR w celu stworzenia pełnej, łatwo dostępnej dokumentacji pacjenta. Zintegrowana z systemem informacyjnym szpitala platforma NUCLeUS komunikuje się z systemami elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR) przy użyciu standardów HL7. Archiwalne multimedia z informacjami o pacjencie są przesyłane przez system EMR na serwer PACS.

W szpitalach, które nadal wykonują wydruki chirurgiczne, integracja z drukarką umożliwia obsługę drukarki A4 UP-DR80MD bezpośrednio z panelu dotykowego NUCLeUS, w czasie zabiegu lub po nim. Ułatwia to prowadzenie dokumentacji medycznej.
Łatwa integracja i zdalna pomoc techniczna
Zaletą platformy NUCLeUS dla działów IT szpitali są małe wymagania konserwacyjne i spokój ducha wynikający ze świadomości, że ewentualne problemy ze sprzętem, oprogramowaniem i łączami sieciowymi są całodobowo monitorowane przez Sony. Oznacza to możliwość zdalnej konserwacji systemu i uniknięcia kosztownych przestojów na salach operacyjnych. Zdalnie, bez obecności technika na sali, można też instalować dodatki i ulepszenia.
Otwartość dla twórców aplikacji
Otwarte interfejsy API (Application Program Interface) upraszczają integrację ze znajdującymi się na sali operacyjnej kontrolerami sprzętu różnych producentów oraz z pozostałymi systemami szpitala. W rezultacie powstaje atrakcyjne środowisko dla producentów sprzętu, integratorów i/lub twórców oprogramowania: mogą oni opracowywać własne aplikacje pracujące na platformie NUCLeUS. Integracja systemu na takim poziomie może zapewnić wyjątkowe wrażenia użytkownikowi, który w zależności od potrzeb korzysta z różnych systemów: do radiologii interwencyjnej, chirurgii z użyciem robota i wielu innych.
Łagodzenie niepokoju pacjenta na sali operacyjnej
Wielu pacjentów trafiających na salę operacyjną odczuwa duży niepokój. Personel chirurgiczny może wtedy użyć funkcji „odwracania uwagi pacjenta”, która pomaga zmniejszyć poziom niepokoju, zwłaszcza na oddziałach pediatrycznych i położniczych. Odtwarzanie na sali operacyjnej utworów muzycznych i filmów ułatwi stworzenie kojącego, swobodniejszego klimatu. Nagrania można zaprogramować zawczasu, dobierając je do upodobań różnych pacjentów. Aby uprościć odtwarzanie, przewidziano nawet po 5 programowalnych ustawień muzyki i filmów.
Ochrona prywatności pacjenta
„Tryb prywatny” pozwala wtrzymać nagrywanie lub przesyłanie obrazu, gdy istnieje ryzyko identyfikacji pacjenta. Tryb ten można bardzo szybko uaktywnić — wystarczy nacisnąć jeden przycisk.