REA-L0200 (REAL0200)

Licencja na automatyczne śledzenie z użyciem kamery PTZ do urządzeń Edge Analytics Appliance

Omówienie

Opcjonalna licencja REA-L0200 aktywuje funkcję automatycznego śledzenia z użyciem kamery PTZ w urządzeniu do analizy brzegowej REA-C1000.

Po podłączeniu kamery PTZ firmy Sony urządzenie REA-C1000 może dokładnie i płynnie automatycznie śledzić postać prowadzącego. Pozostaje ona ostra i widoczna przez całą prezentację. Jest to opłacalne rozwiązanie dla szkół, biur i obiektów konferencyjnych, gdzie pozwala śledzić postać bez ponoszenia wydatków na zatrudnienie operatora kamery.
Uwaga: Jest to klucz aktywujący preinstalowane oprogramowanie