Edge Analytics Appliance

Oparte na sztucznej inteligencji produkty Edge Analytics Appliance pomagają tworzyć efektowne prezentacje wideo, jakich dawniej nie można by uzyskać bez znacznego nakładu czasu, środków i pracy. Urządzenia te znacznie poprawiają jakość przekazu, ponieważ dzięki nim prelegent dysponuje niedostępnymi dotąd narzędziami do prezentacji materiału i rozbudzania zainteresowania widowni. Oparta na sztucznej inteligencji technologia analizy obrazu umożliwia wydobywanie pisma odręcznego, nakładanie grafiki komputerowej bez klucza chrominancyjnego, automatyczne śledzenie z użyciem naszych kamer sieciowych PTZ, kadrowanie ważnych fragmentów itp.